Uvećanje fondova bibliotečkog materijala za 5.700, preko 27.000 posjeta bibliteci “Radosav Ljumović”  

Javna Ustanova Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica planira da u ovoj godini uveća fondove za više od 5.700 jedinica raznog bibliotečkog materijala. Biblioteka će u svoje fondove unijeti do 70 odsto monografskih i 30 odsto periodičnih publikacija. Bibliotečka građa će se obnavljati, kako je predviđeno, 65 odsto kupovinom, obaveznim opštinskim primjerkom 20 odsto i poklonima autora i građana 15 odsto..

U skladu sa tim, očekuje se da u ovoj godini članovi pozajme oko 100.000 monografskih i periodičnih publikacija, a da  čitaonice zabilježe iznad 27.000 posjeta.

U cilju propagande i popularizacije knjige i čitanja,  panirano je više izložbi knjiga i periodike. Pored stalne postavke – Izbor novih knjiga, biće organizovane i tematske i prigodne izložbe: stare i rijetke knjige, periodične publikacije, izložba knjige iz posebnih fondova i druge.

Posebno će se voditi briga o bogaćenju i uvećanju Zavičajne zbirke. Kupovinom, darovima i razmjenom (reprint, fototipsko izdanje, digitalna izdanja i dr) prikupljaće se knjige, novine i časopisi, fotografije stare Podgorice, katalozi, bibliografije i drugo.

Računarska tehnologija i internet omogućiće članovima Biblioteke pretraživanje, pristup fondovima i korišćenje baza podataka drugih biblioteka u zemlji i svijetu. . Dalje unapređenje bibliotečko-informacionih usluga pratiće ulaganja u tehnološku i kompjutersku opremu. U tom svjetlu je od izuzetnog značaja osavremenjivanje i modernizacija bibliotečko-informacionih usluga kroz dalji razvoj programa COBISS i besplatnog interneta za naše članove.

U naredniom periodu će se obrađivati sav nabavljeni bibliotečki materijal kroz ravnjivanje sa zaključnicama i računima, utvrđivanje eventualnih oštećenja, fizičku obradu i inventarisanje.

Prioritet će biti stručna i kataloška obrada novonabavljenih knjiga i periodike.

“Ukupno planiramo stručnu i katalošku obradu za preko 6.500 bibliotečkih jedinica. U kompjutersku bazu podataka, kroz program COBISS, preuzimanjem i obradom, unijeće se preko 2.000 novih zapisa i ažurirati dio postojećih. Nastavićemo stručnu i katalošku obradu legata porodice  Pavićević.  Naredne godine nastavićemo sređivanje lisnih i elektronsih kataloga, i njihovo sravnjivanje sa stanjem bibliotečkog fonda” navode u Biblioteci.

Publikacije iz fonda Stare i rijetke knjige, te oštećenu knjižnu građu iz ostalih fondova biće zaštićene povezivanjem i prepovezivanjem.

“Otpočinjanjem revizije izdvajaćemo publikacije za otpis i pristupiti sprovođenju zakonske procedure, radi ustupanja ove građe zainteresovanim bibliotekama.  Nastaviće se knjigovezačka obrada serijskih publikacija, prvenstveno zavičajne građe (novine i časopisi). U sklopu planirane revizije bibliotečkog materijala, sprovešćemo drenažu fondova i izlučivanje oštećenih i zastarjelih publikacija” istaknuto je u Planu rada JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”.

U ovoj ustanovi očekujeu I povećanje broja učlanjenih korisnika do deset procenata.

“Ukupan broj učlanjenih zavisiće i od blagovremene nabavke novih i aktuelnih publikacija. Adekvatna propaganda, još veće prisustvo u javnim glasilima, kao i drugi vidovi popularizacije i afirmacije knjige i Biblioteke takođe će značajno uticati na povećanje broja korisnika. Pružanje usluga besplatnog interneta u Biblioteci privući će još  novih korisnika, prvenstveno školske i studentske omladine” ističu u Bibliteci.

Publikacije će, kako najavljuju, pozajmljivati i od drugih biblioteka, najviše od Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button