REGULATORNA AGENCIJA: Ako EPCG ne poveća svoje cijene, računi za struju biće gotovo isti

Ukoliko ne dođe do promjene cijene električne energije od strane snabdjevača, odnosno Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), račun za domaćinstva će u januaru 2023. godine ostati na gotovo istom nivou kao u 2022. godini, saopšteno je iz Regulatorne agencije za rad i energetiku (REGAGEN).

Iz EPCG su, podsjetimo, saopštila da neće povećati cijene sa stavke aktivne energije na računu koja iznosi oko 40 odsto vrijednosti ukupnog računa.

Novina koju je u odnosu na 2022. godinu uvela REGAGEN je da kupci električne energije neće više plaćati naknadu za rad operatora tržišta, COTEE.

“Troškove ove kompanije će u 2023, 2024. i 2025. godini u potpunosti nadomjestiti tržišni učesnici, odnosno subjekti kojma COTEE pruža usluge. REGAGEN je ocijenila da u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u naknadu, a koji je COTEE zahtijevao za 2023. godinu 18,66 odsto nije utemeljeno. Slično je i sa zahtjevnom COTEE za 2024. i 2025. godinu, za koje je REGAGEN ocijenila da 19,82 odsto, odnosno 20 odsto nije utemeljeno”, navodi se u saopštenju.

Adekvatan regualtorni okvir je, dodaje se u saopštenju, CGES-u omogućio realizaciju intenzivnog investicionog ciklusa, te uticao na smanjenje troškova i povećanje sopstvenih prihoda.

“Posljedično, pozitivni efekat investicija u izgradnju prekograničnih kapaciteta električne energije koje su se realizovale u prethodnih deset godina uspjeli su da amortizuju aktuelne i, po kupce, nepovoljne pojave na veleprodajnom tržištu elektične energije. Naime, kako je i tokom samog procesa isticano od strane REGAGEN, puštanje u rad podmorskog kabla između Italije i Crne Gore je, nako višegodišnjih ulaganja, obezbijedilo CGES-u značajno povećanje dodatnih prihoda. Stoga je i sam CGES u zahtjevu za 2023. godinu tražio smanjenje regulatorno dozvoljenog prihoda koji se transponuje u cijene za 13,28 odsto i ujedno tražio rasterećenje za krajnje korisnike sistema kojim upravlja. Za 2024. godinu, CGES je tražio povećanje ovih prihoda za 10,14 odsto u odnosu na ovu godinu, odnosno za 15,88 odsto za 2025. godinu. REGAGEN je ocijenila da u odnosu na regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene, a koji je CGES zahtijevao za 2023. godinu 12,94 odsto nije utemeljeno. Slično je i sa zahjtevnom CGES za 2024. i 2025. godinu, za koje je REGAGEN ocijenila da 31,08 odsto, odnosno 28,71 odsto nije utemeljeno. Konkretno, cijena angažovanog mrežnog kapacitea za korisnike direktno priključene na prenosni sistem (industrijski potrošači i CEDIS) će u 2023. godini biti gotovo duplo manja. Sa druge strane cijena opravdanih gubitaka koju će u 2023. godini plaćati ovi korisnici biće povećana u odnosu na 2022. godinu. Navedeno povećanje je posljedica povećanja cijena električne energije na veleprodajnom tržištu, zbog čega je REGAGEN uvela višu i nižu tarifu kako bi umanjila efekte kod korisnika koji su raspoloženi da promjenom ponašanja, u smislu preraspodjele potrošnje tokom dana, ostvare uštede”, navodi se u saopštenju.

Što se tiče korisnika distributivnog sistema, CEDIS je, kako je saopšteno, zahtijevao povlačenje zahtjeva koji je dostavio 31. avgusta ove godine i kojim je tražio u prosjeku za oko 35,95 odsto veći prihod u odnosu na 2022. godinu.

REGAGEN je, dodaje se, donijela rješenje o obustavljanju postupka i, shodno zakonu, utvrdila privremene cijene na nivou trenutno važećih.

“Zahtjevima COTEE, CEDIS i CGES sa pratećom dokumentacijom se već od 1. septembra moglo pristupiti putem internet stranice. REGAGEN je blagovremeno i objektivno informisala javnost o statusu i rezultatima obrade zahtjeva ovih kompanija. Na internet stranici REGAGEN su objavljeni izvještaji o analizi zahtijevanih regulatorno dozvoljenih prihoda za naredni trogodišnji period, koji su bili predmet javne rasprave u periodu od 1. do 8. novembra. Dodatno, REGAGEN je 18. novembra objavila i izvještaje o stavovima po primjedbama koje su dostavljene tokom javne rasprave sa rezulatima ispitnog postupka i propračunom cijena i naknada. Kompanije i zainteresovana lica su imali mogućnost da učestvuju u raspravi i na otvorenoj sjednici REGAGEN koja je održana 29. novembra. Ovakav pristup u radu REGAGEN i transparetnost u vođenju procesa je omogućio blagovremeno upoznavanje javnosti sa mogućim rezultatima postupka i doprinio kvalitetnijoj komunikaciji između zainteresovanih lica. Regulatorno dozvoljeni prihodi, naknade i cijene za rad COTEE i CGES su utvrđene za 2023, 2024. i 2025. godinu. Privremene cijene za korišćenje distributivnog sistema električne energije utvđene su na niovu trenutno važećih cijena, i važe sve do početka primjene cijena koje bi REGAGEN utvrdila po zahtjevu koji bi podnio CEDIS”, zaključuje se u saopštenju.

loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com