Kardiolog: Pacijenti koji imaju problem da ostave cigarete treba da znaju da postoji manje štetna alternativa - Volim Podgoricu

Kardiolog: Pacijenti koji imaju problem da ostave cigarete treba da znaju da postoji manje štetna alternativa

Na putu traženja najboljeg rješenja za ostavljanje cigareta, važno je da pušači dodatno osvijeste razloge zbog kojih bi bilo dobro da prestanu da puše, posebno pušači koji već imaju neko hronično oboljenje.

Treba imati na umu da priče o štetnosti pušenja po zdravlje nisu samo fraze, već informacije koje su bazirane na činjenicama. Kardiolog iz Opšte bolnice “Prim. dr Abdulah Nakaš” u Sarajevu, prof. dr Edin Begić, objašnjava štetne posljedice pušenja tradicionalnih cigareta, naglašavajući da proces sagorijevanja duvana ovih cigareta igra ključnu ulogu u izazivanju negativnih efekata po zdravlje.

„Sagorijevanje duvana je najštetniji proces kod tradicionalnih cigareta i predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje pušača. Ovaj proces, odnosno termičko razlaganje supstance koje se javlja usljed dugotrajnog izlaganja visokim temperaturama, dovodi do razgradnje materije i stvaranja brojnih štetnih supstanci, među kojima su i one koje su prokancerogene“, kaže prof. dr Edin Begić i dodaje da je “bez procesa sagorijevanja, sve dosta smislenije”.

„U vidu primarne i sekundarne prevencije uvijek ću napisati pacijentu obavezan prestanak pušenja, dok usmeno u razgovoru sa pacijentom koji ima problem sa napuštanjem ove štetne navike, kažem da postoji naučno zasnovana bolja alternativa, koja je bolja opcija jer ima smanjen rizik po zdravlje. Smatram da ovom temom treba da se bavi primarna zdravstvena zaštita i javne zdravstvene kampanje, kako bi došlo do promjene svijesti o
manje štetnim alternativama“, kaže dr Begić.

U procesu edukacije pacijenata o metodama za prestanak pušenja i promovisanju pristupa koji se oslanjaju na smanjenje rizika, zdravstveni radnici su veoma važni. Međutim, prema stavu dr Begića, postoji mogućnost da nisu dovoljno upoznati sa prednostima alternativnih metoda koje se zasnivaju na smanjenju štetnosti povezane sa pušenjem.

„Primjera radi, kontinuirano pratimo kliničke studije o benefitima uslovno rečeno nove terapije, koja ekonomski opterećuje i zdravstvene fondove i samog pacijenta (GLP-1 agonisti, SGLT2-inhibitori, PCSK9 inhibitori). Pomenuta terapija ima efekat na sam krvni sud, redukuje upalni proces na istom, poboljšava protok kroz krvi sud, ima efekat na smanjenje LDL-a (lošeg holesterola), porast HDL-a (dobrog holesterola), a s druge strane ti isti pacijenti nastavljaju da konzumiraju tradicionalne cigarete. Postavlja se pitanje smislenosti farmakološke terapije. Generalno, ako pacijent koji ne može da prestane da konzumira tradicionalne cigarete, a alternativa mu je konzumiranje proizvoda koji zagrijavaju duvan a ne sagorijevaju ga, kliničke studije kažu da će ta promjena načina konzumiranja duvana imati efekat na redukciju LDL holesterola. Sve faktore rizika je potrebno modifikovati, a konzumiranje cigareta je jedan od najjasnijih faktora za nastanak bilo koje kardiovaskularne (i onkološke) patologije“, zaključuje dr Begić.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com