Prva realizacija projekta studenata Arhitektonskog fakulteta: Paviljon za interakciju u kampusu Univerziteta Crne Gore

Paviljon za interakciju koji su projektovali studenti treće godine Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, uskoro će početi da se realizuje u kampusu Univerziteta Crne Gore (UCG). Riječ je o prvoj realizaciji projekta studenata Arhitektonskog fakulteta UCG.

Interiorizacija univerzitetskog kampusa u Podgorici bila je centralna tema semestralnog zadatka studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta UCG, u ljetnjem semestru studijske 2020/21. godine na predmetu Urbanističko projektovanje 2, koji vodi prof.dr Svetlana Perović uz podršku gostujućeg predavača u dijelu praktične nastave, prof.dr Milene Stavrić sa Tehničkog univerziteta u Grazu i sa saradnicama MSc Sanjom Savić, MSc Nevenom Mašanović i MSc Slađanom Lazarević.

Studenti su formirali timove, koji su se takmičili u izradi najoptimalnijeg rješenja za realizaciju. Pod mentorstvom profesora i saradnika, predloženo je 16 idejnih rješenja od strane studenata, a najbolje ocijenjeno rješenje, prema anonimnim ocjenama studenata, je paviljon pod nazivom CANOPEE, tima u sastavu:  Lazović Marija, Bubanja Anđela, Dragaš Jana i Čeprnić Jovo.

Stručni žiri, koji je paralelno ocjenjivao radove u sastavu:  prof. dr Biljana Šćepanović, prof. dr Svetislav G. Popović, MSc Irena Rajković, Vladimir Fatić, Ivica Todorović, anonimno je  sproveo glasanje, a rezultati žirija su se  poklopili  sa ocjenama studentskog vrednovanja radova, te je  rješenje  CANOPEE u konačnom izabrano  za realizaciju.

Dekanka Perović navodi da je polazište semestralnog zadatka bilo prepoznati javne, otvorene prostore u predmetnom kampusu, identifikovati sve korisnike prostora, njihove potrebe i razviti nove artefakte, koji će postati novi impulsi u edukacionom i kulturnom kontekstu, koji će dovesti do reaktivacije ambijentalnih zona i doprinijeti da kampus Univerziteta Crne Gore postane atraktivan, otvoren, stimulativan, kako za studente, tako i za sve korisnike.

“Početni cilj zadatka je bio identifikacija nedostajućih sadržaja u postojećim zonama univerzitetskog kampusa u Podgorici, zatim predlog urbanističkih i arhitektonskih intervencija i pratećih sadržaja sa akcentom na inkorporiranje elemenata koji integrišu postojeće zone i konačni cilj – predlog paviljona za interakciju na mikrolokaciji u sklopu kampusa UCG artikulisan po mogućnosti kao eksperimentalni, inkluzivni, rezilijentni, održivi urbani artefakt.  Paviljon je predviđen  za višefunkcionalnu namjenu, sa intencijom da bude informativan, u funkciji centra okupljanja, dijaloga, razmjene ideja, medijum za generisanje novih, kreativnih ideja i akcija”, kazala je dekanka Perović.

Ona zaključuje da su univerzitetski kampusi prepoznati kao važne društvene karike koje funkcionišu ne samo kao aktivne platforme u procesu visokog obrazovanja već i kao mjesta gdje se generiše i integriše raznolika energija i  od kojih polaze inicijative u rješavanju kompleksnih problema civilizacije i uopšte razvoja društva.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com