“Fond PIO da objasni povećanje od 2,5 odsto i koliko godina ima kvartala” - Volim Podgoricu

“Fond PIO da objasni povećanje od 2,5 odsto i koliko godina ima kvartala”

Udruženje penzionera “Za život dostojan čovjeka” zatražilo je od Fonda PIO da saopšti na osnovu kojih podataka je izračunalo januarsko usklađivanje penzija za 2,5 odsto, koji procenat rasta zarade od Monstata su koristili, kao i koliko mjeseci ima “kvartal” jer se penzije usklađuju tri puta godišnje (svaka četiri mjeseca) a na osnovu kvartalnih podataka (tri mjeseca).

U saopštenju ovog udruženja se navodi da su prošle sedmice imali tribinu na kojoj je raspravljano o sve nepovoljnijem socijalno-ekonomskog položaju penzionera i gdje je zaključeno da se prema sadašnjem trendu taj loš položaj nastavlja, da dobijaju mrvice pomoći a koje neki donosioci odluka nazivaju i “trinaestom penzijom”.

Oni navode da su usklađivanja sporna jer se u zakonu navodi da se usklađuju sa inflacijom i zaradama, a da se prilikom obračuna koristila bruto zarada čiji je rast bio niži nego neto zarade, kao i da se u izmjenama zakona iz decembra 2021. godine uvodu usklađivanje tri puta godišnje, umjesto jednom godišnje, kao i da je u zakonu navedeno da se to radi na osnovu podataka o rastu inflacije i zarada iz prethodnog kvartala (tri mjeseca).

“Prekršen je članu 58 Zakona, gdje umijesto da kao osnovica za obraćun povećanja penzije bude uzeta prosječna neto zarada, ista je ‘zamijenjena'prosječnom bruto zaradom koja je rasla sporije, čime je povišica na godišnjem niovu niža za najmanje desetak procenata. I drugi propust, koji teško da se može podvesti pod neznanje, prije bi bilo da se radi o namjeri, da se eksplicite u Članu 2. Izmjena i dopuna Zakona navodi “u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi”, pri čemu se kao datumi kada treba da se vrši obračun povišice penzija navode: 1.januar; 1.maj i 1. septembar. Raspitaćemo se okolo, pošto to u Fondu PIO ne znaju – koliko godina ima kvartala. U tom smislu, najblaže rečeno, bilo bi poželjno da Fond PIO javno, na svom sajtu objavi na koji je način došao do naznačenih iznosa povišice i koliko godina ima kvartala, čime bi lako utvrdili da li je pri tome u potpunosti ispoštovan Zakon. Inače, način na koji se to sada radi potpuno obesmišljava rad te institucije, i što ‘neko’ reče, nama od njih treba samo broj računa”, navedeno je u saopštenju ovog udruženja čiji je predsjednik Dragoljub Janković.

Oni navode da se u stvarnom penzionerskom životu odvija prava socijalna drama uslijed ubrzanih promjena koje crnogorsku ekonomiju vuku na dolje.

“Mišljenja smo da treba smanjiti rastuće nejednakosti i rizik isključenosti, pri čemu prvenstveno ne mislimo samo na grupaciju od oko 130.000 penzionera, već na sve građane Crne Gore. Po nama, treba prekinuti sa davanjem mrvica i svim vidovima tzv. pomoći jer takvo ponašanje nastavlja da dodatno podstiče polarizaciju i izaziva duboku i razumljivu ogorčenost penzionera i ne samo njih. Država, odnosno Vlada moraju i mogu formulisati dovoljno izazovnu i zajedničku razvojnu metu i cilj, pred kojim se povlače sve brojne interne podjele i animoziteti, što se može osigurati novom poreskom i socijalnom politikom. Naše Udruženje ima dovoljno članova, pojedinaca od običnih građana do vrhunskih naučnih zvanja, tako da predlažemo da ovaj period ne bi trebalo da protekne kao još jedna propuštena šansa da se sprovede radikalna reforma penzionog i zdravstvenog sistema, jer previše je rupa kroz koje taj ‘sud’ već poodavno i obilato ‘pušta vodu’, i mi im u tome možemo pomoći. Umjesto gledanja sa visine, kako je istaknuto na tribini, ovdje se radi o odbrani dostojanstva i časti svake profesije, svakog građanina, svakog penzionera koje su svoje najbolje godine darovali ovoj državi i njenim građanima. Prema našem sudu mi, jer smo najbrojniji i sa ogromnim životnim iskustvom, treba da potpomognemo da se obnovi i izgradi novi most povjerenja koji će da spoji duboko razdvojene socijalne obale, a time će splasnuti i političke i druge podjele među penzionerima. Otuda nas raduje da jedan od prisutnih članova udruženja Pokreta penzionera jasno kazao da treba da djelujemo zajedno i da tražimo da se poštuje Zakon, te da pokrenemo reforme penzionog i zdravstvenog sistem”, navedeno je u saopštenju.

Na tribini je, kako su naveli, kritikovan i rad Saveza penzionera i Udruženja penzionera Podgorice “gdje se obrću milionske svote novca”, iako su nevladina i neprofitna organizacija.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com