APELACIONI SUD: Nadležni da ispitaju navode Mugoše - Volim Podgoricu

APELACIONI SUD: Nadležni da ispitaju navode Mugoše

Apelacioni sud pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispita navode sudije Višeg suda u Podgorici Suzane Mugoše i da od nje zahtijeva da dostavi dokaze za svoje tvrdnje.

Mugoša je juče saopštila da je SDT treba da utvrdi sve činjenice i okolnosti oko donošenja prvostepene i drugostepene odluke u slučaju ‘državni udar’ i navela da je uvjerena da je odluka Apelacionog suda “kupljenja”.

Reagovanje Apelacionog suda objavljujemo integralno

“Reagovanje sudije Višeg suda u Podgorici Suzane Mugoše objavljeno u medijima vezano za predmet poznat u javnosti kao „državni udar“, u kojem je iznijela tvrdnju da je odluka Apelacionog suda „kupljena“, neprimjerena je, narušava dostojanstvo i ugled sudijske funkcije i sudstva i povjerenje javnosti u pravosudne institucije.

Radi istinitog i potpunog informisanja, podsjećamo javnost da je Apelacioni sud Crne Gore kao drugostepeni sud, odlučujući o izjavljenim žalbama protiv presude specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Ks.br.14/17 od 09.05.2019.godine, uvažio žalbe branilaca optuženih, pa je povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti ukinuo prvostepenu presudu u osudjujućem dijelu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno sudjenje pred potpuno izmijenjenim vijećem.

Vijeće je ukinulo prvostepenu presudu, jer su u postupku njenog donošenja i u samoj presudi počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog kojih se nijesu mogli prihvatiti ni činjenični ni pravni zaključci u prvostepenoj presudi, kako u odnosu na postojanje krivičnih djela za koje su optuženi oglašeni krivim, tako i u odnosu na postojanje njihove krivice za ta djela. Navedenu odluku ovaj sud donio je na osnovu ovlašćenja sadržanih u članu 407 Zakonika o krivičnom postupku. Zbog toga iznenađuje izjava pomenute sudije da je „dodatno uvjerena da je odluka Apelacionog suda kupljena na način na koji je ukinuta jer su imali mogućnost da, ako su žalbe bile osnovane, izvedu drugi pravni zaključak i donesu oslobađajuću presudu a nisu to učinili“, s obzirom da joj kao dugogodišnjoj sudiji koja postupa u krivičnom referatu, mora biti poznato da se prvostepena presuda u kojoj su utvrđene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ne može preinačiti, već jedino ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak, kako je u ovom slučaju i postupljeno. Uzdržaćemo se od svakog daljeg komentara, obzirom da je postupak u toku.

Radi zaštite dostojanstva i integriteta ovoga suda i sudija, pozivamo Specijalno državno tužilaštvo da ispita navode pomenute sudije i da od imenovane zahtijeva da dostavi dokaze za svoje tvrdnje, posebno imajući u vidu da iste mogu dovesti do uzmemiravanja javnosti, jer ih javno iznosi jedan nosilac sudijske funkcije, čija je obaveza da svojim ponašanjem doprinosi očuvanju, afirmaciji i unaprjeđenju dostojanstva i ugleda sudijske funkcije i sudstva. Podsjećamo da je odredbom člana 254 ZKP-a predviđeno da su službena i odgovorna lica u državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama dužna da prijave krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaviještena ili za koja saznaju u vršenju svoje dužnosti. Nepostupanje po ovoj obavezi čini svako lice osnovano sumnjivim za krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca iz člana 386 stav 2 u vezi stava 1 KZ ili ukoliko se radi samo o „uvjerenju“ ili netačnim informacijama radilo bi se o krivičnom djelu lažno prijavljivanje iz člana 388 stav 1 KZ-a.

Napominjemo da je svaki sudija dužan da svojim ponašanjem u sudu i van suda poštuje i razvija standarde ponašanja koji doprinose očuvanju ugleda suda i izgradnji povjerenja javnosti u pravosuđe, kao i da čuva ugled sudijskog poziva i sudstva kroz pisanu i izgovorenu riječ. Sudiji je zabranjeno da se u vršenju sudijske funkcije ili na javnom mjestu ponaša na način koji nije primjeren vršenju sudijske funkcije i da javno iznosi mišljenje o predmetu koji nije postao pravosnažan. Povreda ovih dužnosti predstavlja teži disciplinski prekršaj propisan članom 108 stav 3 tač. 7 i 13 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Etičkog kodeksa sudija. Na ponašanje sudija u ovom dijelu pazi predsjednik suda po službenoj dužnosti”, piše u reagovanju Apelacionog suda.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com