PODGORICA: Za par dana odluka o Srđanovom liječenju - Volim Podgoricu

PODGORICA: Za par dana odluka o Srđanovom liječenju

Fond za zdravstveno osiguranje donijeće za par dana odluku o liječenju Srđana Roćenovića, koji je dvije godine vezan za krevet u Kliničkom centru u Podgorici jer ima fisuru analnog dijela debelog crijeva, u Zagrebu. Napominju da je Srđan o trošku države upućivan osam puta na liječenje, dijagnostiku i kontrolne preglede u zdravstvene ustanove u Srbiji, kao i u Institut “Simo Milošević“ u Igalu.

Mira Ćirković, majka Srđana Roćenovića, podnijela je 25. januara zahtjev za dalje liječenje njenog sina u Kliničko bolnički centar u Zagrebu.

Iz Fonda zdravstva je saopšteno da je Komisija za liječenje u inostranstvu na sjednici od 27.januara ove godine razmatrala zahtjev za upućivanje Srđana Roćenovića na liječenje u KBC Zagreb i donijela nalaz i mišljenje kojim je zahtijevala dopunu medicinske dokumentacije, odnosno dodatno obrazloženje konzilijarnog izvještaja.

“Nakon dopune predmetne dokumentacije zahtjev Ćirković će biti razmatran na prvoj narednoj sjednici Komisije za liječenje u inostranstvu”, ističu u Fondu.

Podsjećaju da je Roćenović o trošku Fonda za zdravstveno osiguranje na osnovu medicinske dokumentacije i Konzilijuma ljekara Kliničkog centra Crne Gore i Prvostepene komisije Fonda za zdravstveno osiguranje upućivan osam puta na liječenje, dijagnostiku i kontrolne preglede u zdravstvene ustanove u Srbiji( Klinički centar Srbije i VMA), kao i u Institut “Simo Milošević“ u Igalu.

“Upućivanje na liječenje u inostranstvu vrši se na predlog konzilijuma odgovarajuće specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore (za djecu na predlog konzilijuma Instituta za bolesti djece) i odobrenja od strane Ljekarskih komisija Fonda”, podsjećaju u Fondu.

Osigurana lica koja ne mogu da se liječe u Crnoj Gori, po predlogu konzilijuma KCCG, upućuju se u ustanove javnog zdravstvenog sistema Republike Srbije sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju usluga, a za stanja i oboljenja koja ne mogu da se liječe ni u Republici Srbiji, osiguranim licima se predlaže upućivanje u druge inostrane države.

“Postupak za upućivanje na liječenje u zdravstvene ustanove van sistema zdravsta Crne Gore se brzo završava, za par dana, a u hitnim slučajevima u roku od par sati od momenta dostavljanja Fondu za zdravstveno osiguranje zahtjeva uz prateću medicinsku dokumentaciju“, kazali su u Fondu. 

Napominju da se pitanje sredstava za liječenje u inostranstvu ne postavlja nikada kao problem.

“Bez obzira na iznos potrebnih sredstava za liječenje kada je isto odobreno od strane Konzilijuma KCCG i Komisije za liječenje u inostranstvu”, ističu u Fondu.

(Cdm)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com