VAG: Podrška Strategiji za borbu protiv korupcije - Volim Podgoricu

VAG: Podrška Strategiji za borbu protiv korupcije

Ministar bez portfelja Zoran Miljanić primio je delegaciju Misije OEBS-a u Crnoj Gori na čelu sa šeficom Dominik Vag i u srdačnom i otvorenom razgovoru informisao goste o antikorupcijskim projektima Vlade Crne Gore.

Kako je saopšteno iz kabineta ministra bez portfelja, Miljanić jer najavio brzo konstituisanjue Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije u koji će, pored predstavnika institucija izvršne vlasti, ući predstavnici sudstva, lokalnih samouprava, civilnog sektora i privrednih asocijacija.

“Riječ je o novom pristupu, jer smatramo da se korupciji na svim nivoima moramo suprostaviti akcijama kojima će animirati cijelo društvo. Cilj nam je i da izradimo Nacionalnu strategiju za
borbu protiv korupcije koja će biti put do akcionih planova i institucionalnog okvira kojim će biti precizirana čvrsta saradnja i zadatak svih institucija na suzbijanju korupcije koja je, nažalost, zahvatila brojne segmente društvenog života i postala uobičajena praksa”, ocijenio je Miljanić, dodajući da od uspješnosti antikorupcijskih inicijativa zavise mnogi društveni procesi, te da je i u izuvještajima Evropske komisije korupcija prepoznata kao gorući problem Crne Gore.

On je kazao da Crna Gora očekuje tehničku i ekspertsku pomoć u realizaciji antikorupcijskih inicijativa od strateških partnera, odnosno od država EU i od SAD, kao i od međunarodnih asocijacija među kojima je OEBS jedna od najvažnijih.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag kazala je da je borba protiv korupcije među važnim vrijednostima i obavezama OEBS-a.

“Od svog osnivanja, Misija podržava nacionalne vlasti, posebno Ministarstvo unutrašnjih poslova, u projektima koji se direktno i indirektno suprotstavljaju korupciji na svim nivoima i bave se transnacionalnim i organizovanim kriminalom. Misija radi i sa Upravom policije na razvoju profesionalne, demokratske policijske službe u koju građani vjeruju i koja efikasno može da istražuje korupciju i organizovani kriminal. Ove godine podržavamo objavljivanje i distribuciju Kodeksa ponašanja policijskih službenika. Naše godišnje istraživanje javnosti pokazuje da se povjerenje javnosti u policiju poboljšava, ali je napredak i dalje potreban“, kazala je ambasadorka Vag.

Ona je ministra Miljanića informisala o projektu praćenja suđenja koji je u toku, koji finansira EU, a koji podržava efikasno sprovođenje pravde u borbi protiv organizovanog kriminala na visokom nivou.

„Praćenjem trenutno 43 suđenja, koristeći metodologiju OEBS-a, razumjećemo odgovore pravosuđa i identifikovati sistemske nedostatke. Podaci prikupljeni tokom prisustva ročištima i uvidom u spise predmeta biće predmet konsultacija sa sudijama i tužiocima, što će rezultirati preporukama Misije OEBS-a“, kazala je ambasadorka Vag.

Ona je pohvalila ulogu civilnog društva, posvećenih nevladinih organizacija i istraživačkih novinara u Crnoj Gori u njihovim naporima da doprinesu borbi protiv korupcije, podsjetivši na značaj jačanja zakonodavnog okvira. Osvrćući se na novu Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije koja je u pripremi, ambasadorka Vag je kazala da OEBS, sa svojim institucijama i stručnošću, stoji na raspolaganju za pružanje neophodne podrške u koordinaciji sa drugim akterima.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com