“Mojkovčanima iznad glave instaliraju novi Černobilj” - Volim Podgoricu

“Mojkovčanima iznad glave instaliraju novi Černobilj”

Otvaranje radnih mjesta i ekonomsko osnaživanje Mojkovca ključni su argumenti koji se mogu čuti kada je u pitanju ponovno otvaranje rudnika u tom gradu. Međutim, u inicijativi “Zdravi Mojkovac” smatraju da “tihi crnogorski Černobilj”, kako su devedesetih nazvali Mojkovac, prijeti da ponovo postane aktivan. Kako ističu, do prije 10 godina, Mojkovac je zbog jalovišta od 18 hekatara i brane od 10 metara na obali Tare bio crna ekološka tačka, a nacrtom Detaljnog prostornog plana koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina Brskovo, koji je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma stavilo na javnu raspravu, predviđena su čak dva jalovišta, i to površine od preko 88 hektara, sa visinom brane od 210 m, na kopu Žuta prla – Višnjica, a 240 metara na kopu Brskovo.

“Istina, lokacija ovih jalovišta nije više u srcu grada, već, još gore, iznad grada. A iznad jalovišta su otvoreni kopovi. I tu nije kraj! Jer iznad kopova je vodena akumulacija koja je u ovom planskom dokumentu navedena u dvije rečenice i nigdje više. I gle čuda, nema je na grafičkom prikazu, niti na kartama koje nam slikovito objašnjavaju situacioni predio”,  kažu iz inicijative “Zdravi Mojkovac”.

Na pitanje šta je konkretno sporno sa rudnikom odgovaraju da su obmane i podvale brojne.
“Glavni rudarski projekat nije urađen, niti se igdje pominje. Logično bi bilo da postoji, jer govorimo o otvaranju rudnika. I to nije jedino, već nedostaje i elaborat o uticaju na život ljudi, na poljoprivredu, na turizam, nema ekonomske, hidrološke, geološke, klimatske i zdravstvene studije, i da ne nabrajamo više. Shvatili ste da sve što se tiče ljudi, odnosno građana Mojkovca, kao i bezbjednosti ovog projekta, odnosno “prevare vijeka”, nedostaje. Nedostaje mišljenje UNESKO-a, jer ih nisu pitali. Nedostaje i mišljenje NP Biogradska gora, u čiju treću zonu direktno ulazi koncesiona zona. Nedostaje i mišljenje NP Durmitor, kroz čiju teritoriju protiče baš Tara koja je pod zaštitom UNESKO-a kao poseban rezervat biosfere. Nedostaje i mišljenje Direktorata za ekologiju i Agencije za životnu sredinu, koji su vladine institucije”, ukazuju iz inicijative.

Naglašavaju da Mining Waste Directive nije konsultovana prilikom izrade ovog plana, iako ona nalaže da upravljanje otpadom ne dovede do narušavanja ljudskog zdravlja i da se sprovodi bez procesa i metoda koje mogu ugroziti okolinu i izazvati negativne efekte na pejzaž i mjesta od posebnog značaja.

“A mi govorimo o rudniku dva kilometra od centra grada i zaštićene rijeke Tare, te pet kilometara od Biogradskog jezera, srca jedne od tri preostale prašume u Evropi”, ističu iz inicijative.

Ukazuju da radni tim koji je radio dokumentaciju ne pominje ležište Igrišta, koje će biti zahvaćeno eksploatacijom, kao ni akumulaciju koja je planirana iznad glava građana Mojkovca.

“U DPP Brskovo nigdje se ne pominje šta će se raditi sa cinabaritom, odnosno živom, koja je sastavni dio svih rudnih pojava ovog područja. Pričaju o inovativnoj tehnologiji, a znate koliko je inovativna čeljusna drobilica koja je predviđena za mljevenje rude u DPP Brskovo ili hidrocikloni za razdvajanje rude‘ Čeljusna drobilica patentirana je 1858. godine, a hidrocikloni su ušli u upotrebu 1937. godine! Ukoliko uzmemo u obzir da vjetar donosi pijesak i prašinu iz Sahare, kako možemo i pomisliti da neće nositi prašinu, punu čestica teških i kancerogenih metala, sa površinskih kopova ne samo niz dolinu Tare, već i u okolne gradove Bijelo Polje, Kolašin, Berane. I ne samo vjetar, šta ćemo sa pojavom kiselih kiša koje se javljaju zbog reakcije sumpora sa kiseonikom, na samo 5 kilometara vazdušne linije od Biogradskog jezera i prašume koja ga okružuje”, pitaju iz inicijative.

Kako su upozorili, zbog mogućeg zagađenja podzemih voda usled korišćenja hemijskih sredstava za prečišćavanje rude (cijanid i toksične kiseline), niti jedan poljoprivredni proizvod iz Mojkovca neće biti zdrav.

“U krajnjem, neće moći ništa ni da rađa kad padnu kisele kiše i kad vjetar, naročito ljeti, nanese prašinu na sve poljoprivredne proizvode ili šumsko voće. Da li će iko dozvoliti svom djetetu da ubere jagodu, malinu…‘ Devedesetih godina je rađena zdravstvena studija koja je pokazala da je broj oboljelih od kancera pluća i želuca u Mojkovcu, zbog prisustva teških metala u vazduhu, zemljištu i vodi, nošenih vjetrovima sa bivšeg otvorenog kopa Brskovo i jalovišta u centru grada, petostruko veći od prosjeka u Crnoj Gori. Sada se iznad grada planiraju dva otvorena kopa i dva jalovišta, i to do četiri puta veće površine. U Evropskoj uniji su otvoreni kopovi gotovo prevaziđeni i zabranjeni, a tamo gdje još postoje nalaze se na velikoj udaljenosti od naseljenih mjesta, a kod nas se se monstruoznim planom otvaraju dva kopa na dva kilometra od centra grada”, navode iz inicijative.

(Izvor: Dan)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com