POJAČANA KONTROLA ŽUGIĆA: Ministarstvo finansija povećava broj članova Savjeta - Volim Podgoricu

POJAČANA KONTROLA ŽUGIĆA: Ministarstvo finansija povećava broj članova Savjeta

Nacrtom izmjena i dopuna zakona o Centralnoj banci predviđeno je povećanje broja članova Savjeta, a cilj je bolja nadzorna funkcija tog tijela nad radom Centralne banke (CBCG). Takođe, zakonom su propisani stroži uslovi za izbor u Savjet CBCG, kao i dodatna ovlašćenja, koja se, između ostalog, tiču raspodjele dobiti CBCG, piše Dan.

Najveći broj izmjena i dopuna urađen je na osnovu preporuka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

“Po preporuci MMF-a, predlaže se izmjena člana 46 zakona kojim se utvrđuje sastav Savjeta Centralne banke, na način što se predlaže povećanje broja članova Savjeta koji nijesu zaposleni u CBCG sa četiri na pet. Tako bi Savjet Centralne banke imao devet članova umjesto dosadašnjih osam, i to: guvernera, tri viceguvernera i pet članova koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci. Na ovaj način bi se obezbijedilo sprovođenje “nadzorne funkcije” nad radom Centralne banke, jer bi broj članova Savjeta koji nijesu zaposleni u Centralnoj banci bio veći od broja članova koji su zaposleni u Centralnoj banci ” piše u nacrtu koji je dat na javnu raspravu.

Takođe, nacrtom je predložena izmjena člana 51 stav 1 zakona u smislu pooštravanja uslova za izbor člana Savjeta, na način da član Savjeta mora biti lice koje je crnogorski državljanin, ima visoko obrazovanje, priznati lični ugled i najmanje deset godina radnog iskustva u oblastima ekonomije, bankarstva, finansija ili prava, s tim da guverner mora imati najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u ovim oblastima. Važećim zakonom kao uslov nije bio propisan minimum godina radnog iskustva ni za jednog člana Savjeta Centralne banke, već je bilo propisano samo da guverner i viceguverner moraju imati i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u navedenim oblastima.

Na čelu Savjeta je guverner Radoje Žugić, kojem je istekao mandat, a čni ga i tri viceguvernera i još četiri člana koja nisu iz CBCG. Tačnije, po podacima sa sajta CBCG, u Savjetu su trenutno tri člana koji nisu iz CBCG , Milorad Jovović, Ruždija Tuzović i Nikola Milović. Dakle, u Savjetu je sada manje članova koji nisu iz CBCG.

Radi obezbjeđivanja povećanja broja članova Savjeta, novim članom 93d zakona utvrđuje se rok za podnošenje Skupštini Crne Gore predloga za imenovanje tog jednog člana Savjeta koji nije zaposlen u Centralnoj banci, i to 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predlaže se i dopuna kojom se utvrđuje da Savjet Centralne banke odlučuje o raspodjeli dobiti Centralne banke i o korišćenju specijalnih rezervi.

Takođe, predlaže se i izmjena kojom se dosadašnje određenje da Savjet može pojedine poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na guvernera Centralne banke, u skladu sa statutom, zamjenjuje određenjem da Savjet može, na zahtjev guvernera, odlučivati o donošenju rješenja o izdavanju i oduzimanju odobrenja iz nadležnosti CBCG koje ne donosi Savjet, o donošenju rješenja i drugih akata u postupku kontrole kreditnih institucija, platnih institucija, institucija za elektronski novac i platnih sistema, kao i u postupku kontrole obavljanja poslova finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i kreditno-garantnih poslova i o materijalno-finansijskom poslovanju.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com