Home / PG INFO (page 1610)

PG INFO

Najnovije informacije iz ekonomije, politike, društva, kulture, sporta

Nema više analognog signala

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Crnoj Gori je od danas, gašenjem analognog signala, počelo digitalno doba, poručio je ministar za informaciono društvo i telekomunikacije, Vujica Lazović. On je, sa šefom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, …

Read More »

Na Univerzitetu ima mjesta za 4.000 brucoša

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Ministarstvo prosvjete objavilo je na svojoj internet stranici rješenje o broju studenata koji, na osnovu licenci za organizacione jedinice i studijske programe, može da upiše Univerzitet Crne Gore. Univerzitet Crne GorePrema tom …

Read More »

Raspisan javni poziv za Savjet za saradnju Glavnog grada i NVO

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Od­bor za iz­bor i ime­no­va­nja ras­pi­sao je jav­ni po­ziv za pred­la­ga­nje kan­di­da­ta za če­ti­ri čla­na Sa­vje­ta za sa­rad­nju Glav­nog gra­da i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i kan­di­da­ta za jed­nog čla­na ko­ji je ne­za­vi­sni struč­njak …

Read More »

Pružni prelaz u Mahali odnio 10 žrtava, a rampa opet ne radi

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Tri pru­žna pre­la­za u Ze­ti su bez ade­kvat­ne sig­na­li­za­ci­je, a ram­pe su po­dig­nu­te zbog kra­đe opre­me koja je izuzetno skupa. Pru­žni pre­la­zi Bi­stri­ce i Vu­kov­ci su u ta­kvom sta­nju od 24. apri­la, …

Read More »

Utvrđena rang lista za finansiranje projekata NVO

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija donijela je na današnjoj sjednici Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata prema njihovoj konačnoj ocjeni. – Svaki član Komisije pojedinačno je ocijenio projekat …

Read More »

Odmaralište na Veruši otvara vrata 23. juna

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Odmaralište Dječjeg saveza na Veruši otvara vrata 23. juna. Prvi osnovci, njih 75, stižu iz Podgorice, Budve i Kotora i na Veruši će boraviti sedam dana. Kako je kazao Ivan Pelević, upravnik …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com