POPIS DOGODINE NA JESEN: Skupštinska rasprava bez DPS-a i SDP-a, SD ne želi pitanja o naciji, vjeri i jeziku (VIDEO) - Volim Podgoricu

POPIS DOGODINE NA JESEN: Skupštinska rasprava bez DPS-a i SDP-a, SD ne želi pitanja o naciji, vjeri i jeziku (VIDEO)

Skupština Crne Gore hzavršila je raspravu o predlogu Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova kojoj nisu prisustvovali poslanici DPS-a i SDP-a, dok su poslanici SD-a tražili da se iz popisnih pitanja izostave ona o naciji, vjeri i jeziku.

O predlogu Zakona će se glasati naknadno, ali nije precizirano kada.

Poslednji popis održan je 2011. godine, a praksa je da se sprovodi svakih deset inistar finansija Aleksandar Damjanović rekao je da se monitoring Eurostata može tražiti kada se zakon usvoji i stvore formalne pretpostavke za održavanje popisa.

On je rekao da ne smatra da popis treba da bude odložen.

“Generalno mislim da je lakše ovom parlamentu da ovakav predlog zakona usvojimo i da dogovorimo termin septembar, oktobar ili novembar. Kada je usvajan zakon 2003. godine, parlament je šest puta zasjedao i mijenjao zakon a time i termin održavanja. Nemam ništa protiv da popis bude održan 1. oktobra 2023. godine ili 1.novembra te godine, to može da se ugradi na predlog poslanika”, naglasio je Damjanović.

On je rekao da se u regionu, kao i u Crnoj Gori, sprovode klasični popisi, i ostaju pitanja o nacionalnoj, etničkoj pripadnosti, vjeri i naciji. Navodi da nije tačna teza da se u EU ne sprovode klasični popisi.

Kazao je da bi se založio da se ovaj zakon povuče ako ne bi bila uvedena ta tri pitanja.

 

“Nemamo kapaciteta da izvedeno digitalni popis. To u ovom trenutku ne možemo. Imali smo sajber napad, već tri mjeseca radim bez računara”, naglasio je Damjanović.

On je rekao da vjeruje da će popis biti sproveden u demokratskom i evropskom duhu.

Damjanović je kazao da je Vlada utvrdila i zaključke koje je dostavilia parlamentu, koji se, između ostalog, obavezuje da će u saradnju sa skupštinom da popis stanovništva ne preklapa sa većim političkim događajima poput državnih ili lokalnih izbornih kampanja ili u periodu godine kada koji je karakterističan po vremenskim uslovima koji otežavaju pristup domaćinstvima.

“Što se tiče Crne Gore popis ne može biti organizovam u zimskim i ljetnjim mjesecima, a bilo bi poželjno da on bude održan u situaciji elementarne poičke stabilnosti. Svjedoci smo da tu stabilnost trenutno nemamo u Crnoj Gori”, rekao je Damjanović.

Poslanik SD-a Boris Mugoša rekao je da ministar ne bi trebalo da govori o povlačenju zakona ako ne bi bila navedena tri pitanja. Naglasio je da ostaje pri stavu da  popis treba da bude plod opšteg konsenzusa.

“Ako pominjete ta tri pitanja, onda se postavlja pitanje šta je zapravo cilj predlagača i svrha ovog zakona”, rekao je Mugoša.

Kenana Strujić Harbić (BS) kazala je da nijesu protiv popisa ali je ambijent vrlo nepovoljan, a posebno se postavlja pitanje kako će stvari izgledati za godinu dana. Ona je rekla da sada nemamo ni funkcionalan Ustavni sud.

“A kako onda govorimo o popisu”, navela je Strujić Harbić.

Poslanik DF-a Dragan Bojović rekao je da se kao opozicija predstavljau neke stranke koje imaju ministre u Vladi a partije koje nemaju ministre u vladi bivaju prikazane kao vlast.

Imajući u vidu da se naredne godine održavaju redovni predsjednički izbori u maju ili aprilu, on je kazao da bi popis morao da bude održan u oktobru ili novembru 2023. godine.

“To je za godonu dana. Pola godine bi bio neophodan peroid da se MONSTAT, ostali državni organi i lokalne samouprave spreme za ove aktivnosti”, rekao je Damjanović u parlamentu.

