SUD UTVRDIO: Protiv Božovića, Milovića i grupe nisu konkretizovane “SKY” poruke koje potvrđuju optužbe - Volim Podgoricu

SUD UTVRDIO: Protiv Božovića, Milovića i grupe nisu konkretizovane “SKY” poruke koje potvrđuju optužbe

Optužnica protiv MIla Božovića i grupe vraćena je na dopunu istrage i ispravku jer  u njoj, kako smatra podgorički Viši sud, u njoj nedostaju za neke optužbe konkretni dokazi.

Podsjećamo ročištem za kontrolu pomenute optužbe, koje je doržano 19. januara,  predsjedavala je sudija Vesna Kovačević. Uz nju su bili i sudije  Igor Đuričković i Nenad Vujanović.

U rešenju suda, u koji je portal Dan imao uvid, navodi se da se “vraća optužnica Specijalnog državnog tužilaštva od 15.09.2023. godine kojom se okrivljenima Milović Ljubu i drugima  stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz cl. 401a st. 1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore i dr., kako bi se dopunila istraga i ispravile greške u optužnici”.

Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena,a SDT ima rok od dva mjeseca da dopuni istragu i ispravi optužnicu.

U dokumentu Sud navodi da “što se tiče ličnih podataka okrivljenog Milete Ojdanića navedeno je da je bivši policijski službenik što je suprotno odredbama čl. 100 i čl.292 ZKP koji tačno taksativno navodi koje podatke treba da sadrži optužnica a što se tiče ličnih podataka okrivljenih lica pa je u ovod dijelu neophodno izvršiti ispravku optužnice”.

ZBCG: Omogućiti Milu Božoviću da se brani sa slobode

Nisu precizirane optužbe protiv Milovića i Ojdanića:

“Nadalje, u optužnici se navodi a za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz Čl.401a st. 1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore da su organizatori okrivljeni Ljubo Milović i Mileta Ojdanić stvorili i organizovali kriminalnu organizaciju između ostalog kako bi uticali preko pripadnika kriminalne organizacije i na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije CG radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, da novcem stečenim kriminalnom djelatnošću na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine u CG utiču da glasači ne ostvare svoje biračko pravo, ne konretizujući tačno i precizno ko je od imenovanih okrivljenih i na koga uticao, ko je od lica bliskih okrivljenima Miloviću i Ojdaniću i da li je uopšte i kada postavljen na ta rukovodeća mjesta u Upravi policije CG i na koje glasače su isti konkretno uticali i koji to glasači nijesu ostvarili svoje biračko pravo, jer je ovako samo paušalno navođenje tih podataka bez bliže konkretizacije, za ovaj sud potpuno nejasno i neprecizno, bez navođenja dokaza ili konkretizacije prepiske iz “SKY ECC komunikacije iz kojih prednje proizilazi ” dio je sudskog rješenja.

Nije preciziran ni SKY portiv Mila Božovića:

Dalje, “u predmetnoj optužnici se navodi da je okrivljeni Milo Božović, kao pripadnik kriminalne organizacije, koja je stvorena i organizovana 2019. godine imao zadatak da kao poslanik u Skupšini Crne  i član Odbora za bezbednost i odbranu Skupštine  (ne navodeći kada je postao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbednosti odbranu Skupštine CG i da li je to bio u periodu kada je postao pripadnik kriminalne organizacije, a to je 2019. godina) prikuplja informacije i koristi ih za potrebe kriminalne organizacije, ne navodeći konkretne dokaze, ni sadržaj komunikacija ostvarenih preko SKY ECC aplikacije iz koji to proizilazi, kao ni kojim konkretno informacijama je okrivljeni Milo Božović, kao poslanik u Skupšini CG i član Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine CG, imao pristup i koje je to informacije isti odavao kao poslanik u Skupšini CG i članOdbora za bezbjednost i odbranu Skupštine CG kriminalnoj organizaciji, što optužnicu u tom dijelu čini nejasnom i nepreciznom”.

Konkretizovati i optužbe za torturu:

“Osim toga, u činjeničnom opisu i obrazloženju predmetne optužnice, treba konkretizovati na osnovu kojih dokaza se utvrđuje da su okrivljeni kojima se stavlja na teret optužnicom radnja mučenja lica koji su pripadnici suprostavljenih kriminalnih organizacija, na koji način su ih mučili, kada i gdje i koga su tačno mučili, kao i koje su to podatke okrivljeni Ivan Stamatović, Nebojiša Bugarin, Petar Lazović, Marko Novakovič, Milan Popović I Goran Stojanović, kao policijski službenici, odavali kriminalnoj organizaciji, konkretizovati tekstualne i glasovne poruke i fotografije i druge dokaze iz kojih, po stavu optužbe, proizilazi da postoji osnovana sumnja da su imenovani okrivljeni to učinili ” navodi se u pomenutoj odluci.

