ĐUKANOVIĆ: Želimo da vjerujemo da su slike 90ih ostale iza nas - Volim Podgoricu

ĐUKANOVIĆ: Želimo da vjerujemo da su slike 90ih ostale iza nas

Trideset godina nakon suočavanja sa enormnim prilivom izbjeglica iz bivše Jugoslavije, i svjesni izazova koji stoje pred Evropom i međunarodnom zajednicom u uslovima ruske agresije na Ukrajinu, uvjeravam vas u nepokolebljivu posvećenost Crne Gore saradnji, humanosti i podjeli tereta. Želimo da vjerujemo da su slike 90ih ostale iza nas, i da smo dovoljno mudri da ne zaboravljajući prošlost gradimo bolju i sigurniju budućnost na Balkanu, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na svečanosti ”30 godina UNHCR u Crnoj Gori”.

Đukanović poručuje da je Crna Gora ponosna na saradnju sa UNHCR i ostvarene rezultate.

“Čini mi izuzetno zadovoljstvo da vam se obratim povodom 30 godina rada Programa Visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Crnoj Gori – tri decenije partnerstva, nesebične posvećenosti, humanosti i stalne borbe u pružanju podrške i utočišta za najugroženije i najranjivije – za ljude lišene topline doma, sigurnosti i svoje države, prognane ili primorane da napuste ognjišta pod naletom rata, netrpeljivosti i mržnje, gladi ili siromaštva”, kazao je Đukanović.

UNHCR je, došao u Crnu Goru 1992. godine kad se suočila s prvim talasima izbjeglih i raseljenih lica iz ratom zahvaćenih jugoslovenskih republika.

“To je za nas bio potpuno nov, nepoznat izazov. Od tada je UNHCR nezamjenjiva snaga i podrška crnogorskim institucijama, nevladinim i humanitarnim organizacijama u prijemu, zbrinjavanju i traženju rješenja za desetine hiljada ljudi. Prvo su došli Srbi iz Hrvatske, pa Srbi i Muslimani iz BiH, a onda Albanci, zatim Srbi i Crnogorci s Kosova. O veličini humanitarnog izazova na koji su Crna Gora i UNHCR morali dati odgovor najbolje govori podatak da su krajem devedesetih izbjegli i raseljeni činili više od petine naše populacije”, naglasio je predsjednik Crne Gore.

Zato, kako je kazao je Đukanović, danas prilika da izrazi “veliku zahvalnost Programu Visokog komesara za izbjeglice, brojnim međunarodnim donatorima i narodu Crne Gore, na nemjerljivoj pomoći i podršci uz koju smo uspjeli da u izuzetno teškim vremenima širom otvorimo vrata i pružimo sigurno utočište svim nevoljnicima, ne pitajući ih za vjeru i naciju”. I da pri tom, ističe, sačuvamo mir i učvrstimo međunacionalni sklad, kao jedina ex-Yu republika u kojoj nije bilo rata i ratnih razaranja.

“U godinama koje su uslijedile nakon smirivanja prilika na Balkanu, naročito nakon obnove crnogorske nezavisnosti 2006. godine i podizanja predstavništva UNHCR na nivo kancelarije, uobičajenog za rad u suverenim državama, nastavili smo tijesnu saradnju u traženju trajnih rješenja za izbjegle i raseljene i definisanju njihovog pravnog statusa. Crna Gora je važan dio velikog regionalnog stambenog projekta koji je po prvi put potvrdio spremnost i odgovornost država regiona da saradnjom omoguće dobrovoljan povratak ili lokalnu integraciju, poštujući pravo izbora svakog lica pojedinačno. U tome su ostvareni značajni rezultati, dok je implementacija usvojenih rješenja i dalje u toku”, ukazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, kada su talasi migracija, praćeni porastom broja tražilaca azila i lica bez državljanstva, zahvatili Mediteran, Zapadni Balkan je dobio epitet jedne od najdinamičnijih migratornih ruta.

“Sve je to uticalo na pomjeranje fokusa saradnje na pitanja azila i apatridije, i usmjeravanje na partnersku ulogu Crne Gore i odgovornost prema onome što je zajednička bezbjednost Evrope i zaštita evropskih granica”, dodaje Đukanović.

UNHCR je, istakao je predsjednik države, nastavio da doprinosi izgradnji nacionalnog zakonodavnog i administrativnog okvira koji će, naglašava Đukanović, u potpunosti odgovoriti međunarodnim obavezama Crne Gore.

“30 godina nakon suočavanja sa enormnim prilivom izbjeglica iz bivše Jugoslavije, i svjesni izazova koji stoje pred Evropom i međunarodnom zajednicom u uslovima ruske agresije na Ukrajinu, uvjeravam vas u nepokolebljivu posvećenost Crne Gore saradnji, humanosti i podjeli tereta, što predstavlja našu obavezu i odgovornost kao ozbiljnog i pouzdanog partnera, članice NATO i kandidata za članstvo u EU. Svojim dosadašnjim odnosom, uz poštovanje najviših principa humanosti, Crna Gora je afirmisala vrijednosno nasljeđe na kojem je njeno društvo utemeljeno kao multietnička demokratija, i time u dobroj vjeri doprinosila poštovanju Konvencije Ujedinjenih nacija o izbjeglicama”, naveo je Đukanović.

Sprovodeći brojne nacionalne i međunarodne inicijative, i dalje ćemo, poručio je predsjednik Crne Gore, težiti zaštiti i unapređenju položaja izbjeglica, s ciljem osiguranja jednakih prava i ravnopravnih mogućnosti za svakog člana našeg društva.

“Svjedoci smo da pitanje izbjeglica u svijetu poslednjih godina poprima dramatične razmjere, uz hroničan manjak humanitarnih fondova koji bi omogućili UNHCR i partnerskim organizacijama realizaciju hitnih i strateških planova. Crna Gora je ponosna na saradnju sa UNHCR i ostvarene rezultate. Želimo da vjerujemo da su slike 90ih ostale iza nas, i da smo dovoljno mudri da ne zaboravljajući prošlost gradimo bolju i sigurniju budućnost na Balkanu. Uvjerili ste se da u Crnoj Gori i crnogorskim građanima imate pouzdanog i odgovornog partnera i prijatelja”, kazao je predsjednik Crne Gore.

Đukanović je čestitao “ovaj vrijedan jubilej”, tokom kojeg su, kako je kazao, učinili mnogo “za sve one kojima je Crna Gora postala novi dom, a time i za našu zemlju”.

 

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com