Poslanik DF- a Dejan Đurović, kao izvjestilac Odbora za finansije i budžet, kazao je da su popisom obuhvaćeni crnogorski državljani koji imaju prebivalište ili boravište u Crnoj Gori bez obzira da li su prisutni u mjestu stanovanja ili privremeno borave u drugom mjestu Crnoj Gori ili u drugoj državi i stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak.

“O osobama koja se obuhvataju popisom prikupiće se, između ostalog, podaci o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja i jedinstvenom matičnom broju, mjestu i državi rođenja, bračnom statusu, odnosno vanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu lica istog pola, državljanstvu, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem jeziku, jeziku kojim lice uobičajeno govori”, naveo je Đurović.

Đurović je istakao da popisom treba da se bave samo statističati, ali da je on postao političko pitanje.

“U procesu razbijanja srpskog naroda u bivšoj Jugoslaviji, kreatorima projekta glavno oružje postaje popis stanovništva. Dominantna srpska svijest u Crnoj Gori na kraju i posle Drugog svjetskog rata je mijenjana kako bi se Srbi preveli u Crnogorce i da se novostvorena nacija odvoji od srpske. Ovo je rađeno u početku tako, da kreatori projekta iz KP govore da su Crnogorci i Srbi isto te da je to zbog federelizacije Jugoslavije. olitičku stabilnost za popis, realno je da bude za godinu dana”, rekao je Đurović.

Radunović: Prilika za prvi slobodan popis

Slaven Radunović (DF) je kazao da je bivša vlast htjela da sprovodi popis isključivo kada je država mogla da konroliše sve poluge vlasti i da , na neki način, upravlja podacima koji će se dobiti na popisu.

“Dobili smo priliku da prvi put od 1945. godine održimo popis na kojem svako može da kaže što god oće, slobodno. A ne daju, i to ne samo DPS”, istakao je Radunović.

Izvjestiteljka Zakonodavnog odbora Maja Vukićević je kazala da nema potrebe da se od popisa pravi nacionalno pitanje.

“Tokom rasprave na odboru nijesmo čuli nijedan valjani pravni argument zbog čega popis ne bi trebalo da bude sproveden, čili smo samo da ako se na popisu utvrdi da ima više Srba da će Crna Gora nestati, što je neozbiljna i neprihvatljiva argumentacija”, poručila je Vukićević.

Ivanović: Popis prilika da vidimo koliko ko ima stanova

Poslanik SNP-a Dragan Ivanović je kazao da je popis značajan za svako društvo i da se vrijeme od 10 godina između dva popisa moraju poštovati.

Popis je, kako smatra, dobra prilika da se stekne uvid u imovinu kojom građani raspolažu.

“Možda su se u DPS-u plašili da vidimo koliko ko ima stanova, jer će to biti dobar pokazatelj šta se radilo sa stanovima koijm su čašćavali jedne druge”, kazao je Ivanović.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović je kazao da političke elite u Crnoj Gori pokušavaju da statističku stvar žele prevesti u političku.

“Tako umjesto da saznamo imamo li više stanovnika, penzionera, djece, poljoprivrednika, mi mjerimo oćemo li imati više Srba, Crnogoraca, Bošnjaka… i to je politička stramota, jer se nacionalni i vjerski identitet stavlja na klasični pijačni i politički kantar”, rekao je Bogdanović.

Sporno je, kako je naglasio, kada se popis koristi za podgrijavanje nacionalnih podjela.

Mugoša: Stvara se predizborna kampanja oko popisa

Poslanik SD-a Boris Mugoša je kazao da su benifiti popisa višestruki, ali da će zbog insistiranja na prikupljanju podataka o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti doći će do staranja atmosfere da će se napraviti predizborna kampanja oko popisa.

“Ja jesam za to da se prikupe podaci koji trebaju, vezani za obrazovnu, zdravstvenu, regionalnu, socijalnu politiku demografskog razvoja”, rekao je Mugoša.

On je istakao da treba pogledati urednu Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope, gdje se navodoi koji su obavezni,  a koji su opcioni podaci.

“Nije slučajno da su naveli da su opcioni podaci o etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, vjeri i jeziku”, poručio je Mugoša i dodao da se samo u trećini zemalja EU prikupljaju podaci o nacionalnoj prpadnosti, vjeri i jeziku.