“Dakle, u pogledu onoga što se u optužnici navodi, a u dijelu koji se tiče “SKY ECC” komunikacije i šta proizilazi iz iste, ostaje nejasno za ovaj sud iz čega se konkretno u pogledu sadržine te komunikacije crpi osnovana sumnja u odnosu na pojedine okrivljene i pojedine radnje izvršenja krivičnih djela koje su istima stavljena na teret predmetnom optužnicom, jer sadržina te komunikacije nije navedena ni u dispozitivu, niti u obrazloženju optužnice, pa je od strane SDT-a neophodno izdvojiti sadržaj komunikacije iz “SKY ECC” aplikacije i upodobiti je sa ostalim dokazima koje je to tužilaštvo predložilo u optužnici koji bi potkrijepili osnovanu sumnju u odnosu na okrivljene za svaku stavku optužnice i u odnosu na sve okrivljene iz optužnice pa i u odnosu na okrivljene kojima se stavljaju na teret razna krivična djela bliže opisana u optužnici ” dio je obrazloženja sudske odluke.

SDT da precizira i optužbe za pranje novca:

U dijelu optužnice koja se odnosi na krivično djelo pranje novca sud smatra da treba da se da se konkretizuje iz koji komunikacija sa SKY ECC” aplikacije proizilazi da su okrivljeni kojima se optužnicom stavlja na teret da su osnovano sumnjivi za izvršenje navedenog krivičnog djela proizilazi da taj novac potiče od kriminalne djelatnosti.

“Na koji način se i iz kojih tekstualnih poruka proizilazi da su izvršili prenos novca, iz kojih komunikacija proizilazi iznos novca koji se prenosi i pakovanja istih, lica koja su vršila radnju prenošenja, po čijem nalogu i iz čega se utvrđuje da su novac preuzela lica navedena u tom dijelu optužnice u određenim državama i gradovima kako za sebe tako i za okrivljene kako bi se prikrilo njihovo porijeklo u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi za sebe i kriminalnu organizaciju ” stav je suda.

Sud doaje da se u optužnici navodi da je NN lice dana 23.12.2020 godine u jutarnjim časovima vozilom Peugeot iz Republike Hrvatske ušlo u Crnu Goru preko graničnog prelaza Debeli Brijeg i unijelo 10 kilograma opojne droge kokain.

“I kako se to u optužnici navodi da isto proizilazi iz SKY ECC prepiske okrivljenih Ljuba Milovića i Radoja Zvicera, međutim u tom pravcu treba provjeriti činjenicu da li je zaista navedeno vozilo i sa kojim registraskim tablicama ušlo na navedeni granični prelaz konkretnog dana, kako bi se potvrdile SKY ECC prepiske okrivljenih Ljuba Milovića i Radoja Zvicera koje prethodno treba sadržajno konkretizovati” ukazuje sud.

Nema konkretnih dokaza protiv Kneževića:

Između ostalog, u odluci suda u koju je portal Dan imao uvid navodi se da za optužbe protiv visokog  službenika policije Dejana Kneževića SDT ne pruža konkretan dokaz.

Dopuniti istragu i ispraviti nepravilnosti:

Sud je naložio da u dopuni istrage i optužnice  SDTodređeno i jasno navede činjenice i okolnosti koje proizilaze iz dokaza koji se nalaze u spisima predmeta.

U odluci je naglašeno da je SDT dužan da navede iz kojih konkretno dokaza (navodeći i njihovu sadržinu) proizilazi postojanje osnovane sumnje da su okrivljeni izvršili krivična djela koja im se za svako pojedinačno djelo stavija na teret.

“Ono što u optužnici SDT predlaže da se izvede kao dokaz “sva komunikacija nije u skladu sa odredbom člna 292 ZKP, niti je cjelishodno i ekonomično, jer Sud ne može u ovako obimnom dostavljenom Sky materijalu pronalaziti i izdvajati komunikacije koje potvrđuju navode iz dispozitiva optužnice, već je to obaveza SDT koji mora te komunikacije izdvojiti i konkretizovati za svakog okrivljenog pojedinačno, kako bi se konkretizovala radnja izvršenja krivičnih djela kojima se okrivljenima stavlja na teret da su osnovano sumnjivi, u smislu kada su, u koje tačno vrijeme i između koga vođene te komunikacije a što u konkretnom slučaju dakle nije urađeno, iz kog razloga se optužnica mora vratiti na dopunu” ukazije sud SDT-u.

U dokumentu se dalje naglašava da je “iz tog razloga neophodno izavojiti sve najbitnije “SKY ECC” komunikacije a koje se odnose samo na okrivljene i radnje koje su im stavljene na teret iz kojih postoji osnovana sumnja da su izvršila predmetna krivična djela.

