Za upis na specijalističke studije FPN-a 190 studenata

Za upis na postdiplomske specijalističke akademske studijske programe za studijsku 2019/20, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore predviđeno je da se na svim studijskim programima upiše ukupno 190 studenata.

Prodekanica za nastavu Fakulteta političkih nauka Vesna Simović-Zvicer navodi da će najveći broj studenata biti upisan na smjerovima: Socijalna politika i socijalni rad (50) i Međunarodni odnosi (50), dok će na ostalim smjerovima  – Novinarstvo, Politikologija i Evropske studije, biti upisano po 30 studenata.

“Na svim smjerovima, osim na smjeru Evropske studije, biće upisano po 20 budžetskih studenata, što je ukupno 80 studenata, dok će se preostali broj studenata sam finansirati”, kazala je prodekanica Simović-Zvicer.

Ona je podsjetila da je riječ o posljednjoj generaciji studenata koja će biti upisana na specijalističke studije po starom programu studiranja.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Strani državljani imaju pravo na upis  pod jednakim uslovima kaoi i crnogorski državljani.

Komisija za upis će za svaki studijski program procjenjivati koje su oblasti odgovarajuće.

Po završetku specijalističkih  studija studenti će dobiti zvanje specijaliste, zavisno od studijskog programa.

loading...

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com