PAVIĆEVIĆ: Tužilaštvo postupa selektivno, zašto ne istraži ulogu vrha države u švercu cigareta - Volim Podgoricu

PAVIĆEVIĆ: Tužilaštvo postupa selektivno, zašto ne istraži ulogu vrha države u švercu cigareta

Piše: Vesna Pavićević, poslanica DPS-a u Skupštini Crne Gore

Alogična reforma u Crnoj Gori – mrtvo slovo na papiru aktuelne parlamentarne većine
Pored brojnih najava o navodnim reformama u Crnoj Gori, od aktuelne parlamentarne većine
građani svjedoče samo djelovanju suprotnom mišljenju Venecijanske komisije (VK). Primjera
je na pretek, a prekidanje mandata tužiocu, produžavanje v.d. stanja u nedogled, tako što bi
se vršioci dužnosti VDT-a smjenjivali, čime se izigrava ustavno rješenje za izbor VDT-a, koje
zahtijeva i učešće opozicije, zatim, biranje pet uglednih pravnika prostom većinom, su samo
neki od njih. Po srijedi je dakle dominantna politizacija Tužilačkog savjeta i kontrole od
strane onih koji su zagovarali ovakvu vrstu reforme.
Sve navedene anomalije nikako nijesu nešto što mogu ići u korist tuzilačke organizacije i
nacionalnih interesa Crne Gore. Takav antidemokratski politički samo znači stradanje pravne
države i usporavanje evropskih integracija naše zemlje.
Očigledno da se vlastodršci rukovode namjerom da vršenjem pritiska na tužilačku
organizaciju, “isključe” tužioce koji su do sada radili na predmetima, te da pravo i pravdu iz
njihovih ruku, prigrabe za sebe.
Selektivnost u postupanju odlika rada tužilaštva
Suludo je da tužilaštvo ne pokazuje volju za jednakost u postupanju, već na djelu u pojedinim
slučajevima imamo svojevrsnu selektivnost. Posebno ako postoje operativne informacije ili
indicije da se može raditi o krivičnom djelu, koje se goni po službenoj dužnosti, nadležni
tužilac konkretno u slučaju Sky aplikacije selektivno postupa.
Saznanja iz medija su takođe operativna saznanja, koja treba sa pažnjom operativno
provjeriti, pa tako i doći do preciznih informacija – Ko je kome poklanjao kriptovane telefone
ili imao komunikacije preko Sky aplikacije?
Iako afera prevoza, paljenja i nestanak cigareta, potresa crnogorsku javnost, postupak
dokazivanja i hapšenja vinovnika ovih nezakonitih radnji nažalost izostaje, pa se postavlja
pitanje što je konkretno nadležno tužilaštvo usporilo rad u zaustavljanju krijumčarenja
cigareta i hapšenju lica povezanih sa ovim protivzakonitim djelovanjem.
Ako se od članova parlamentarne većine svakodnevno nude dokazi za uključenost vrha
države u šverc cigareta, zašto GST hitno ne preduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti i
izvrši urgentne provjere tih navoda?

Selektivnim postupanjem se baca sjenka na objektivnost i nepristrasnost ovog organa i
stvara sumnju na politički uticaj vlastodržaca.
Aktuelni Tužilački savjet nije pokazao proaktivan i efikasan pristup u ostvarenju
zadatih ciljeva
Nova parlamentarna većina je srušila sve do sada uspostavljene garancije za vršenje funkcija
državnih tužilaca bez uticaja sa strane. Da su makar i letimično konsultovali evropske
standarde u ovoj oblasti, vidjeli bi da je uvođenje nezavisnog tužilaštva odavno postalo
neupitni standard u EU.
U brojnim odlukama Evropskog suda za ljudska prava se kao imperativ ističe nezavisno
djelovanje državnih tužilaca i ono mora biti zaštićeno od uticaja zakonodavne i izvršne vlasti.
Parlamentarna većina zaboravlja da državotužilačka organizacija nije dio izvršne vlasti niti je
organ uprave, državno tužilaštvo je zastupnik pravde a ne partikularnih političkih interesa.
Odgovor na sve daje i Evropa, gdje se eksplicitno ističe da je došlo do zaustavljanja pregovora
i nazadovanja u sprovođenju reformi.
Ključno lični motivi parlamentarne većine, da se napravi političko tužilaštvo, postavljanjem i
disciplinovanjem tužilačkog kadra i potpuna kontrola ovog organa u smislu biranja i
razrješavanja državnih tužilaca i klasične politizacije, je u suprotnosti sa međunarodnim
standardima u ovoj oblasti, koja ima za cilj smanjenje političkog uticaja na tužilačku
organizaciju.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com