Nacrt budžeta Glavnog grada za 2024. godinu: Za kapitalne projekte 70, za plate 20,8 miliona eura - Volim Podgoricu

Nacrt budžeta Glavnog grada za 2024. godinu: Za kapitalne projekte 70, za plate 20,8 miliona eura

Objavljen je nacrt budžeta Glavnog grada za sledeću godinu planiran na 133.400.000 eura, što je za 27,7 miliona više u odnosu na plan ovogodišnjeg budžeta. Kada je u pitanju prihodna strana sopstveni prihodi su 51,8 miliona, ustupljeni 38 miliona, transferi i donacije 11,3 miliona, pozajmice i krediti 1,2 miliona i sredstva prenijeta iz prethodne godine 31 milion. Tako zarađen novac potrošiće na tekuću budžetsku potrošnju koja je 55,7 miliona, otplatu obaveza 4 miliona, otplatu duga 3,2 miliona i kapitalne izdatke 70,4 miliona.

Kapitalni izdaci planirani su na 70.410.400 eura, to je za 19,5 miliona više u odnosu na ovu godinu. Od tog novca za lokalnu infrastrukturu ide 53 miliona, građevinske objekte 5,7 miliona, za opremu 8,2 miliona i investiciono održavanje 3,4 miliona. U nacrtu budžeta su detaljno navedeni objekti lokalne infrastrukture koje će Grad izgraditi ili početi tokom sledeće godine.

Za izgradnju saobraćajnica, garaža i mostova planirano je 5,7 miliona, za rekonstrukciju magistrale Nikšić-Podgorica, od raskrsnice sa Cetinjskim putem do Komanskog mosta 700.000 eura, a za Zapadnu obilaznicu, vezu Bulevara 21. maj i Nikšićkog puta, milion eura.

Početak radova u Ulici Vojislavljevića sa proširenjem mosta koštaće milion eura, počeće radove i na Trgu Božane Vučinić sa podzemnom garažom vrijedni 250.000 eura, isti novac planiran je za početak radova na Trgu golootočkih žrtava. Za izgradnju Kapadžića mosta daće 600.000 eura, a pola manje za novi pješački most na Morači naspram Stare varoši. Šetalište Ljubović koštaće 650.000 eura, a uz Moraču i Ribnicu pola miliona. Most i nadvožnjak na Ribnici, nije naznačena tačna lokacija, koštaće 510.000 eura. Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa planirano je šest miliona, a uređivanje i opremanje lokacija pet miliona. Za projektno-tehničku dokumentaciju ide 700.000 eura. Sanacija puteva na teritoriji grada koštaće šest miliona eura, a izgradnja hidrotehničkih instalacija 1,7 miliona.

 Za kolektor je planirano 12,3 miliona eura, uređenje zelenih površina i igrališta 3,3 miliona, javnu rasvjetu 2,9 miliona, a za groblje dva miliona eura. Čišćenje Savinog, Mosorskog i Markovog potoka, Ribnice i Sitnice koštaće 80.000 eura, baštenska zajednica u Tološkoj šumi nosi 35.000 eura, projekat mikro 020 vrijedan je pola miliona eura, idejna rješenja 450.000 eura. Konzervatorski projekat za Medun koštaće 50.000, nove taktilne staze 70.000, signalizacija biciklističkih staza 20.000, autobuska stajališta 100.000, katalog urbanog mobilijara i ozelenjavanje fasada po 15.000, ozelenjavanje krovova 5.000 više, javni toaleti 10 hiljada, a rampe, putokazi i kućice Agencije za upravljanje zaštićnim područjima koštaće 50.000 eura. Kada su u pitanju građevinski objekti rekonstrukcija Podgoričanke koštaće dva miliona, višenamjenski objekat u Zagoriču 1,5 miliona, za zgradu Gradskog pozorišta daće 825.000, a Jusovaču 500.000 eura.

Početak izgradnje zgrade za socijalu koštaće 200.000, koliko i magacini Zelenila. Grad će u gradnji Olimpijske kuće i parka učestvovati sa 150.000, dok se po 100.000 se daje za poslovnu zgradu Čistoće, agrosolarne elektrane i spomen-obilježja. Dječja kuća koštaće 50.000, a izgradnja staklenika 10.000 eura. U tekućoj budžetskoj potrošnji najznačajnije stavke su bruto zarade planirane na 20.888.900 eura i novac koji se uplaćuje gradskim privrednim društvima – planiran na 15,3 miliona eura. Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u strukturi ukupnih izdataka učestvuju sa 15,6 odsto. Ostala lična primanja planirana su na 790.500 eura.

Projekcija je, kako navode u obrazloženju budžeta, izvršena prije svega zbog reorganizacije uprave Glavnog grada, formirane su novi organi i službe, i proširen djelokrug rada pojedinih organa uprave, stručnih odnosno posebnih službi. Planira se novo zapošljavanje počev od Uprave lokalnih javnih prihoda zbog, kako se obrazlaže, pojačanja mjera prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima, bolje naplate svih lokalnih prihoda, sprečavanje zastare dugova i novih ovlašćenja Uprave.

Novih radnih mjesta biće u Upravi za inspekcijske poslove, zbog, kako navode proširenja nadležnosti, porasta broja stanovnika i subjekata nadzora, korišćenja kapaciteta „pauk” vozila te jačanju kapaciteta u pravcu poboljšanja postupka prinudne naplate po izdatim prekršajnim nalozima.

Dodatni broj zaposlenih planiran je u Službi komunalne policije, kod novoosnovanog Sekretarijata za sport i novoosnovane Službe za odnose sa javnošću. Dodatni broj zaposlenih, navode, neophodan je u Službi zaštite i spašavanja, Direkciji za imovinu imajući u vidu obim zemljišta kojim Glavni grad gazduje. Prijem se najavljuje u Muzejima i galerijama, Gradskom pozorištu, biblioteci „Radosav Ljumović”.

Smanjenje planiranih izdataka, kada su u pitanju ostala lična primanja, izvršeno je, imajući u vidu da ne postoji pravni osnov za isplatu naknade troškova prevoza za lokalne službenike i namještenike u organima uprave, stručnim i posebnim službama i javnim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com