Evo gdje u srijedu neće biti struje - Volim Podgoricu

Evo gdje u srijedu neće biti struje

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 07. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Potoci, Milunovići, Radunovići, Manastir Duga, Šujaci, Dromira, Kupine, Orahovo, naselje oko Pasarele, Pozorište i Zgrada pored Pozorišta, dio zgrada ispod brda Ljubović u Ulica 27 marta pored Kodre.

– u terminu od 08 do 17 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač, dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Gornji Kokoti, Šteke i Beri.

 

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Goričana.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Jastreb, Koljat i Sušica (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Kosića, Koljat, dio Mamućevine, Betonjerka, dio Lazina, Farmont, MG Group, dio Studenog, dio Veljeg Brda i Glava Zete.

 Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

 Tuzi

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Podhuma i dio Sukuruća.

 Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudinice, Bobotovo Groblje, Brezovik, dio Gornjeg Polja, Baljački Do, Brezovik, Rastovac, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vidrovan, Brod, Miločani, Dio Vira, Nula, Zavraca, Stuba, Sjenokosi, Duga, Šume, Presjeka, Srijede, Čeline, Prisoja, Vrzipov do.

– u terminu od 09 do 12 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

– u terminu od 11 do 12 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac, Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga, komplet Dragova Luka, Mokra njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje polje-Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, IV Crnogorske, Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Samački Hotel Željezare, Ul Serdara Šćepana, Ul. Boška Jankovića, Ul Alekse Backovića, Zgrada Montex, Zgrada Treske. Bistričko Naselje, Šišovik Labudovići, “Naselje Humci, (Zgrada Help)”, Humci (Dječiji Vrtić)”, Oštrovac, dio II Dalmatinske, dio Omladinske, Garden Gold (Montekuk), Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo, Grebice, Šik Javorak, Rastoci, Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna, Tehno Baza, dio Kočana, Mi-rai, dio Kapina polja, Pivara, Zgrade Kod Albone u Rastocima, Kolektor “PPOV-Studenca”, Sportski Centar Ul. 29 Novembar, Zgrada Pejtona, Ul.Jola Piletića, Ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik “, Ul. Serdara Šćepana, Ul. 2. Dalmatinska, Zgrada Profesorska, Ul. Peka Pavlovića, Grudska Mahala, Ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko Naselje, ” Samački Hotel, Građevinsko”, Rudo Polje, Integralovo naselje, Ul.Baja Pivljanina, (Zgrada Željezare)”, (Zgrada Boksita)”, dio ul.Njegoševe, Goranović Klanica.

– u terminu od 12 do 13 sati: Dom zdravlja, zgrada Drvoimpexa, hotel Onogošt, Tehnopolis, Auto Moto, Gimnazija, dio Rastoka, Mlin, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, dio Starog Pazarišta, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, naselje iza Pivnice, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM.

– u terminu od 13:30 do 15 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca Rudnici.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Rudinice.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu.

Budva

– u terminu od 09 do 14 sati: Nas, kampovi Buljarica.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane kod pekare Evropa.

 

Kotor

– u terminu od 07 do 09 sati: Stari Grad -dio potrošača od Karampane do Pronta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Pićani.

– u terminu od 08 do 14 sati: Risan – Bujevina, Banja, Perast, Drazin Vrt, Bajova kula.

– u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Orahovac, Ljuta, Sveti Stasije, Dobrota, Autokamp, Daošine, Sveta Vrača, područje oko Školskog centra.

 

Tivat

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Krašići – Sokobanja.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Topla 2.

– u terminu od 09 do 11 sati: Njivički put.

– u terminu od 09 do 12 sati: Rose.

– u terminu od 11 do 15 sati: Zelenika -područje iznad škole, Zmijice, Kišići.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Poda i Sućeska.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio Ulotine.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Stožer.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pavino polje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Božovića Polje, Zaton, Obrov, Nikoljac, Gornja Crnča, Pripčići, Sutivan i Boturići.

– u terminu od 12:30 do 15:30 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vrujca, Ravni, Smira.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica II, Ravni, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta.

– u terminu od 09 do 14 sati: Pržišta.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Lagatora.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hoti i dio Velike.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

– u terminu od 10 do 16 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 16 sati: Jablanica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Njegovuđa Baza, dio selo Vrela i dio sela Šumanovac.

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Palež, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com