Saopštio je da će SD podnijeti amandman da se iz popisa izostave pitanja o nacionalnoj, etničkoj pripadnosti, vjeri i naciji.

Poslanica Strujić-Harbić se založila da se popis odloži, imajući, kako je rekla, u vidu složene političke okolnosti u Crnoj Gori i predstojeće izbore.

Milatović: Važno je da vidimo koliko nas ima

Poslanik Nove srpske demokratije, Janko Milatović, saopštio je da je saglasan da svaki popis treba da bude praznik demokratije.

Organizacija, kako je naveo, zahtijeva angažman makar pola ministarstava i lokalnih samouprava. Istakao je kompleksnost projekta.

“Za ovaj popis je bitno da bude i dobra javna kampanja za promociju, zagarantovana sigurnost podataka i kažnjavanje za njihovu sloupotrebu. Bitno je da postoji rubrika o naciji, vjeri i jeziku, ne da bismo se razdvajali, već da bismo vidjeli koliko nas ima”, kazao je Milatović u Parlamentu.

Милатовић Milatović

Pozvao je građane da se jasno, glasno i transparentno izjasne o naciji, vjeri i jeziku, i posebno apelova da to učine pripadnici RAE populacije.

“Nadam se da će Srbi biti izjednačeni sa braćom Crnogorcima, da će srpski jezik biti izjednačen…”, rekao je Milatović.

Božović: Prethodna vlast uspjela da ispolitizuje i pitanje popisa

Poslanik SNP-a Bogdan Božović istakao je da je popis veoma važan alat u rukama države, uz pomoć koje može da definiše politike.

“Svjedoci smo da se veliki broj građana sa sjevera iselio u druge regije ili inostranstvo i sve je to rezultat katastrofalne ekonomske politike koju je vodila prethodna vlast. DPS i njeni koalicioni partneri su uspjeli da ispolitizuju i ovo pitanje i golom silom utiču na rezultate popisa, naročito kod identh pitanja”, kazao je Božović.

Dodao je da prethodna vlast pokušava da zakamuflira loše rezultate na lokalnim izborima, a neki i da “izbjegnu ruku pravde”.

“Incijativa SNP-a je da se ovaj predlog što prije nađe u proceduri, kako bi građani što prije izrazili svoje mišljenje”, kazao je Božović i istakao da će se SNP boriti za pravdu svakog pojedinca.

Koprivica: Pravda je da svi narodi imaju ista prava

Poslanik Demokratske Crne Gore, Momo Koprivica, istakao je da je neprikosnoveno pravo na lično opredjeljenje, te da niko ne smije biti kažnjen zbog svoje pripadnosti.

“Temelj svake održive i uspješne države je pravda, a pravda je da pripadnici svih naroda imaju ista prava i šanse i oko toga ne bi trebalo da bude ikakvih sporova”, kazao je Koprivica u Parlamentu.

Aleksić: Uvesti kopije popisnog lista

Poslanik DF-a Budimir Aleksić istakao je da nema sumnje da će predstojeći popis biti izuzetno važan događaj.

“Do sada je popis bio sredstvo za određeni etnički inženjering i za kreiranje etničke strukture stanovništa. I sada vidimo da su grčevita nastojanja predstavnika bivšeg režima da se potpis beskonačno odloži…”, naveo je on.

Aleksić je istakao da svi glasnogovornici popisa iz bivšeg režima sada traže da se on odgodi.

“Etno-kulturološka obilježja su važna pitanja i svi koji nastoje da ospore i relativizuju to osporavaju zapravo multikulturalnost Crne Gore”, kazao je on.

Osim toga, dodao je on, izjašnjavanje građana na popisu je pravo koje im niko ne može osporiti.

DF će, kako je naveo, i amandmanski insistirati da se u Zakon uvede obaveza kopije popisnog lista.

“To je građanima veoma važno, da imaju napismeno kako su se izjasnili i kako bi to ostalo njihovim potomcima”, rekao je Aleksić.

Poslanica DF-a Jelena Božović istakla je da je problem u Crnoj Gori nastao kada je sadašnja opozicija izgubila na izborima 30. avgusta 2020. godine. Navela je i da je srpski narod trpio brojne prijetnje, ocjene i protjerivanja od bivše vlasti.

