Cijevna i Morača neprepoznatljive zbog vađenja šljunka - Volim Podgoricu

Cijevna i Morača neprepoznatljive zbog vađenja šljunka

Na rijeci Cijevni, duž dijela korita do Dinoše, na sedam lokacija se nelegalno vadi šljunak, dok je na Morači u Mitrovićima došlo do velikih promjena korita, obale i struktura nanosa.

To su u protekla dva dana utvrdili aktivisti NVO “Green Home” koji su, uz pomoć svjetski poznatih osoba iz oblasti hidromorfologije, održali trening za hidromorfološku procjenu i monitoring i ocjenu stanja rijeka u Crnoj Gori.

“Na Cijevni, dijelu do graničnog prelaza, rijeka je sa hidrološkog aspekta u netaknutom prirodnom stanju, dok je primjetna eutrofikacija pri nižem vodostaju i sedam lokacija nelegalnih aktivnosti vađenja šljunka duž dijela korita do Dinoše”, saopštili su iz te NVO.

Tokom terenskog rada na Morači, na lokaciji Stara Zlatica, utvrđeni su, kako su istakli, brojni antropogeni pritisci ekstrakcije sedimenata u obalnoj zoni i manji alteracije korita, čiji ukupni rezultat na toj dionici ne ugrožava dugoročno hidrološke odlike.

FOTO: GREEN HOME

“Dok je u donjem dijelu korita u naselju Mitrovići vodno tijelo izuzetno modifikovano, sa lošom morfološkom slikom i velikim promjenama korita, obale, vegetacije i strukture nanosa”.

Trening sa terenskim istraživanjima, objasnili su, organizovan je za mlade stručnjake iz oblasti riječne ekologije, zaštite životne sredine i hidrotehnike na rijeci Cijevni i Morači.

“Svrha treninga je bila da se obuče mladi stručnjaci da primjenjuju terenski protokol za monitoring, procjenu i mapiranje hidroloških elemenata, kako bi se pomogla implementacija Okvirne direktive o vodama i preliminarne procjene ekološkog statusa pojedinih rijeka i riječnih segmenata u Crnoj Gori. Pri tom je korišten standard razvijen koji se za potrebe projekata implementacije Okvirne direktive o vodama već koristi u Crnoj Gori, a koji čeka da bude i institucionalno prihvaćen”.

Vijesti

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com