Na Univerzitetu Crne Gore održava se prvi sastanak partnera u projektu Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje (IESP) - Volim Podgoricu

Na Univerzitetu Crne Gore održava se prvi sastanak partnera u projektu Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje (IESP)

Univerzitet Crne Gore je koordinator jedinog strukturog projekta, pod nazivom Jačanje internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori kroz efikasno strateško planiranje (Fostering Internationalization at Montenegrin HEIs through Efficient Strategic Planning – IESP), koji je u 2019. godini odobren za finansiranje od strane Evropske komisije u okviru Erasmus+ programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Tim povodom u Rektoratu Univerziteta se 15. i 16. januara održava prvi sastanak predstavnika partnerskih institucija koje učestvuju u projektu. Pored predstavljanja samog projekta, na sastanku je dogovorena realizacija svih aktivnosti u prvoj godini projekta, aktivnosti u domenu potpisivanja partnerskih ugovora, a predstavljeni su i članovi konzorcijuma projekta. U projekat su kao partneri uključeni Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke, Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, kao i partnerski univerziteti iz zemalja Evropske unije: Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Kadizu i Univerzitet Azurna obala iz Nice. Ukupni budžet ovog dvogodišnjeg projekta iznosi 683.014 eura.

Učesnicima sastanka obratili su se rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Danilo Nikolić, i šefica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, gospođa Vanja Drljević. Rektor Nikolić istakao je da su ključni ciljevi razvoja crnogorskih visokoškolskih ustanova uključenih u ovaj projekat povećanje međunarodne konkurentnosti, međunarodne prepoznatljivosti i vidljivosti u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i Evropskom istraživačkom prostoru. Oni su u potpunosti usklađeni i sa Strategijom razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori, koja naglašava međunarodne aktivnosti univerziteta i potrebnu njihove potpune integracije u Evropski prostor visokog obrazovanja.  Gospođa Vanja Drljević istakla je da su Univerzitetu Crne Gore u pozivu za finansiranje Erasmus+ projekata u 2019. godini odobrena tri koordinatorska projekta, što uz još tri odobrena partnerska projekta predstavlja maksimalno dozvoljeni broj od šest projekata po instituciji i najbolji je do sada ostvaren rezultat na nivou najstarije visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori.

Projekat IESP ima za cilj da unaprijedi međunarodnu konkurentnost crnogorskih univerziteta koji su učesnici projekta, prije svega putem obezbjeđivanja najboljeg modela jačanja kapaciteta za različite aspekte internacionalizacije. Svrha realizacije projekta je da prevaziđe nedostatke na koje su, u domenu internacionalizacije visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori, ukazali i međunarodni eksperti u svojim izvještajima iz 2018. godine, u okviru Programa Institucionalne evaluacije (EUA IEP).

Projekat IESP će biti fokusiran na sljedeće konkretne ciljeve:

  • Razvoj institucionalnih strategija internacionalizacije sa akcionim planovima;
  • Razvoj mehanizama za monitoring i evaluaciju internacionalizacije;
  • Unapređenje znanja i vještina nastavnog i administrativnog osoblja za učešće u procesu internacionalizacije;
  • Unapređenje preduslova za povećanje mobilnosti studenata, akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja.

Specifični ciljevi projekta će biti realizovani kroz nekoliko ključnih zadataka, koji uključuju:

  • identifikaciju različitih modela internacionalizacije na partnerskim univerzitetima iz Evropske unije i razvoj smjernica za efikasan model internacionalizacije na univerzitetima u Crnoj Gori;
  • razvoj kapaciteta za učešće u procesu internacionalizacije putem obuke osoblja i modernizacije opreme;
  • razvoj neophodnih alata za jačanje procesa internacionalizacije koji obuhvataju izradu strategije internacionalizacije sa akcionim planom i pratećim dokumentima, uvođenje nastave na engleskom jeziku na odabranim predmetima na nivou osnovnih i master studija i izradu nastavnih materijala na engleskom jeziku, organizaciju akreditovanih interdisciplinarnih ljetnjih škola na engleskom jeziku, izradu kriterijuma za procjenu kvaliteta procesa internacionalizacije i osnivanje Jezičkog centra za internacionalizaciju na nivou Univerziteta.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com