PRIVATNA ŽURKA OD DRŽAVNIH PARA: Kako je Abazovićeva Vlada podijelila novac medijima TELEFONOM - Volim Podgoricu

PRIVATNA ŽURKA OD DRŽAVNIH PARA: Kako je Abazovićeva Vlada podijelila novac medijima TELEFONOM

Očigledno je da su strukture bivšeg režima, koji je tokom decenija dobro utvrdio obrasce raspolaganja državnim parama u privatne svrhe i za privatne "žurke", ponovo snažno u sedlu

Manjinska Vlada premijera Dritana Abazovića, uz parlamentarnu – i ne samo parlamentarnu – podršku DPS-a, u punoj brzini nastavlja tamo gdje je DPS stao prije 20. avgusta 2020. godine, pa i kada je u pitanju finansiranje “podobnih” medija – državnim parama.

Po Javnom pozivu koji je objavila prethodna Vlada 22.aprila ove godine, sadašnje resorno ministarstvo kulture i medija na čijem čelu je ministarka Maša Vlaović, novac je medijima podijelilo – za rubriku “vjerovali ili ne” – telefonom.
Osim što su dobitnici državne pomoći za medije “u male” obaviješteni telefonom, medijima koji nisu dobili podršku, čak ni na insistiranje, nije omogućeno da dobiju uvid u Odluku o raspodjeli, koja je bila tajna sve dok nisu potpisani ugovori sa dobitnicima.
Novac crnogorskih građana je, tako, po istom 30-godišnjem nepotističko-klijentelističko-partijskom obrascu razdijeljen “ispod žita” telefonskim pozivima, a na isti način je zakazano i potpisivanje ugovora sa dobitnicima juče na Cetinju.
Očigledno je da su strukture bivšeg režima, koji je tokom decenija dobro utvrdio obrasce raspolaganja državnim parama u privatne svrhe i za privatne “žurke”, ponovo snažno u sedlu. Ili su na sceni njegovi najbolji đaci.
Državni novac dostupan je, i dalje, samo odabranima i podobnima, po različitim osnovama.
Nezavisni, slobodni i neselektivno kritični mediji kao što je VOP, a koje usto čita blizu pola miliona ljudi svakog mjeseca, niisu na spisku za državnu podršku. Ni kod jedne vlade. I to najbolje definiše te vlade.

Kada je u pitanju navedeno telefonsko dijeljenje državnih para medijima, u maniru privatne žurke, ovo su činjenice:

– Javni poziv raspisan je je 22.04.2022. godine objavom na sajtu Vlade 22.04.2022. godine, uveče u 22.05h, u petak, koji je bio neradni dan zbog vaskršnjih praznika. Konkurs je bio otvoren do 29. aprila, a neradni dan je bio i ponedjeljak, 25. april. Za prijavu i prikupljanje dokumentacije, ostavljena su četiri radna dana, medijima koji su na neki način saznali za objavljivanje Javnog poziva. Vjerovatno je bilo poželjno da sazna što manje onih koji “nisu na spisku”.

– Pravilnik o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije (“Službeni list CG”, br. 125/2021 od 3.12.2021) čl. 9 propisuje da je nezavisna komisija u obavezi da dostavi Ministarstvu predlog Odluke u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, na odlučivanje. Ministarstvo donosi odluku o dodjeli sredstava iz podfonda u roku od 15 dana od dana prijema predloga iz stava 2 ovog člana.

Ovi rokovi propisani Pravilnikom nisu ispoštovani.

– Na internet stranici Ministarstva nije objavljen poziv za angažovanje dva nezavisna člana Komisije, iako na to obavezuje čl.7 Pravilnika o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije (“Službeni list CG”, broj 82/20)

– Na internet stranici Ministarstva nije objavljena Odluka o obrazovanju nezavisne komisije, na šta takođe, članom 7. obavezuje navedeni Pravilnik

– Nije, dakle, poznato, ko je činio Komisiju i kako je formirana, a izvjesno je da nije formirana u skladu sa Pravilnikom.

– Na stranici Ministarstva nije objavljena zvanična i formalna Odluka o rezultatima konkursa, sa pratećom dokumentacijom, odnosno bodovnom rang listom i Zapisnikom sa sjednice Komisije, a ista nije ni dostavljena medijima aplikantima. Odluka, sa “obrazloženjem” koje ne sadrži niti jednu činjenicu od značaja za njeno donošenje, je objavljena na sajtu Ministarstva tek juče u 13,00 h, nakon što su potpisani ugovori.

Dakle, kompletna procedura dodjele državnog novca medijima obavljena je u tajnosti, bez poštovanja procedure i zakona. I niko nema pravo prigovora!

Urednica VOP-a Vesna Radojević kaže da ova situacija nije ništa što se nije desilo bezbroj puta do sada, i da pokazuje da je zalaganje ove Vlade, isto kao i prethodnih, za jačanje medijskog pluralizma i bolji položaj medija, samo prazna retorika.

“I onda nam mladi i avangardni premijer priča o Evropskoj uniji, demokratiji, civilizovanom svijetu? Mlada intelektualka i umjetnica, ministarka za medije, priča o obavezi i namjeri snaženja medija i medijskog pluralizma, a potom tajno dijeli državnu pomoć medijima, onima kojima se godinama daje lopatama iz raznih državnih kasa i državnih preduzeća, po ličnim afinitetima čelnika ili partijskom naređenju “odozgo”, osnivačima nekih medija koji su partijski funkcioneri, i onima koji su najrevnosniji u hvalospjevima na račun vlasti”, kaže Radojević.

Radojević podsjeća i na nedavnu krivičnu prijavu koju je protiv nje podnijela poslanica DPS-a Dragica Sekulić.

“Niko u ovoj državi nije istupio i rekao da je to politički pritisak na jedan nezavisan medij. A to je, upravo, školski primjer pritiska na nezavisne medije i novinare, i klasično crtanje mete. To najbolje govori o “objektivnosti” i “neselektivnosti” svih onih koji se bave ljudskim i građanskim pravima i medijskim slobodama u Crnoj Gori, uključujući institucije. I naravno, kada vam funkcionerka partije na vlasti nacrta metu, treba da očekujete neki belaj, a ne finansijsku podršku države”, zaključuje.

A.D.

 

 

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com