DRI: Zdravstveni sistem nije obezbijedio preduslove za uspješno rano otkrivanje raka dojke

Studija izvodljivosti programa za rano otkrivanje raka dojke nije rađena, Koordinaciono tijelo za organizaciju, stručno pračenje i kontrolu kvaliteta programa mamografskog skrininga u periodu obuhvaćenom revizijom nije oformljeno, a nije donesena ni regulativa za sprovođenje Nacionalnog programa, kojim bi se jasno definisale odgovornosti svih učesnika.

To je, između ostalog, jedan od nalaza revizije Državne revizorske institucije “Uspješnost sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje dojke”.

Sve to za posljedicu, navodi se u reviziji, ima da nijesu na odgovarajući način identifikovani, a time ni ostvareni osnovni preduslovi za uspješno sprovođenje Nacionalnog programa za rano otkrivanje dojke.

“Vrhovna državna revizija (DRI) ocijenila je, kroz sprovedenu reviziju uspjeha, da zdravstveni sistem Crne Gore nije obezbijedio osnovne preduslove za uspješno sprovođenje Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke”, saopštio je član Savjeta DRI Branislav Radulović.

“Naime, u periodu od pet i po godina, od donošenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke 2010 godine, pa do početka njegovog sprovođenja 2015 godine, nije obezbijeđena potrebna oprema i kadrovi, nije uspostavljen registar skrininga, nijesu donijete potrebne procedure kojima se jasno definišu obaveze i odgovornosti svih učesnika u programu i nije uspostavljen odgovarajući sistem prikupljanja i upravljanja podacima“, navodi Radulović.

Prema njegovim riječima, u toku sprovođenja Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke nije obezbijeđeno da 70 odsto populacione grupe bude pozvano u skrining program dojke i ako je programom kao cilj bilo definisano da minimum 70 odsto žena starosne dobi 40 do 69 godina bude obuhvaćena ovim programom.

“Jedan od osnovnih problema u sprovođenju Nacionalnog programa je da nije obezbijeđen dovoljan broj motivisanih i edukovanih izabranih ljekara koji bi učestvovali u skrining programu, kao i da određeni broj izabranih ljekara odbija da učestvuje u programu. Pritom, Ministarstvo zdravlja nije obrazovalo Koordinaciono tijelo za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvaliteta programa mamografskog skrininga, a Institut za javno zdravlje Crne Gore nije bio u mogućnosti da izvrši evaulaciju programa, jer nijesu obezbijeđeni potrebni podaci, jer nije bo uspostavljen razrađeni Registar za rak i niti Registar skrininga raka dojke“, naglašava Radulović.

Sve ovo, ističe on, ali i čitav niz drugih identifikovanih problema i nedostataka uticalo je da vrhovna državna revizija u svom izvještaju, koji sadrži i deset izdatih preporuka Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje, zaključi da se Nacionalni program za rano otkrivanje dojke u periodu januar 2016 – januar 2020 godina sprovodio neuspješno.

“Usljed ovih činjenica vrhovna državna revizija je ocjenila da bi trebalo kreirati novi nacionalni program koji bi se sprovodio na cijeloj teritoriji Crne Gore, pošto je postojeći realizovan samo na teritoriji četiri opštine“, zaključuje Radulović.

loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com