Đukanović ostaje predsjednik odbora direktora, EPCG neće pokriti Cedisov minus od 10 miliona

Novoizabrani član Odboroa direktora, Adis Balota, potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), podnio je ostavku

Milutin Đukanović (DF) ostaje predsjednik Odbora direktora, dok su akcionari EPCG jednoglasno odbili od svoje dobiti pokriju 10 miliona duga Cedisa, saopšteno je nakon sjednice Skupštine akcionara.

Takođe, novoizabrani član Odbora direktora, Adis Balota, potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), podnio je ostavku.

Balota je ostavku podnio odmah nakon što je izabran iz protesta jer je Đukanović ponovo imenovan u Odbor direktora.

Ovim prestaje i funkcionisanje novoizabranog Odbora, pa će nakon njegove registracije u centralnom registru privrednih subjekata.

Kako je objasnio direktor EPCG, Nikola Rovčanin, i nakon registracije Balotine ostavke, biti sazvana nova sjednica Skupštine akcionara na kojoj će se birati novi Odbor.

Na osnovu utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni direktor, Nikola Rovčanin, donesene su sljedeće odluke:

“Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o usvajanju Finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2021. godinu sa Napomenama i Nacrtom mišljenja revizora BDO d.o.o. Podgorica. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2021. godinu sa Izvještajem o aktivnostima Službe za zaštitu životne sredine kao i Izvještajem o aktivnostima za oblast zaštite i zdravlja na radu i zaštite i spašavanja. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o raspodjeli dobiti Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić iskazane na dan 31.12.2021. godine, tako što je ukupna neraspoređena dobit (65.264.958,81 €), koju čine neto dobit iz poslovanja u 2021. godini (47.448.505,89 €) i neraspoređena dobit iz prethodnog perioda (17.816.452,92 €) raspoređena na neraspoređenu dobit (60.520.108,22 €) i fond rezervi (4.744.850,59 €)”.

Kako se dodaje u saopštenju, glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa odbijen je Predlog odluke o odobravanju knjižnog odobrenja u korist CEDIS d.o.o. Podgorica.

“Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa za revizora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2022. godinu izabrano je Društvo za eksternu reviziju BDO d.o.o. iz Podgorice. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o utvrđivanju Politike naknada Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić sa Metodologijom obračuna varijabilne naknade licima sa posebnim dužnostima prema Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o razrešenju dosadašnjih članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Novi članovi Odbora direktora su: Vladan Joković, Tahir Đonbaljaj, Adis Balota, Martin Ćalasan, Nenad Marković, Milutin Đukanović i Emir Strujić. Glasovima većine prisutnih akcionara sa pravom glasa usvojen je Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih iskaza Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić za 2021. godinu. Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora, za predsjednika je imenovan Milutin Đukanović, dosadašnji predsjednik odbora direktora”, zaključili su iz EPCG.

 

loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com