DISKRIMINACIJA U BOLNICI: Nije dobio posao iako je ispunjavao sve uslove

Ombudsman Šućko Baković poručio je Opštoj bolnici Bijelo Polje da prilikom zapošljavanja vodi računa o osobama sa invaliditetom (OSI) i da mu u roku od 30 dana dostavi izvještaj o radnjama i mjerama koje planiraju kako bi izvršili tu preporuku. Ombudsmanu se obratio građanin koji se u avgustu prošle godine prijavio na oglas u bjelopoljskoj bolnici za radno mjesto portir – telefonista – stražar, tvrdeći da je ispunjavao tražene uslove.

On je, žaleći se na diskriminaciju, u prijavi naveo da mu je utvrđen invaliditet u procentu od 50 odsto, da je stekao status OSI i da pored toga što je ispunjavao uslove – nije primljen u radni odnos. Prema njegovim saznanima, u Opštoj bolnici Bijelo Polje nije zaposlena nijedna osoba sa invaliditetom.

Iz bjelopoljske bolnice tvrdili su da je osoba koja je podnijela pritužbu ispunjavala sve uslove za upražnjeno mjesto, kao i onaj ko je primljen na to radno mjesto. Između ostalog, kazali su da se u tom slučaju radilo o zapošljavanju lica pod opštim uslovima i da su neosnovani navodi iz pritužbe da lice sa invaliditetom ima prednost u odnosu na ostale kandidate. Saopštili su i da je diskreciono pravo direktorice da bira između više kandidata koji ispunjavaju uslove.
Ombudsman je, odlučujući o pritužbi, naveo da se diskriminacijom u oblasti rada i zapošljavanja smatra i situacija u kojoj poslodavac ne zaposli osobu sa invaliditetom koja ima jednake ili bolje kvalifikacije, stručne ili radne sposobnosti nego lice bez invaliditeta.

Objasnio je da se lice sa invaliditetom zapošljava pod opštim ili posebnim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i da u izjašnjenju Opšte bolnice nijesu iznijeti razlozi na osnovu kojih je direktorica ustanove izabrala dva, od prijavljenih pet kandidata.

U mišljenju ombudsmana piše i da je Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom propisano da države potpisnice (među kojima je i Crna Gora) priznaju da su sva lica jednaka pred zakonom i imaju jednaku zaštitu, bez ikakvih diskriminacija.

Zapošljavanje OSI obaveza poslodavca

Ombudsman je ukazao na obavezu poslodavaca, koji ima od 20 do 50 zaposlenih, da zaposli najmanje jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavac koji ima više od 50 zaposlenih trebalo bi da zaposli najmanje pet odsto osoba sa invaliditetom.
“Ova zakonska odredba primjenjiva je i na Opštu bolnicu Bijelo Polje, čime bi se ubrzala de facto jednakost i stvorilo radno okruženje koje je otvoreno, inkluzivno i pristupačno za osobe sa invaliditetom”.

Vijesti

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button