Vlada opozvala ambasadore Erakovića i Dinošu

Vlada Crne Gore opozvala je ambasadora Crne Gore u Španiji Aleksandra Erakovića i ambasadora Crne Gore na Kosovu Ferhata Dinošu.

Eraković je, kako je navedeno u odluci, opozvan na lični zahtjev.

“Vlada Crne Gore je razmotrila i prihvatila predlog ministra vanjskih poslova i, saglasno svojim ovlašćenjima iz člana 40 stav 4 Zakona o vanjskim poslovima, utvrdila predlog da se Aleksandar Eraković opozove sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Kraljevini Španiji, na lični zahtjev”, navodi se u obrazloženju odluke.

Dinoša je sa funkcije ambasadora na Kosovu opozvan po sili zakona, jer je stekao uslove za starosnu penziju.

Rješenjem od 12. 2. 2021. godine odlučeno je da Ferhatu Dinoshi, ambasadoru Crne Gore u Republici Kosovo, zbog navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, po sili zakona prestaje radni odnos u Ministarstvu vanjskih poslova sa 13. 2. 2021. godine, pa imajući u vidu činjenicu da je Ferhatu Dinoshi po sili zakona prestao radni odnos u Ministarstvu vanjskih poslova, to su se shodno članu 40 stav 4 i 5 Zakona o vanjskim poslovima, a u vezi sa članom 121 alineja 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, stekli uslovi za opoziv imenovanog sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Kosovo, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Prištini”, navodi se u obrazloženju.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button