Ćalović: Hitno saslušati Markovića, Stankovića, Medenicu i Lekovića

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je danas skupštinskom Odboru za aktikorupciju podnijela predstavku kojom se inicira hitno organizovanje konsultativnog saslušanja ministra pravde, Vrhovnog državnog tužioca, predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika Komisije za sprečavanje sukoba interesa i predstavnika civilnog sektora u cilju uvođenja novog krivičnog djela nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera, u skladu sa Konvencijom UN-a protiv korupcije.

“Nedavno objavljeni slučaj vezan za tajni račun supruge Svetozara Marovića, koji je decenijama obavljao visoke javne funkcije predstavlja najbolji primjer na kome se mogu sagledati potencijalni efekti kriminalizacije nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera. Prema podacima kojima raspolaže Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, Marovićeva supruga, Đorđina, je u 2006. i 2007. godini imala 3,8 miliona dolara na računu u Švajcarskoj. Taj tajni račun se ne pominje ni u jednom zvaničnom izvještaju javnog funkcionera Marovića o prihodima i imovini njegove porodice”, navodi se u saopštenju koje potpisuje izvršna direktorka MANS-a Vanja Ćalović.

Sada je, kako navodi, zadatak Tužilaštva da utvrdi na koji način je stečen novac koji se nikako ne može objasniti zvaničnim prihodima i imovinom porodice Marović, odnosno da prikupi dokaze o eventualnim krivičnim djelima iz kojih je novac stečen.

Ona naglašava da je pravni zastupnik Marovića juče javno saopštio da se novac više ne nalazi na računu u istoj banci. 

“To znači da tužilaštvo treba ne samo da ispita odakle je novac stigao na račun, već i gdje se sada nalazi, odnosno da prikupi i analizira novčane transakcije sa tajnog računa i eventualno drugih računa, kako bi nezakonito stečena imovina bila oduzeta. Sve te istražne radnje će oduzeti vrijeme tužilaštvu, što će, zajedno sa eventualnim angažovanjem vještaka i drugih eksperata, predstavljati ozbiljan pritisak na budžet te institucije”, smatra Ćalovićeva.

Prema njenim riječima sa druge strane, kriminalizacija nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera bi olakšala posao tužilaštva i ubrzala istragu, što bi svakako omogućilo postizanje konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije na visokom nivou, koja je prepoznata kao ključni prioritet procesa evropskih integracija. 

“Uvođenje novog krivičnog djela bi bilo u skladu sa međunarodnim konvencijama i obavezama Crne Gore, a predstavljalo bi značajan legislativni iskorak u borbi protiv korupcije. Naime, Skupština Crne Gore je ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih Nacija protiv korupcije 23. oktobra 2006. godine. Član 20 te Konvencije  glasi: „Svaka ugovorna strana, shodno svom ustavu i osnovnim načelima svog pravnog sistema, razmatra usvajanje zakonodavnih i drugih mjera, potrebnih, da se kao krivično djelo, kad je učinjeno sa namjerom, uvede nezakonito bogaćenje, što znači značajno uvećanje imovine državnog službenika, koje on/ona ne mogu propisno objasniti u odnosu na svoje zakonski stečene prihode“, zaključuje se u saopštenju.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button