MILATOVIĆ: Nema pravnog osnova za raspisivanje izbora u Šavniku - Volim Podgoricu

MILATOVIĆ: Nema pravnog osnova za raspisivanje izbora u Šavniku

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da nema uslova da se raspišu novi izbori u Šavniku.

On je naveo da je odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi propisano da Skupština opštine može donijeti odluku o skraćenju mandata skupštini, dok se sadržinski donijetom odlukom uređuje skraćenje mandata odbornika.

“Propisi ne poznaju mogućnost “skraćenja mandata odbornika”, već se pravni institut skraćenja mandata skupštini opštine sistemskim zakonskim rješenjima odnosi na skupštinu kao kolektivni organ, a ne na odbornike koji je sačinjavaju. Ovlašćenje Predsjednika države da raspiše izbore može se zasnivati isključivo na prethodno donijetoj odluci o skraćenju mandata Skupštine, što u konkretnoj situaciji nije učinjeno. Dodatno, trajanje mandata odbornika uređeno je Zakonom o izboru odbornika i poslanika i odlukom skupštine opštine nije moguće na drugačiji način uređivati predmetno pitanje“, naveo je Milatović.

DPS ŠAVNIK: Povlačenje odluke Vlade o uvođenju prinudne uprave još jedna pobjeda, spriječili smo nezakonito preuzimanje opštine

Podsjeća da kada je riječ o trajanju mandata Skupštine opštine, Zakon o lokalnoj samoupravi jasno propisuje trajanje mandata od četiri godine.

“Zakon propisuje i to da mandat može prestati prije isteka vremena na koje je skupština opštine izabrana, raspuštanjem ili skraćenjem mandata skupštine”, naveo je Milatović.

Nadalje, dodaje Milatović, zakon propisuje da u slučaju prestanka mandata skupštine prije isteka vremena na koje je izabrana, Predsjednik Crne Gore raspisuje izbore narednog dana od stupanja na snagu odluke o raspuštanju, odnosno skraćenju mandata skupštine.

“Na praktično isti način Zakon o izboru odbornika i poslanika, propisuje da Predsjednik raspisuje izbore u slučaju prestanka mandata skupštine opštine, prije isteka vremena na koje je birana. Dakle, slijedeći oba sistemska zakona, odluka Predsjednika da raspiše izbore za odbornike novog saziva, po osnovu skraćenja mandata aktuelne skupštine, može proizaći jedino iz odluke o skraćenju mandata skupštine koja je donijeta u toku trajanja njenog zakonskog četvorogodišnjeg mandata. Podsjećamo da je mandat aktuelnog saziva SO Šavnik istekao 2022. godine, te da u konkretnoj situaciji nije moguće primijeniti institut skraćenja mandata skupštini opštine“, zaključio je Milatović.

Zbog svega toga, on je, kako kaže, sa pozicije Predsjednika Crne Gore odlučio da apeluje na nadležne institucije da preduzmu sve neophodne mjere i radnje, kako bi se već započeti izborni proces u Šavniku najzad okončao, a ova opština prestala da bude talac političkih prepucavanja.

 

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com