Pavićević sa Lundbergom: Novi model partnerstva za održivi i ubrzani razvoj Crne Gore - Volim Podgoricu

Pavićević sa Lundbergom: Novi model partnerstva za održivi i ubrzani razvoj Crne Gore

Potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, dr Srđan Pavićević, nedavno se sastao sa rezidentnim koordinatorom UN Petereom Lundbergom povodom predstavljanja Fonda za održivi razvoj Crne Gore kao finansijskog mehanizma koji ima za cilj ubrzanje implementacije Agende za održivi razvoj do 2030. godine i postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) koji se tiču i u velikoj mjeri poklapaju sa kriterijumima iz poglavlja 19. Agende pristupanja Crne Gore EU.

Dakle, Fond je osnovan sa idejom da obezbijedi sinergetski pristup u realizaciji ciljeva održivog razvoja Crne Gore i ubrza njen proces pristupanja EU.

„Sa svega sedam godina preostalih za ispunjenje Agende 2030, a još manje za ispunjavanje kriterijuma za pristupanje EU, Crnoj Gori je potrebna još snažnija podrška da bi bila uspješna. To je glavni razlog za osnivanje Fonda za ubrzani razvoj Crne Gore“, istakao je rezidentni koordinator UN gospodin Peter Lundberg.

Dr Srđan Pavićević je potvrdio posvećenost Crne Gore ciljevima održivog razvoja i naglasio: „Tijesna saradnja i bolja koordinacija između Vlade Crne Gore i njenih strateških partnera, međunarodnih razvojnih agencija i međunarodnih finansijskih institucija – logičan je korak naprijed ka efikasnijem korišćenju dostupnih mehanizama podrške. Fondovi ove vrste mogu odigrati ključnu ulogu u dinamici ispunjavanja ciljeva održivog razvoja i u ispunjavanju završnih mjerila u procesu pristupanja EU.“

Fond je rezultat strateškog partnerstva agencija UN, fondova Evropske unije , Vlade Crne Gore, privatnih i javnih donatora (među kojima su i vlade pojedinih zemalja članica Evropske unije). Pored tradicionalnih i već prisutnih donatora u regionu, Fond ima ambiciju da privuče i nove donatore iz privatnog sektora, uključujući privrednike iz Crne Gore.

Fondom kopredsjedavaju rezidentni predstavnik UN i ministar vanjskih poslova Crne Gore, dok Nadzorni odbor čine predstavnici svih donatora.

Kabinet potpredsjednika Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku u narednom će periodu intenzivno raditi na identifikaciji razvojnih prioriteta, odgovarajućih partnera i razvoju projekata koji mogu računati na finansijsku podršku iz sredstava Fonda za održivi/ubrzani razvoj.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com