Damjanović sa predstavnicima SZO: Epidemija pušenja u Crnoj Gori godišnje “ponese” preko 2000 života - Volim Podgoricu

Damjanović sa predstavnicima SZO: Epidemija pušenja u Crnoj Gori godišnje “ponese” preko 2000 života

Brajović je pozdravila napore i posvećenost Damjanovića da kroz sistemske mjere na harmonizaciji nacionalne akcizne poltike i kalendara sa EU regulativom i planiranim povećanjem poreskog opterećenja za duvanske i nikotinske proizvode, da nemjerljiv doprinos u očuvanju zdravlja građana, javnih finansija i životne sredine

U Ministarstvu finansija održan je sastanak ministra Aleksandra Damjanovića i saradnika sa šeficom SZO Kancelarije u Crnoj Gori, Minom Brajović, Endrjuom Blekom, tim liderom Sekretarijata SZO Okvirne konvencije za kontrolu duvana (SZO FCTC ) i Patrikom Musavulijem, Sekretarijat SZO FCTC, Ivanom Živković, generalnom direktoricom u Ministarstvu zdravlja i Irenom Jokić Božović, predstavnicom UNDP-a. Sagovornici su se saglasili da je neophodno udruženo djelovati u cilju smanjenja dostupnosti proizvoda, ograničenju kupovine maloljetnim licima, regulisanoj prodaji cigareta, kontroli cjenovne i akcizne politike, kao i povećanju informisanosti o štetnim efektima duvana po zdravlje, kroz zdravstveno-vaspitne aktivnosti, koje imaju za cilj povećanje informisanja ali i sprovođenjem aktivnosti sa ciljem prestanka pušenja.

Sastanak je organizovan u cilju razmatranja sistemskih intervencija Ministarstva finansija prevashodno u dijelu regulisanja pitanja prometovanja duvanskih proizvoda, akcizne politike i mjera sa fokusom na nove duvanske proizvode, kao jednog od najučinkovitijih mehanizama kontrole upotrebe duvana i sprovođenja obaveza iz Ratifikovanog Protokola Okvirne konvencije o nelegalnoj trgovini duvanskim proizvodima.

Sastanak je organizovan na fonu zaključaka multisektorskog nacionalnog sastanka iz decembra 2022.god, tokom kojeg je predstavljena i usvojena Investiciona studija o kontroli upotrebe duvana, čiju izradu je podržao Sekretarijat SZO Okvirne konvencije , a izradili je UNDP I SZO uz tijesnu saradnju sa predstavnicima nacionalnih vlasti i različitih sektora.

U proteklom period, Ministarstvo finansija je već realizovalo niz značajnih aktivnosti na planu pripreme tri zakona Zakonu o duvanu, Zakonu o akcizama i Zakonu o kontroli upotrebe duvana, sa fokusom na nove duvanske proizvode, koji predstavljaju važan doprinos na planu implementacije obaveza koje proizilaze iz SZO Okvirne konvencije o duvanu.

Damjanović je ocijenio da se pravi doprinos očuvanju javnog zdravlja i smanjenju upotrebe duvanskih proizvoda može ostvariti samo u zajedničkoj sprezi SZO, Ministarstva zdravlja i resora kojim rukovodi, naglašavajući da sa aspekta finansijskih regulativa, najveći doprinos može dati adekvatnim oporezivanjem duvanskih i tzv. novih nikotinskih proizvoda, odnosno politikama povećanja akciza, kao i ubrzavanjem akciznog kalendara.

“Kontrola upotrebe duvana je nacionalni ali i regionalni problem, za koji rešenja treba tražiti i kroz regionalnu saradnja i intenziviranje dijaloga među zemljama Zapadnog Balkana, na planu harmonizacije akciznih kalendara, kako bi se smanjili negativni efekti planiranih mjera”, naveo je.

Podsjećajući da svake godine epidemija pušenja u Crnoj Gori “ponese” preko 2000 života, kao i na alarmantne rezultate iz Investicione studije da duvan košta Crnu Goru 7.30% društvenog bruto proizvoda, Brajović je pozdravila napore i posvećenost Damjanovića da kroz sistemske mjere na harmonizaciji nacionalne akcizne poltike i kalendara sa EU regulativom i planiranim povećanjem poreskog opterećenja za duvanske i nikotinske proizvode, da nemjerljiv  doprinos u očuvanju zdravlja građana, javnih finansija i životne sredine u Crnoj Gori.

Ona je dodala da je posebno  važno što Vlada prepoznaje da novi duvanski proizvodi i sistemi za “plasiranje” duvana i nikotina su opasni i rizični po zdravlje.

“U okolnostima “agresivne “ penetracije novih duvanskih i nikotinskih proizvoda na tržište Crne Gore, ulaganje u dosljednu primjenu pet osnovnih mjera za kontrolu upotrebe duvana u duhu Konvencije je put zdravlja i razvoja Crne Gore, koji nema alternativu”, dodala je Brajović.

Naglašavajući važnost implementacije SZO Okvirne konvencije o upotrebi duvana, Endrju Blek istakao je da će, Sekretarijat koji predstavlja, dati punu ekspertsku podršku crnogorskom timu, koji je, kako je ocijenio na dobrom putu i koji integrisano radi na smanjenju potrebe i tražnje duvanskih proizvoda, sa posebnim fokusom na nove duvanske proizvode.

On je čestitao Vladi Crne Gore na rezultatima u eliminisanju ilegalne trgovine duvanskim proizvodima i u tom smislu ponudio konkretnu podršku SZO Sekretarijata u cilju procjene potreba za uspostavljanje operativnog sistema praćenja duvanskih proizvoda.

“Primjena principa po kojem “zagađivač plaća“ u ovom slučaju duvanska industrija, kako je to regulisano i u Direktivama Evropske Unije, bez sumnje doprinijeće efikasnoj kontroli duvana, generisanju dodatnih prihoda za budžet Crne Gore, i očuvanju zdravlja”, zaključio je Blek.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno udruženo djelovati u cilju smanjenja dostupnosti ovih proizvoda, ograničenju kupovine maloljetnim licima, regulisanoj prodaji cigareta, kontroli cjenovne i akcizne politike, kao i povećanju informisanosti o štetnim efektima duvana po zdravlje, kroz zdravstveno-vaspitne aktivnosti, koje imaju za cilj povećanje informisanja ali i sprovođenjem aktivnosti sa ciljem prestanka pušenja.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com