Abazović čestitao Dan Opštine Gusinje - Volim Podgoricu

Abazović čestitao Dan Opštine Gusinje

Premijer Dritan Abazović čestitao je 5. avgust, Dan Opštine Gusinje, predsjednici Opštine Aneli Čekić i predsjedniku Skupštine opštine Bujaru Hasanđekaju.

“Gusinje je satkano od živopisnih krajolika, koji su izvanredna razvojna šansa sjeveroistoka Crne Gore. Jedan od primarnih ciljeva sticanja statusa opštine, jeste zaustavljanje negativnih efekata ekonomske migracije. Taj cilj treba da bude konstantno u fokusu lokalne samouprave. Otvaranje graničnog prelaza sa Albanijom i bolje povezivanje sa Podgoricom, čini prekretnicu u razvoju Gusinja”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, najbogatija vodoizvorišta pijaće vode u državi, izuzetni šumski resursi, dostupnost svih dvanaest mjeseci, pogodnosti za razvoj ljetnjeg i zimskog, eko, ruralnog, zdravstvenog i elitnog turizma, skijaški potencijal, mogućnost razvoja ribarstva, prednosti za farmerski način gajenja i održavanja domaćinstava i uvezivanja srednjih i malih proizvođača hrane, kako bi turistički proizvod i ponuda bili sasvim autohtoni, samo su dio resursa i potencijala koje tek treba kapitalizovati realizacijom ozbiljnih, održivih projekata.

“Pomenutome treba pridružiti finansijski impuls dijaspore, koja u kontinuitetu iskazuje interesovanje i potrebu za investiranjem, kako bi sa zavičajem intenzivnije dijelila životnu perspektivu. Prepoznajući odličan tranzitni položaj, izgradnjom puta koji će spojiti Vaš kraj sa Dečanima”, navodi Abazović.

Kako je istakao, svi društvenopolitički faktori dužni su da daju svoj puni doprinos da bi Gusinje, plavski, beranski i rožajski kraj sa svojom ponudom bili prisutniji i vidljiviji na domaćem i evropskom tržištu.

“Duboko smo uvjereni da će pogodan tranzitni položaj naročito doći do izražaja izgradnjom puta Plav – Dečani i da će to donijeti mnoge benefite i za Vaš kraj. Početak balansiranja razvoja naših regija, infrastrukturno jačanje – bolje povezivanje svih lokaliteta u državi i široki društveno-politički konsenzus oko evropske budućnosti Crne Gore, svakako da nas učvršćuju u uvjerenju da će sljedeći Dan Opštine Gusinje, sa razlogom biti još svečaniji”, naveo je Abazović.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com