“Demantujemo informaciju da dr. Marko Begović ne ispunjava uslove”

Ministarstvo prosvjete, nakon medijskih natpisa obavljenih u nekoliko crnogorskih medija želi da objasni i demantuje informaciju da je Upravna inspekcija utvrdila da dr Marko Begović ne ispunjava uslove za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade.

¨U vezi sa tim želimo da vas obavijestimo o sledećim nepobitnim činjenicama vezano za postupak koji je pokrenut od strane Upravne inspekcije protiv v.d. direktora Begovića. Naime, radi se o sledecem:

1. Zapisnikom Upravne inspekcije o izvšenom vanrednom inspekcijskom pregledu br. UPIN09-700/21-464/4 od 12.11.2021. godine, upravni inspektor je utvrdio da dr Marko Begović ima potrebno radno iskustvo za starješinu organa uprave, te da nisu utvrđene nepravilnosti u postupku određivanja dr Marka Begovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za sport i mlade i donio Zaključak kojim se obustavlja postupak inspekcijskog nadzora koji je izvršen u ovom predmetu.

2. Dana 11.01.2022. godine, dva mjeseca nakon što je obustavljen postupak inspekcijskog nadzora nad Upravom za sport i mlade, Upravna inspekcija je, na nezakonit način, pozivajući se na Zakon o upravnom postupku koji u članu 64 propisuje da se „u potpisanom i zaključenom zapisniku ne smije ništa dodavati niti mijenjati” sačinila Dodatak zapisniku br. UPIN09-700/21-464/7, donoseći praktično novi Zaključak o već okončanom predmetu i obustavljenom postupku.

3. Kako je Uprava za sport i mlade blagovremeno, dana 19. 01. 2022. god, u roku od tri dana  od dana prijema Dodatka Zapisniku koji je određen od strane upravnog inspektora, poslala primjedbe na isti sa  dokazima koji potvrđuju da g. Begović ispunjava uslove za starješinu organa uprave, smatramo da ste brzopleto objavili netačnu informaciju i prejudicirali ishod postupka čime ste na neprofesionalan način obmanuli javnost i nanijeli štetu ugledu dr Marka Begovića.¨ poručili su u saopštenju.

Na sajtu Uprave za sport i mlade vd direktor Uprave za sport i mlade dr Marko Begović, kako navode, objavio je svoj imovinski karton i dozvolio uvid u bankovne podatke, jer dr Begović nema šta da krije i svojim radom do sada je dokazao da je sve transparentno i dostupno javnosti. Na kraju željeli su  da zaključe da sve ovo neće zaustaviti reformske procese u ovom javnom organu.

loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com