Vlada utvrdila Predlog o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Vlada Crne Gore je, na 43. sjednici održanoj 14. oktobra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Osnovni razlog za izmjene zakona je neophodnost usaglašavanja sa evropskim pravom, putem preciznijeg određivanja pojedinih zakonskih odredbi, radi otklanjanja manjih jezičkih i/ili pravno-tehničkih nepreciznosti kod preuzimanja potrošačkih direktiva, detektovanih tokom intenzivnog procesa pregovora sa Evropskom komisijom u okviru poglavlja 28 – Zaštita potrošača i javnog zdravlja, a u okviru zvanično prihvaćenog zahtjeva za privremeno zatvaranje ovog poglavlja.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Komisije za evropske integracije.

Vlada je usvojila Strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025 sa Akcionim planom za period jul 2021 – decembar 2022. godine. Glavni cilj nacionalne Strategije je izgradnja održivog, efektivnog i efikasnog sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Pored navedenog, planirane aktivnosti treba da omoguće i uspostavljanje politike javno-privatnog partnerstva, radi kreiranja svih preduslova za nove projekte koji se mogu realizovati po ovom modelu. Strategija obuhvata poglavlja koja se odnose na glavna pitanja, izazove i rizike identifikovane u sistemu javnih nabavki, prioritetne oblasti za reforme u javnim nabavkama i prioritetne oblasti za javno-privatna partnerstva. Ukupna sredstva predviđena Akcionim planom za implementaciju Strategije za period II polovina 2021. – kraj 2022. godine iznose 439.900,00 EUR, od čega su 30.900,00 eura budžetska sredstva, dok je planirano da 409.000,00 eura bude obezbijeđeno kroz međunarodne izvore finansiranja.

Donijet je Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021 – 2023. godine s Akcionim planom do 2023. godine, kao i Plan pripreme zimske turističke sezone 2021/2022. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar – jun 2021. godine. Informacija sadrži aktivnosti na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, i to: valorizacija lokaliteta na prostorima Bjelasice i Durmitora; izgradnja turističkog kompleksa, marine i prateće infrastrukture „Porto Montenegro“; izgradnja turističkih kompleksa „Portonovi“, „Luštica Bay“, „Plavi horizonti“ i „Montrose“; rekonstrukcija tvrđave „Mamula“; izgradnja hotela „Kraljičina plaža“ i turistička valorizacija dijela imovine HTP „Ulcinjska Rivijera“ – hoteli „Bellevue“ i „Olympic“. U diskusiji je naglašeno da su u pripremi Informacije korišćeni podaci Ministarstva ekonomskog razvoja i Agencije za investicije, u dijelu praćenja ugovornih obaveza na navedenim projektima, kao i iz izvještaja angažovanih nezavisnih kontrolora za praćenje realizacije investicionih aktivnosti. Takođe, od projektnih kompanija tražene su konkretne informacije o realizovanim aktivnostima na projektu, sa finansijskim podacima. Konstatovano je da se većina projekata u izvještajnom periodu, i pored ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19, realizuje u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti.

Prihvaćen je Predlog za kandidovanje projekta Izgradnja hotela „Liko Soho“ Bar, po kondo modelu poslovanja, na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Konstatovano je da je kompanija Liko Soho Group d.o.o. iz Bara dostavila svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Javnim pozivom i Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredu i ekonomski interes Crne Gore, čime je ispunila uslove da bude uvrštena na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U dokumentaciji je, između ostalog navedeno da je u Baru planirana investicija u izgradnju hotela sa pet zvjezdica sa 322 smještajne jedinice, predračunske vrijednosti 58 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa kondo modelom poslovanja otvori 300 novih radnih mjesta.

Vlada je usvojila Informaciju o uspostavljanju digitalne platforme za učenje – ILIAS. U diskusiji je naglašeno da Ministarstvo za ekonomske poslove i energetiku (BMWi) Savezne Republike Njemačke pruža podršku kod implementacije projekta „Podrška procesu digitalizacije obuka iz EU oblasti u javnoj upravi Zapadnog Balkana“, koji ima za cilj da poboljša digitalizaciju i povezanost stručnog osposobljavnja i usavršavanja u javnoj upravi, razvije zajedničke standarde i unaprijedi implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU kada je ova oblast u pitanju. Kako bi se ostvarili ciljevi ovog projekta, Crnoj Gori je ustupljena na korišćenje ILIAS (Integrated learning, infomration and work cooperation system) platforma koja predstavlja informacioni sistem za integrisano učenje, informaciju i komunikaciju. Radi se o web aplikaciji koja obezbjeđuje infrastrukturu za organizovanje i implementaciju programa obuke, kao i omogućava kako digitalno, tako i hibridno učenje. Riječ je o jednoj od najšire korišćenih platfomi za učenje na svijetu na fakultetima, u kompanijama i administraciji. Instalacija i korišćenje ILIAS platforme obezbjeđeno je, bez troškova, na serveru Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Platforma za učenje i komunikaciju ILIAS će se koristiti na nivou javne uprave za unapređenje znanja i vještina državnih i lokalnih službenika i komunikaciju unutar organizovanih grupa sve u cilju poboljšanja organizacije i načina rada.

Usvojena je Informacija o izgradnji objekta za potrebe državnih organa u okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“, a sve u skladu sa Ugovorom o kreditu, Ugovorom o grantu i Posebnim ugovorom, koji su potpisani između KfW banke i Vlade Crne Gore. U Informaciji se navodi da će se novi objekat za potrebe državnih organa graditi u skladu sa visokim standardom energetske efikasnosti (standard za zgrade nulte potrošnje ili Energy Plus zgrade). Za potrebe definisanja tehničkih karakteristika objekta i pripreme ulaznih podataka za javni arhitektonski konkurs, angažovan je Institut Fraunhofer IBF, kroz ugovor koji se finansira iz dodatnog granta, obezbijeđenog od strane KfW banke. Planirana površina objekta je od 5000 – 8000 m², što će biti definisano nakon izrade Idejnog projekta, a u zavisnosti od raspoloživog budžeta. Planirani budžet za ovu namjenu je 16 miliona eura, od čega će 12 miliona biti obezbijeđeno iz sredstava projekta, a 4 miliona iz budžeta Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o zahtjevu Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć realizaciji XI To Be Secure Foruma, koji će se održati u Budvi 15. oktobra 2021. godine. U raspravi je konstatovano da je 2BS Forum prepoznat kao jedan od najznačajnijih događaja u jugoistočnoj Evropi posvećen bezbjednosnim izazovima savremenog doba. Takođe, Forum predstavlja korisnu platformu za dalju promociju interesa i ciljeva Crne Gore, njene uloge u regionu i napora u okviru evropske i evroatlantske zajednice. Tim povodom, prihvaćen je tekst Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane i Atlantskog saveza, kako bi se ispunili preduslovi za uplatu finansijske podrške Atlantskom savezu u iznosu od 15.000,00 eura za sufinansiranje organizacije Foruma.

Donijete su Izmjene i dopune Mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine. Na inicijativu Ministarstva finansija i socijalnog staranja predmet izmjena i dopuna je mjera 2.5 – Jednokratna  podrška za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju, u kojoj se produžava rok za uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije zaključno sa 30. 11. 2021. godine. Navedena podrška predstavlja jednokratnu finansijsku pomoć za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije i evidentiranje prometa putem sistema elektronske fiskalizacije, u iznosu od 50 ili 100 eura po elektronskom naplatnom uređaju, za pojedine kategorije poreskih obveznika.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com