Za Novi duvanski ponudili 8 miliona eura

Kompanije “Montenegro Duvan comerc” iz Mojkovca ponudila je dokapitalizaciju Novog duvanskog kombinata Podgorica, bez kupovine akcija, uz investicije od oko osam miliona eura za izgradnju fabrike i organizaciju proizvodnje, saopšteno je iz Tenderske komisije.

Na sjednici Tenderske komisije za privatizaciju koja je održana danas, u prisustvu predstavnika ponuđača, otvorena je jedina ponuda koja je dostavljena na javni tender za dokapitalizaciju putem izgradnje fabrike i prodaje akcija u kompaniji “Novi Duvanski kombinat” AD Podgorica. Ponudu je dostavila kompanije DOO „ Montenegro Duvan comerc“ Mojkovac.

Tenderom je bila predviđena privatizacija društva putem kupovine 100 odsto akcijskog kapitala ili dokapitalizacijom, bez kupovine akcija.

“Ponuđač se opredijelio za dokapitalizaciju, bez kupovine akcija, u visini Obaveznog Investicionog programa za izgradnju fabrike i organizaciju proizvodnje u iznosu od 8.040.000 eura, koji uključuje ulaganje u osnovna sredstva u iznosu od 6.790.000 eura i to: građevinske objekte u iznosu od 3.490.000 eura tehnološku opremu u iznosu od 3.050.000 eura i pomoćnu opremu u iznosu od 150.000 eura, kao i investiranje u obrtna sredstva u iznosu od 1.250.000 eura”, saopšteno je iz Tenderske komisije. 

Investitor je u ponudi preuzeo obavezu da zaposli 86 novih radnika – 50 u prvoj fazi i 36 u drugoj.

“Najveći dio zaposlenih biće angažovano od postojećih zaposlenih i sa Zavoda za zapošljavanje iz Podgorice, a menadžerska struktura biće po potrebi angažovana i sa šireg prostora”, saopšteno je iz Tenderske komisije.

Pored toga investitor će obezbijediti proizvodni prostor veličine 7.000m² za obradu, pripremu i proizvodnju cigareta u prvoj i drugoj fazi, kupiti dvije nove linije za pripremu i proizvodnju cigareta, a od postojeće opreme remontovati i rekonstruisati dio tehnološke linije za obradu duvana i dio opreme za pripremu, proizvodnju i pakovanje cigareta.

“Komisija će u skladu sa definisanom procedurom, u saradnji sa privatizacionim savjetnikom u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova, utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima”, navodi se .

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button