Počeo novi ciklus projekta „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“

Projekat „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija“ započet u 2017.  i 2018. godini  namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola u Podgorici  natavljen je da se realizuje 30. septembra ove godine edukacijom  učenika OŠ “Vuk Karadžić” sa ciljem podizanja svijesti  o značaju selektivnog sakupljanja otpada, odnosno odvajanja otpada na mjestu nastanka.

Akcenat edukacije je usmjeren na primarnu selekciju komunalnog otpada, odnosno odvajanje suve i mokre frakcije komunalnog otpada odmah na izvoru nastanka, kako bi se što više  otpadnog materijala (papir, metal, plastika, staklo) pripremilo za ponovnu upotrebu i reciklažu, odnosno da se  manje količine ovog otpada odlože  na deponiju, a što će imati za cilj produženje  trajanja same deponije.

Da bi se ostvarile pozitivne promjene u izbjegavanju nastanka i smanjenju količina otpada od velike važnosti je edukacija prije svega djece, mladih, njihovih roditelja i građana kako o otpadu tako i o prednostima i važnosti selektovanja otpada tj. selektovanja otpada na mjestu nastanka (suva i mokra frakcija) Treba da postanemo svjesni da na posredan način možemo da utičemo na smanjenje količine otpada u prirodi, doprinesemo uštedi energije, smanjenju zagađenja i trošenju prirodnih resursa.

Na edukativnom času je zaključeno da smo malim koracima krenuli prema realizaciji postavljenih ciljeva u sprovođenju selekcije otpada u Glavnom gradu, sa akcentom na primarnu selekciju, nadajući se da će rezultati biti veliki za nas i buduće generacije.

Kroz edukaciju mladih  ostvarujemo zajednički cilj, a to je da očuvanje životne sredine postane prioritet u životima svih članova društvene zajednice.

Edukativna predavanja na teritoriji glavnog grada su planirana da se održe u deset  škola u gradskoj i prigradskoj sredini, u pet škola sa seoskog područja kao i centralna edukativna radionica za građane MZ Glavnog Grada Podgorice.

Projekat edukacije sprovodi  Sekretarijat za komunalne poslove u saradnji sa firmom “Medix“ d.o.o. Podgorica, sa licenciram stručnim kadrom iz oblasti upravljanja otpadom, koja je od strane Glavnog grada izabrana kao partner na ovom projektu.  Edukativna predavanja se izvode  uz učešće stručnih lica Sekretarijata za komunalne poslove, koja se bave upravljanjem otpadom i  koja daju svoj doprinos edukaciji kroz pruženje konkretnih informacija i  podataka.

loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com