“Umjesto da pravilno upotrebljava podatke, zloupotrebljavali su ih i Srbe diskriminisali po više osnova. Kada vidimo podatke iz 2011. godine, kada je na popisu bilo 28,7 odsto Srba, asno je kaku je politiku biši režim sprovodio nad srpskim narodom”, rekla je Božović.

Neophodno je i srediti birački spisak, smatra poslanica DF-a.

Božena Jelušić ( GP URA) istakla je da je popis Crnoj Gori nesumnjivo potreban, “kako bi se znalo gdje smo”.

“Ne vidim da je potrebno podizati tenzije oko toga d ali će biti popisa. Migracije su trenutno sudbina svijeta, mi ćemo se suočiti i sa promjenom kulturoloških i svih drugih normi, sa činjenicom i da ćemo radnu snagu dobiti i iz drugih zemalja… Činjenica je da je etno identifikacija bila jednaka političkoj. Najviše bih voljela da nema pitanja o jeziku i vjeri, ali mi nijesmo izađli iz tog problema koji nas prati već dva popisa. Zbog toga je savršeno moguće da će doći do politizacije rezultata”, saopštila je Jelušić.

Dodala je da tenzije čuje i u parlamentu, te da se sa politizacijom mora suočavati.

Vučurović: Nije im smetao popis uz pritiske

Poslanik DF-a Jovan Vučurović istakao je da se pojedini protive održavanju popisa, te da nije zabilježeno da se tome protive politički subjekti i određene NVO.

“Bivši režim ne može da funkcioniše ako nije sve pod njegovom kontrolom. Obim pljačke DPS-a tokom 30 godina se ne može sakriti i sve će doći na naplatu”, dodao je on.

Vučurović je naveo i da ne sjeća da je nešto smetalo DPS-u i NVO tokom popisa 2011. koji je sprovede uz, kako je rekao, uz najstrašnije pritiske.

Poslanik DF-a, Milun Zogović, istakao je da je problem nekima što će građani po prvi put, bez pritisaka, moći da se izjasne na popisu.

“Montenegro nije uspio da pobijedi tradicionalnu Crnu Goru. U Crnoj Gori ima mnogo više poštenih građana nego onih koji su se bogatili na račun građana”, kazao je on.

Knežević: Popis nije trkanje između Srba i Crnogoraca

Ovo je neka Crna Gora koja je izašla iz NVO epruveta, kazao je u svom izlaganju poslanik DF-a Milan Knežević. 

“Ovaj popis nije trkanje između Srba i Crnogoraca, niti sukob naroda koje je posvađala DPS…”, neveo je on.

Knežević je dodao i da “sada ne smijemo da se izjasnimo na popisu jer to smeta nekom iz NVO i DPS-a”.

“Oni najviše vole Crnu Goru iz Beograda… Želim da im pošaljem poruku da u četvrtak, kada bude novi protest ovih koji imaju stanove, a nemaju vlast, da protestuju i protiv popisa i da svakog četvrtka šire spisak razloga zbog kojih protestuju sve dok Crnu Goru ne posjete vanzemaljci”, istakao je on.

 

Кнежавић  Knežavić

Damjanović: Predlog Zakona će dobiti neophodnu većinu

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao da su raspravom u Parlamentu završili glavni dio posla, te da će predlog dobiti potrebnu većinu.

“Ovaj predlog Zakona će dobiti neophodnu većinu, nadam se da će biti podržan i od strane kolega koji nijesu u parlamentarnoj većini. Prosto je naša potreba da, kad već to nijesmo mogli zbog pandemije i drugih okolnosti, da to uradimo negdje na jesen – u oktobru ili novembru”, ponovio je Damjanović.

Bez DPS-a na sjednici

Poslanici DPS-a, kako su ranije najavili iz te partije, neće prisustovati današnjem zasijedanju parlamenta.

Zakonodavni odbor utvrdio je, krajem oktobra, većinom glasova da je vladin Predlog zakona o popisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Vlada Crne Gore dostavila je Parlamentu početkom juna Predlog zakona o popisu, koji je utvrdila na sjednici 2. juna.

Za potrebe sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova planirana su budžetska sredstva od oko 3,3 miliona eura.

 

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com