CBCG: Od početka krize odobreno 300 miliona novih kredita

Poslovne banke su, od početka krize, odobrile skoro 300 miliona eura novih kredita građanima i privredi, saopštio je Guverner Centralne Banke Radoje Žugić na sastanaku sa predstavnicima poslovnih banaka na kome se razgovaralo o nastavku aktivnosti CBCG i bankarskog sektora usmjerenih na ublažavanje negativnih posljedica pandemije koronavirusa na finansijski sistem i realnu ekonomiju.

Uz to, bankarski sektor je i sam pretrpio negativan uticaj pandemije u vidu smanjenja profita za prvih šest mjeseci ove godine od skoro 47 odsto u odnosu na uporedni period, pri čemu je očuvana likvidnost na nivou sistema.

Žugić je ukazao na činjenicu da su određene banke, tokom krize, odobrile nove kredite u iznosu koji je na istom ili višem nivou u odnosu na uporedni period, dok su pojedine zabilježile pad kreditiranja.

„U narednom periodu banke moraju usmjeriti fokus ka jačanju obima kreditiranja, i to posebno one kod kojih je registrovan pad kreditne aktivnosti“, poručio je Žugić i dodao da se posebna pažnja mora posvetiti prioritetnim sektorima.

Predstavnici bankarskog sektora su istakli da je smanjenje kreditne aktivnosti zabilježeno kod pojedinih banaka posljedica smanjene tražnje za kreditima i odlaganja jednog broja investicija, što je uslovljeno neizvjesnošću koju je izazvala pandemija virusa, te da nije bilo pooštravanja kreditne politike.

“Prepoznajući probleme sa kojima su se suočile određene djelatnosti (poput turizma), pojedine banke su reagovale proaktivno, nudeći ovim privrednicima značajna olakšanja, u vidu dužeg grejs perioda (preko 12 mjeseci) i atraktivnih kamatnih stopa (prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa je bila na nivou od 4,24%)”, saopštili su iz Centralne banke.

Predstavnici banaka su istakli spremnost da pruže punu podršku održivim ekonomskim projektima, kao i da se, kroz adekvatne modele restrukturiranja, izađe u susret građanima koji su suočeni sa značajnim finansijskim izazovima.
Guverner je, takođe, istakao da bankama, i dalje, u fokusu svih aktivnosti mora biti očuvanje povjerenja u bankarski sistem, a da je njihov dugoročni interes zadržavanje svojih klijenata. U tom smislu, preporuka CBCG je da banke ne mijenjaju politiku naknada i tarifa do okončanja krize.

“Na današnjem sastanku je dogovoreno i da se preduzmu aktivnosti u pravcu odlaganja primjene Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji banaka, koja je trebalo da započne 1. januara 2021. godine, pri čemu bi prethodno bilo potrebno donijeti niz podzakonskih akata. Odlaganje primjene ovih zakona će rasteretiti kapacitete banaka i omogućiti im da se apsolutno posvete sprovođenju mjera na ublažavanju posljedica koronavirusa, kao i aktivnosti na planu implementacije AQR-a“, saopšteno je iz CBCG.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com