MUGOŠA: Sporan izbor direktora Instituta za javno zdravlje

Nakon što je javnost, na pres konferenciji održanoj 11. januara, dobila
od ministarke zdravlja objašnjenje oko izbora direktora Instituta za
javno zdravlje, Vladi Crne Gore skrećem pažnju na sljedeće činjenice
koje ukazuju na spornost imenovanja direktora Instituta, kazao je Boris Mugoša (SD).

“Na presu je ministarka izjavila da “po zakonu o državnim službenicima
i namještenicima i zakonu o zdravstvenoj zaštiti direktora Instituta za
javno zdravlje imenuje i razrješava Vlada na predlog ministra”. Zakon o
državnim službenicima i namještenicima se ne primjenjuje na Institit za
javno zdravlje, jer se na zaposlene i poslodavce u ustanovama  koje
obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru primjenjuju odredbe
Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o radu, Opšteg i Granskog
kolektivnog ugovora”, navodi Mugoša i dodaje:

“Veoma je sporna teza iz objašnjenja ministarke da “sistematizacija kao
interni akt niže pravne snage od zakona ne može uticati niti biti
referenca za imenovano lice na mjesto direktora”, kao i teza da
“sistematizacija tog mjesta (a govori se o direktoru Instituta) ne smije
sadržati nikakve posebne uslove osim definisanih zakonom”. Naime, u
članu 5 Zakona o radu definisano je “akt o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta je akt kojim se kod poslodavca utvrđuje
unutrašnja organizacija; radna mjesta; opis poslova radnog mjesta; broj
izvršilaca; posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa (kompetencije,
znanje, vještine i radno iskustvo, kvalifikacija nivoa obrazovanja,
odnosno stručna kvalifikacija u rasponu od najviše dva nivoa
obrazovanja, odnosno stručne kvalifikacije)”. Takođe, u članu 19
definisano je da je poslodavac dužan da ima akt o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ako ima više od deset
zaposlenih. Što se tiče opštih i posebnih uslova, u članu 20 je navedeno
“Ugovor o radu može da zaključi lice koje ispunjava opšte uslove
predviđene ovim zakonom i posebne uslove predviđene zakonom, drugim
propisima i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta”.

“Shodno članu 69 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, na statut i akt o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Instituta za
javno zdravlje saglasnost daje Ministarstvo zdravlja.

Iz svega ovoga jasno proističe da se posebni uslovi zaposlenih u
Institutu, što uključuje i direktora, propisuju aktom (Pravilnikom) o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U suprotnom bi
uslovi važili za sve zaposlene u Institutu, samo ne za direktora uz
podsjecanje da uslovi za poziciju direktora nisu definisani u zakonu.
Kakvi su uslovi u važećem Pravilniku i da li su “prejaki” nije
relevantno za priču o (ne)zakonitosti imenovanja direktora Instituta i
nema potrebe da se jedna ozbiljna problematika svodi na dnevnopolitičlu
priču.  Institut je naučnoistraživačka ustanova iz oblasti medicinskih
nauka i javnog zdravlja. Takođe, Institut za javno zdravlje je nastavna
baza fakulteta zdravstvenog usmjerenja i organizuje dodiplomsku i
postdiplomsku edukaciju iz javno-zdravstvenih disciplina. To obavezuje
da u svom sastavu mora da ima kadrove adekvatnog nivoa obrazovanja, koji
mogu da odgovore tom kompleksnom i sistemski veoma odgovornom zadatku, i
kao takvi moraju biti prepoznati u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta.

Zato sugerišem Vladi Crne Gore da stavi van snage Rješenje o imenovanju
direktora Instituta koji ne ispunjava uslove iz važećeg Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Instituta za
javno zdravlje, kojeg je imenovala na sjednici 10. decembra 2020.
godine, i da odredi vršioca dužnosti do imenovanja direktora (član 74
stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti) ili imenuje direktora koji
ispunjava uslove propisane navedenim Pravilnikom o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta”, zaključuje Mugoša.

loading...
Tagovi

Slične Objave

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button
Close
Close