“Imajući u vidu obimnu komunikaciju koja je dostavljena ovom sudu a bez bližeg navođenja tekstualnih poruka i preciziranja istih a što nema ni u obrazloženju optužnice, pa čak ni po datumima ” navodi se u odluci Suda.

Sud je ukazao i na to da se od strane SDT na spisku dokaza koje treba izvesti na glavnom pretresu, pominju i zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina.

“Kako obavještenja prikupljena od građana ne predstavljaju dokaz koji se može izvoditi na sudu, to je ovom sudu nerazumljivo predlaganje istog kao dokaza.  Svakako da sud može donijeti posebno rješenje o Izdvajanju nezakonitih dokaza, ali pri činjenici da se optužnica vraća na dopunu i ispravku iz razloga cjelishodnosti, nema razloga da se i na ovu okolnost ne ukaže, kao i službene zabilješke koje je sačinilo SPO i u istima utvrdili identitet okrivljenih lica, imajući u vidu da je to obaveza SDT na osnovu dokaza koje posjeduje u spisima predmeta ali ne i kroz sačinjavanja službenih zabilješki ” stav je Suda.

Prethodno navedeno je, prema navodima iz dokumenta, neophodno otkloniti imajući u vidu da kontrola zakonitosti optužnice u ovoj fazi krivičnog postupka ima za smisao ispitivanje formalne strane optužnice i okolnosti koje se tiču odredenog stepena sumnje dovoljnog za optuženje.

” Po nalaženju ovog vijeća u konkretnom slučaju neophodno da se otklone prethodno uočeni nedostaci da bi se uopšte moglo ulaziti u meritorno odlučivanje o postojanju dokaznog nivoa osnovane sumnje neophodnog za donošenje odluke o eventualnom potvrđivanju optužnice. Imajući u vidu navedeno, a kako je u ovoj krivično-pravnoj stvari potrebno bolje razjašnjenje stanja stvari da bi se ispitala osnovanost predmetne optužnice SDT-a, te kako se ista nije mogla ispitati zbog naprijed navedenog, to je optužnicu neophodno vratiti kako bi se istraga dopunila, te otklonio zapaženi nedostatak, nakon čega će ovo vijeće biti u mogućnosti da ispita opravdanost navedene optužnice” precizira se u dokumentu.

U ovoj odluci ističe se da “u pogledu postojanja osnovane sumnje valja ukazati i na stanovište zastupljeno u odlukama Evropskog suda za ljudska prava koji je u predmetima Fox Campbell and Hartley v. UK i Erdagoz v Turkey (appl. no 21890/93 od 22.10.1997. godine) da osnovana sumnja pretpostavlja postojanje činjenica iii informacija koji bi bili dovoljni objektivnom posmatraču da vjeruje da je određeno lice možda izvršilo krivično djelo”.

“Dakle, imajući u vidu naprijed navedeno, optužnica ne sadrži jasne i valjane razloge u pogledu postojanja osnovane sumnje u odnosu na okrivijene, odnosno ne sadrži razloge koji bi zadovoljili nezavisnog posmatrača da vjeruje da je određeno lice, konkretno okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršili svako krivično djelo koje je predmet optužbe. Zastupnik optužbe je dužan u roku od 2 (dva) mjeseca od kada mu je saopštena odluka ovog vijeća, a radi potpunog utvrdjivanja svih relevatnih činjenica vezanih za krivicu okrivljeni, postupiti na način kako je to naprijed navedeno”zaključak je odluke sudskog vijeća kojim predsjedava sudija Vesna Kovačević.

Podsjećamo, pema ranijim informacijama iz tužilaštva, neki od optuženih u ovom predmetu se terete za više krivičnih djela.

“Lj. M., M. O., I. S., N. B., P. L., M. P., B. J., M. M., A. K., V. B., G. S., D. M., F. Z., I. N., T. A., M. N., D. K., M. B., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv Lj. M., M. O., I.S., N.B., P.L., M.P., B.J., M.M., A.K., V.B., M.N., R.Z., D.M., F.Z., M.B. i I.M., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga – oko 4 t i 300 kg kokaina, protiv Lj. M., I. S., M. O., B. J. i M. N., za krivična djela pranje novca – oko sedam miliona eura, protiv M. M., A. K. i Lj. M., za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv D. K., za krivična djela odavanje tajnih podataka i protiv D. K., za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, izvršena u periodu od 2019. do februara 2021. godine, u Crnoj Gori, ali i pojedinim državama Evrope i Južne Amerike” saopštio je ranije specijalni državni tužilac Vukas Radonjić.

(Dan)

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com