Crna Gora u Evropskoj patentnoj organizaciji - Volim Podgoricu

Crna Gora u Evropskoj patentnoj organizaciji

Crna Gora od 1. oktobra 2022. godine postaje 39. država članica Evropske patentne organizacije, u skladu sa odredbama Konvencije o evropskom patentu.

Tim povodom ministar ekomomskog razvoja i turizma Goran Đurović iskazao je zadovoljstvo pristupanjem i poručio da je Crna Gora privilegovana što postaje nova država članica Evropske patentne organizacije.

“Ovo će značajno doprinijeti jačanju sistema patentne zaštite u Crnoj Gori. Članstvo u Evropskoj patentnoj organizaciji čini Crnu Goru integralnim dijelom porodice razvijenih evropskih država koje daju prioritet efikasnoj zaštiti pronalazaka.”, poručio je Đurović.

Članstvo u Evropskoj patentnoj organizaciji je rezultat aktivnosti koje su započete 23. jula 2018. godine, kada je Crna Gora formalno zatražila pristupanje. Upravni savjet Evropske patentne organizacije je 10. oktobra 2018. godine zvanično pozvao Crnu Goru da pristupi Konvenciji o evropskom patentu, nakon čega je uslijedila izrada normativnog okvira vezanog za pristupanje.

Skupština Crne Gore je 29. decembra 2021. godine donijela Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju evropskih patenata (Konvencija o evropskom patentu) od 5. oktobra 1973. godine, sa izmjenama člana 63 Konvencije o evropskom patentu od 17. decembra 1991. godine i izmjenama od 29. novembra 2000. godine, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentima koji sadrži odredbe neophodne za efikasnu implementaciju Konvencije u Crnoj Gori.

Procedura pristupanja formalno je okončana deponovanjem Instrumenata pristupanja.

Evropska patentna organizacija uspostavljena je Konvencijom o evropskom patentu 1973. godine, a sastavljena je od dva organa, Evropskog zavoda za patente i Upravnog savjeta. Evropski zavod za patente, koji ima oko 6.400 zaposlenih, ispituje evropske prijave patenata omogućavajući pronalazačima, istraživačima i kompanijama iz cijelog svijeta da steknu visoko kvalitetnu pravnu zaštitu na svojim pronalascima u do 44 države, tj. na teritorijama država članica i država potpisnica sporazuma o proširenju odnosno sporazuma o validaciji evropskih patenata, što pokriva tržište od oko 700 miliona ljudi.

Konvencija o evropskom patentu zaključena je sa idejom objedinjavanja i usaglašavanja patentnog sistema u Evropi, a u cilju jačanja saradnje između država u pogledu zaštite pronalazaka. Na taj način ustanovljena je jedinstvena, kvalitetna i efikasna procedura zaštite inovacija u evropskim državama, te obezbjeđene pouzdane, kompletne i ažurne informacije u vezi zaštite inovacija.

Ovom Konvencijom omogućava se podnošenje jedne patentne prijave za više država članica, koja se ispituje po utvrđenim procedurama na jednom mjestu, u Evropskoj patentnoj organizaciji sa sjedištem u Minhenu, a priznati patetni se nakon toga izdaju i važe u svakoj od naznačenih zemalja. Na taj način podnosilac prijave štedi svoje vrijeme i trud.

Pristupanje Crne Gore donosi značajne benefite domaćim pronalazačima kroz mogućnost podnošenja prijave evropskog patenta i iz Crne Gore, što do sada nije bio slučaj.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com