“Zabrinjava izbor nosilaca pravosudnih funkcija sa većinom koju podržava DPS” - Volim Podgoricu

“Zabrinjava izbor nosilaca pravosudnih funkcija sa većinom koju podržava DPS”

Bez obzira na smjenu dosadašnjeg Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i dalje jednako zabrinjava cjelokupan predstojeći posao izbora novih nosilaca najviših pravosudnih funkcija pod okriljem većine koju će podržavati većina pod okriljem Demokratske partije socijalista, saopštio je vršilac dužnosti Generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo Božidar Čarmak.

“Ovo ponovo imajući u vidu da je u obavezi Programa rada Vlade, dodijeljenog ovom direktoratu, i izrada nacrta Zakona o lustraciji, prema kome se kao jedan od legitimnih standarda za lustrativni osnov razmatra i objektivno učešće u koruptivnim djelatnostima upravo ove partije. Bez obzira na buduću sudbinu ovog zakona, njegove domašaje i opseg, on obavezuje Vladu i članove te Vlade kao dio usvojenog, potvrđenog i važećeg Programa njenog rada”, saopštio je Čarmak.

On je naveo da je potupno obeshrabrujuće da pod dominantnim učešćem upravo tog političkog subjekta Demokratske partije socijalista, neko bira nosioce pravosudnih funkcija, nosioce izvršne vlasti i da njome određuje zakonodavni kapacitet Skupštine.

“Javnost se još uvijek sjeća da je Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kome je juče prestao mandat, karijeru na toj poziciji započeo procesuiranjem visokog funkcionera Demokratske partije socijalista, koji se postupak u toku njegovog trajanja, a naročito izvršenja krivične sankcije potpuno razvodnio, a da je poslednji period završio tako što ga je javnost percipirala kao „advokata“ učesnika afere „Pandora papiri“, opet funkcionera Demokratske partije socijalista, pa će pored svega ta partija očigledno dominirati u izboru izvršne vlasti, ali i nosilaca pravosudnih funkcija”, rekao je Čarmak.

On je ocijenio da je proces razrješenja Katnića zloupotrijebljen u političke svrhe.

“Neobično je da potpredsjednik Vlade drži hitnu konferenciju za novinare o prestanku mandata Glavnog specijalnog tužioca, ako uzmemo u obzir da izvršna vlast u Tužilačkom savjetu ima samo jednog člana, a da je taj jedan član delegiran ispred Ministarstva kojim rukovodi Premijer, i sa kojim potpredsjednik Vlade nema nikakve veze”, naveo je Čarmak.

Podsjetio je da je na istoj konferenciji potpredsjednik naveo da je za neka zakonska rješenja postojala većina znatno iznad 41 poslanika.

“Ovo je zanimljivo jer pokazuje da za nadogradnju osnovne većine od 41 nije potrebno rušenje Vlade, razrješenje predsjednika ili rukovodstva Skupštine i dovođenje institucija i društva u stanje nestabilnosti i krize. Pored toga, potpredsjednik Vlade je sinoć pokazao da nema podršku, a pogotovo ne sigurnu podršku niti jednog poslanika koji je birao Vladu čiji je potpredsjednik, osim podršku poslanika GP URA čiji je politički lider”, saopštio Čarmak.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com