Home / PG INFO (page 1662)

PG INFO

Najnovije informacije iz ekonomije, politike, društva, kulture, sporta

Ulice nazvati po ženama

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Mje­sna za­jed­ni­ca Zla­ti­ca usko­ro bi tre­ba­la da ima sa­sta­nak sa čla­no­vi­ma Sa­vje­ta za ime­no­va­nje na­se­lja, uli­ca i tr­go­va oko ime­no­va­nja osam uli­ca. Sa­vjet će da­ti svo­je pred­lo­ge, a od­bor mje­sne za­jed­ni­ce će …

Read More »

Kinezi renoviraju školu na Pelevom Brijegu, na jesen 3 đaka

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Pod­ruč­no odje­lje­nja Osnov­ne ško­le „18. ok­to­bar” na Pe­le­vom Bri­je­gu koje već godinama ne radi, biće renovirano i na jesen će primiti tri đaka, i to zahvaljujući – Kinezima. Ra­do­vi su uve­li­ko po­če­li, …

Read More »

Stijepović očekuje interesovanje francuskih kompanija za projekte u Podgorici 

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepovuć očekuje da će poznate francuske kompanije pokazati interesovanje i uzeti ušešće na međunarodnim tenderima koje Glavni grad uskoro planira da raspiše za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata, saopšteno je …

Read More »

PODGORIČKI KAJAKAŠI: Od MIlenijuma do Vukovačkog mosta

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Kajakaši KK “Morača” uživali veslajući od Milenijuma do Vukovačkog mosta, dok smo se mi znojili po podgoričkim kafićima. Pogledajte fotografije, pa ako se oduševite, a hićete sigurno, pravac KK “Morača”, mala obuka …

Read More »

Kako bezbjedno voziti motor (VIDEO)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Trening bezbjedne vožnje namijen motociklistima održan je juče u Podgorici. “Cilj treninga je sticanje znanja i vještina kako bi vožnja motocikala bila bezbjedna i sigurna uz pravilno korišćenje zaštitne opreme i kacige”, …

Read More »

Skupi lijekovi veliki problem za oboljele od kancera

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Komisija Ministarstva zdravlja mjesečno ima od pet do 20 zahtjeva za odobravanje ljekova koji služe za liječenje oboljelih od kancera, a koji nijesu na osnovnoj listi koja pada na teret obaveznog zdravstvenog …

Read More »

ODBIJEN ZAHTJEV MITOROPOLIJE: Konak i kapela ne mogu u Kurilo, jer su u koridoru

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte u lakoći informisanja. Se­kre­ta­ri­jat za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne od­bio je da Mi­tro­po­li­ji cr­no­gor­sko-pri­mor­skoj, Pa­ro­hi­ji do­njo­zet­skoj, iz­da ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­ke uslo­ve za iz­grad­nju ma­na­stir­skog ko­na­ka i ka­pe­le u Ku­ri­lu jer se par­ce­la na …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com