Spajić i Milatović: Relevantne institucije ukazale na neophodnost rješenja kao što je “Montenegro Works” - Volim Podgoricu

Spajić i Milatović: Relevantne institucije ukazale na neophodnost rješenja kao što je “Montenegro Works”

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić naveo je da osim Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropske komisije i Međunarodni monetarni fond ukazao na neophodnost rješenja kao što je Montenegro Works.

“Javni poziv nije konkurs, sve je urađeno po zakonu i u cilju pronalaženja ljudi koji mogu da odgovore na našu ambicioznu agendu”, objavio je Spajić na Tviteru. 

I ministar ekonmskog razvoja Jakov Milatović saopštio je da U MMF-ovom izvještaju iz novembra 2019. godine pod nazivom “Reassessing the Role of SOEs in Central, Eastern, and Southeastern Europe, u dijelu preporuka stoji sljedeće:

“Prioritet treba dati stvaranju tačnih centralizovanih podataka i unapredjenju transparentnosti – sa snažnom ulogom Ministarstva finansija u ovom procesu. Ovo bi moglo zahtijevati ponovnu procjenu korporativne strukture u upravljanju… na primjer – prelazak sa modela pojedinačnog preduzeća – na model zajedničkog (jednog) preduzeća.”

Milatović navodi da se istom izvještaju takođe preporučuje da bi državna preduzeća morala imati “1) godišnje operativne i finansijske ciljeve – koji bi bili strogo praćeni i nadzirani,

2) njihove performanse bi morale biti uporedjivane sa sličnim preduzećima u drugim zemljama, kao i sa onima u privatnom sektoru, 3) naknade moraju biti odredjivane u odnosu na performanse, 4) investicioni planovi moraju biti sagledavani u okviru detaljnih cost-benefit analiza,

5) u onim preduzećima gdje performanse nisu postignute – moraju postojati mehanizmi korekcije. Na kraju izvještaj napominje da zemlje moraju da unaprijede upravljačke strukture preduzeća, uključujući kroz centralizovano i profesionalno upravljanje!”

Milatović dodaje da je do unapređenja korporativnog upravljanja u državnim preduzećima u CG na nivo prepoznat u bogatim zemljama EU – put dug.

“Ali se mora otpočeti. Osnivanje MW je zato njegov početak”, poručio je on na Twitter-u.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com