Home / PG INFO (page 1610)

PG INFO

Najnovije informacije iz ekonomije, politike, društva, kulture, sporta

PODGORICA: “Bilo jednom u maju” Nikšićkog pozorišta večeras gostuje u CNP-u

U okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću, Nikšićko pozorište sa predstavom „Bilo jednom u maju“ gostuje u Crnogorskom narodnom pozorištu večeras u 20 sati na Velikoj sceni. Predstava je po tekstu savremenog mađarskog pisca Žolta Požgaja, dok adaptaciju i režiju potpisuje Goran Bulajić. “Bilo jednom u maju” savremenog mađarskog pisca i reditelja Žolta …

Read More »

PODGORICA: “Snježana i sedam patuljaka” u KIC-u 28. februara

Novi komad Gradskog pozorišta “Snježana i sedam patuljaka” igraće se u nedjelju 28. februara na Velikoj sceni KIC-a “Budo Tomović” sa početkom u 12 sati. Tekst je djelo Aleksandra Popovića, a režiju je za Gradsko pozorište radio crnogorski reditelj Veljko Mićunović. Autorski tim još čine Igor Bojović (adaptacija teksta), Vesna Popović (scenografkinja), …

Read More »

PODGORICA: Stanišić: Ostarah u zatvoru, pustite nas

Saslušanjem pripadnika interventne jedinice juče je u Osnovom sudu u Podgorici nastavljeno suđenje članovima zagoričke grupe koji se terete da su 26. decembra prošle godine izazvali incident u podgoričkom klubu “Velvet”. Pored Vidoja i Radosava Stanišića, na optuženičkoj klupi su i Saša Klikovac, Nikola Marković, Branko Vukanić i Željko Popović, …

Read More »

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GOLUBOVCI: Gdje su granice Zete?

Pred­log za­klju­ča­ka o po­kre­ta­nju ini­ci­ja­ti­ve za spa­ja­nje i osni­va­nje no­vih na­se­lja i iz­ra­de i do­no­še­nja Od­lu­ke o na­zi­vi­ma i gra­ni­ca­ma na­se­lja na te­ri­to­ri­ji Go­lu­bo­va­ca kao op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da sa ela­bo­ra­tom o gra­ni­ca­ma na­se­lja ju­če su usvo­je­ni na sjed­ni­ci Skup­šti­ne Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci gla­so­vi­ma od­bor­ni­ka DPS-a, dok su od­bor­ni­ci …

Read More »

PODGORIČANKA ANJA ODUVALA ŽIRI “PINKOVIH ZVEZDICA”: Kada bi se ti popela na Lovćen, sve bi razbila!

Šestogodišnja Podgoričanka Anja Jestrović oduvala je žiri “Pinkovih zvezdica”! Anja  je u stilu rok zvijezde izvela čuveni hit “Čekala sam” iz popularnog fillma “Mi nismo anđeli. Ona se posebno pripremila za ovaj nastup: kosu je sprejom u boji obojila u dvije nijanse, a na sebi je imala bijelu majicu, teksas …

Read More »

OPTUŽEN ZA POKUŠAJ UBISTVA: Berišić stavio pištolj komšinici u usta, a njen sin je skočio i udario ga PESNICOM

Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci po­tvr­dio je op­tu­žni­cu Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva pro­tiv op­tu­že­nog De­da Be­ri­ši­ća ko­ji je te­re­ti za te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju i ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih na­pra­va. Be­ri­šić je op­tu­žen da je 11. av­gu­sta pro­šle go­di­ne po­ku­šao da ubi­je kom­ši­ni­cu Ha­nu Bu­njej i nje­nog pet­na­e­sto­go­di­šnjeg si­na B.D. Pre­ma …

Read More »

Čistoći se duguje preko tri miliona

Tre­nut­na po­tra­ži­va­nja pred­u­ze­ća Či­sto­ća po osno­vu ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za za iz­vr­še­ne uslu­ge sa­ku­plja­nja i od­vo­za ko­mu­nal­nog ot­pa­da iz­no­se 3.005.343 eura, od če­ga naj­vi­še du­gu­ju fi­zič­ka li­ca i to 1.676.228 eura, dok je dug prav­nih li­ca 1.329.115 eura, sa­op­šti­la je Da­ca Po­po­vić, iz­vr­šni di­rek­tor Či­sto­će. Ona je is­ta­kla da su pro­gra­mom ra­da …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com