Home / NOVOSTI / Društvo (page 3158)

Društvo

DANAS JE SVETI SIMEON: Ovo treba da uradite poslednjeg dana pred Uskršnji post

Pravoslavni vjernici proslavljaju danas Svetog Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanju, osnivača srpske dinastije Nemanjića, koji je umro na Hilandaru na današnji dan 1200. godine. Prije nego što se 1196. zamonašio i dobio monaško ime Simeon, vladao je Srbijom kao veliki župan. Stefan Nemanja je vlast preuzeo 1166. godine kad je …

Read More »

Osnovana nova stranka u Crnoj Gori

Nova politička partija Demokratska stranka pravde osnovana je  danas u Bijelom Polju. Za prvog predsjednika izabran je diplomirani ekonomista Svetislav Perišić,  doskorašnji predsjednik lokalnog odbora DNP-a u Bijelom Polju. Na osnivačkom kongresu usvojen je statum, program, i izabran Glavni odbor i predsjedništvo. Prioriteti novoformirane partije su vladavina prava i pomirenje …

Read More »

Umjesto papirnih knjižica dogodine kartice

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kazao je kako je veoma zadovoljan rezultatima umrežavanja privatne bolnice Kodra u sistem javnog zdravstva. On je za Radio Crne Gore najavio da će dogodine papirne zdravstvene knjižice biti zamijenjene nacionalnom zdravstvenom karticom. Naveo je kako pacijenti nemaju primjedbi, što je, kako smatra, …

Read More »

Danas prestanak padavina i uglavnom suvo

Danas će u crnoj Gori biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore vjetar će biti slab do umjeren, tokom jutra ili prijepodneva, na krajnjem jugoistoku povremeno pojačan, istočni i južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 6 do 17 stepeni. loading...

Read More »

ISTRAGA PROTIV MILOŠA PEJOVIĆA: Saslušana četiri svjedoka

Za­mje­nik osnov­nog tu­ži­o­ca u Pod­go­ri­ci Bi­lja­na Me­de­ni­ca ju­če je sa­slu­ša­la če­ti­ri svje­do­ka u okvi­ru is­tra­ge pro­tiv Mi­lo­ša Pe­jo­vi­ća (45), ko­ji se sum­nji­či da je od kra­ja no­vem­bra pro­šle do kra­ja ja­nu­a­ra ove go­di­ne po­či­no tri kri­vič­na dje­la raz­boj­ni­štvo i raz­boj­ni­štvo u po­ku­ša­ju, po­tvr­dio je advo­kat La­zar Ako­vić. Ka­ko se sum­nja, …

Read More »

Eksplozivna naprava pronađena u rijeci (FOTO)

Eks­plo­ziv­na na­pra­va pro­na­đe­na je ju­če uju­tru u ri­je­ci Lim u Bi­je­lom Po­lju. Gra­đa­nin je pri­ja­vio po­li­ci­ji oko 9 ča­so­va da je uočio mi­nu u Li­mu, zbog če­ga je na li­ce mje­sta po­sla­ta Di­rek­ci­ja za van­red­ne si­tu­a­ci­je Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va. – Eks­plo­ziv­na na­pra­va pro­na­đe­na je u vo­di is­pod mo­sta na Li­mu. …

Read More »

ODLOŽENO SUĐENJE ZA PUCNJAVU U DISKOTECI „MADAM KOKO”: Škaljarci nijesu došli u sud

Su­di­ja ko­tor­skog Osnov­nog su­da Mo­mir­ka Te­šić ju­če je od­lo­ži­la su­đe­nje Ko­to­ra­ni­ma Jo­va­nu Vu­ko­ti­ću, Igo­ru Vu­ko­ti­ću i Jo­va­nu Jo­va­no­vi­ću za 21. mart. Bra­ći Vu­ko­tić, ko­je je po­li­ci­ja re­gi­stro­va­la kao vo­đe „ška­ljar­skog kla­na”, i Jo­va­no­vi­ću, ko­jeg je evi­den­ti­ra­la kao čla­na te gru­pa­ci­je, u ko­tor­skom su­du se su­di zbog in­ci­den­ta i puc­nja­ve u …

Read More »

UHAPŠEN PODGORIČANIN: Utajio 165.555 eura poreza

Pod­go­ri­ča­nin Ivan Ra­do­njić (30), ko­ji je uhap­šen 9. fe­bru­a­ra i pu­šten istog da­na, zbog uta­je 165.555 eura, sin je Sre­te­na Ra­do­nji­ća, di­rek­to­ra Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. On je li­šen slo­bo­de sa još osam li­ca, a svi se te­re­te da su pre­ko svo­jih pred­u­ze­ća uta­ji­li ukup­no oko mi­li­on eura. Ra­do­njić je …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com