UCG: Osnovna plata 1.500 eura, uvećanja samo za poseban doprinos - Volim Podgoricu

UCG: Osnovna plata 1.500 eura, uvećanja samo za poseban doprinos

Osnovna mjesečna neto zarada redovnih profesora na Univerzitetu Crne Gore iznosi oko 1.500 eura, a oni koji su odskočili u ukupnom iznosu su najčešće oni koji su dali poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG.

Saradniku u nastavi na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo januarska neto plata skoro 6.000 eura

Iz UCG su reagovali  na danas objavljene informacije da je najveća januarska zarada u Crnoj Gori na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo primio je januarsku neto platu u iznosu od 5.985 eura, objavilo je Mistarstvo finansija.

Kako navode na Univerzitetu Crne Gore plate se obračunavaju na osnovu važećih zakonskih akata, Kolektivnog ugovora UCG i važećih pravilnika.

“U javno objavljenim podacima o primanjima nastavnog osoblja, iznosi obuhvataju, pored osnovne plate i dodatke za aktivnosti iz prethodnog perioda, koji je nerijetko duži i od 12 mjeseci, kao što su članstva u komisijama za odbranu master radova, mentorstava u izradi master radova, mentorstava u izradi doktorskih disertacija, aktivnosti u okviru realizacije brojnih projekata, iz nacionalnih i EU fondova”, poručuju iz UCG.

Angažman i aktivnost pojedinaca koji su rezultirali većim iznosima u javno prikazanim podacima, kako poručuju iz UCG, ne odražavaju sliku osnovne plate koja je mnogo niža od prikazanog.

Riječ je, kako dodaju, o varijabilnim kategorijama koje mogu, a ne moraju da budu prisutne.

“Osnovna mjesečna neto zarada redovnih profesora na Univerzitetu Crne Gore iznosi oko 1500 eura, vanrednih profesora oko 1400, a docenata oko 1250 eura. Na ovako obračunate neto zarade idu uvećanja u skladu sa godinama staža, kao i angažman preko norme definisan Kolektivnim ugovorom”, poručuju iz UCG.

Kako pojašnjavaju, oni koji su odskočili u ukupnom iznosu su najčešće oni koji su dali poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore putem objavljivanja rezultata naučnoistraživačkog rada u referentnim kategorijama časopisa i izdavača ili na osnovu aktivnosti u funkciji realizacije nastave na UCG.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com