Home / NOVOSTI / Hronika (page 2470)

Hronika

UZBUNA: Dron snimao ZIKS preko tri sata!

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu nadlijetao je prije nekoliko dana duže od tri sata profesionalni dron koji je nakon alarma “pobjegao” preko Veljeg brda. Letjelica je primijećena oko 20 sati prije tri dana ali istraga pokrenuta radi utvrđivanja ko njime upravlja pripada i s kakvom je namjenom nadlijetao …

Read More »

Ako vam auto nije registrovano, bolje vozite biciklo! Počela AKCIJA policije i kažnjavanje bez milosti

Ukoliko vam automobil nije registrovan, a do sada ste se nekako “provlačili”, više nećete moći! Bolje da auto ostavite kod kuće i krenete na posao biciklom, autobusom ili – pješke. Uprava policije MUP-a i Nacionalni biro osiguravača Crne Gore NBOCG pokrenuli su danas kampanju “Stop neregistrovanim vozilima, tokom koje će saobraćajni …

Read More »

Specijano tužilaštvo istražuje veze Camovića sa ISIL-om

Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo otvo­ri­lo je is­tra­gu pro­tiv Dže­ma­la Ca­no­vi­ća iz Pla­va zbog sum­nje da u Si­ri­ji ra­tu­je na stra­ni islam­skih po­bu­nje­ni­ka. Is­tra­ga je otvo­re­na pro­tiv još jed­nog li­ca iz Cr­ne Go­re zbog istog dje­la, ali iz tu­ži­la­štva ni­je­su že­lje­li da sa­op­šte vi­še de­ta­lja, uz obrazloženje da se radi o predmetu koji …

Read More »

POLICAJAC JANKOVIĆ PRIVEO PROSTITUTKE, ALI NE U STANICU: Umjesto hapšenja makroa, “naručio” dvije djevojke!

Sarajevsko kantonalno tužilaštvo podiglo je danas optužnicu protiv Samira Kurtovića, Melise Šehović, Nemanje Jankovića i Omera Nargalića, osumnjičenih za navođenje na prostituciju punoljetnih i maloljetnih ženskih osoba, pranje novca, silovanje u pokušaju, laku tjelesnu povredu, nedozvoljeno nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, kao i neprijavljivanje krivičnog djela ili izvršioca. …

Read More »

Beba pala sa terase, majka skočila za njom

Trinaestomjesečna Teodora Dobrenović iz Niša zadobila je frakturu lobanje kada je spletom okolnosti u toku igre pala sa balkona porodične kuće u naselju Brzi brod, sa visine od oko dva i po metra. Nekoliko trenutaka kasnije, vidjevši šta se desilo, njena majka, Aleksandra Dobrenović, bez razmišljanja skočila je sa terase …

Read More »

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Doktor i medicinske sestre šakama UDARAJU pacijentkinju na operacionom stolu

Užasavajuži snimak koji čete vidjeti dolazi iz Kine, a na njemu se vidi kako medicinsko osoblje tuče pacijentkinju koja je ležala na operacionom stolu.  Prema pojedinim navodima, video je tajno snimljen u bolnici u kineskom gradu Hohotu. U opisu ovog dramatičnog snimka stoji da je i doktor zlostavljao pacijentkinju zbog, navodno, nesuglasica oko …

Read More »

Van zatvora robija 79 osuđenika

U Cr­noj Go­ri su 134 oso­be iz­vr­ši­le ka­znu ra­da u jav­nom in­te­re­su, a tre­nut­no je na iz­vr­še­nju 79 osu­đe­nih, sa­op­šte­no je iz Mi­ni­star­stva prav­de, ko­je je sa Cen­trom za me­đu­na­rod­nu prav­nu sa­rad­nju iz Ho­lan­di­je i ho­land­skim Hel­sin­škim ko­mi­te­tom or­ga­ni­zo­valo rad­ni sa­sta­nak na te­mu „Ka­zna ra­da u jav­nom in­te­re­su“. Ge­ne­ral­na di­rek­tor­ka …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com