INSPEKCIJA ZABRANILA, NOVAKOVIĆ DOZVOLILA: Ministarka ekologije i prostornog planiranja Ana Novaković-Đurović uprkos zabrani, dozvolia gradnju uprkos brojnim nepravilnostima - Volim Podgoricu

INSPEKCIJA ZABRANILA, NOVAKOVIĆ DOZVOLILA: Ministarka ekologije i prostornog planiranja Ana Novaković-Đurović uprkos zabrani, dozvolia gradnju uprkos brojnim nepravilnostima

Investitor “Liko Soho Group” se 2019. godine domogao vrijedne parcele za samo 132 eura po kvadratu, iako se radi o ekskluzivnoj zoni blizu obale mora

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na čijem je čelu Ana Novaković Đurović, donijelo je rješenje kojim se usvaja žalba firme – investitora hotela od pet zvjedica u Baru – a poništava rješenje urbanističko-građevinskog inspektora koji zabranjuje gradnju. Ministarstvo je to odlučilo iako je inspektor ukazao da je investitor, konzorcijum LSG, gradio bez prijave gradnje a uz to je uočio i niz drugih nepravilnosti. Ministarka Ana Novaković -Đurović nije odgovorila na pitanja Portala RTCG povodom ovih dešavanja.

Vlada je na jesen prošle godine prihvatila da na listu razvojnih projekata iz oblasti turizma, na osnovu koje se investitorima može dodijeljivati crnogorsko državljanstvo, uvrsti projekat izgradnje kondo hotela “Liko Soho” u Baru. U pitanju je takozvani projekat “ekonomskog državljanstva”.

Kako je navedeno u obrazloženju te odluke Vlade, u pitanju je gradnja hotela koji će imati pet zvjezdica sa 322 smještajne jedinice, čija je predračunska vrijednost 58 miliona. U međuvremenu, investitor je informisao Vladu da planira i povećanje kapaciteta. Predviđeni završetak izgradnje hotela je 1. avgust 2026. godine i hotel će, po planu, prve goste primiti u prvom kvartalu iste godine.

Investitor ovog kondo hotela je “Liko Soho Group”, čiji su osnivači “Liko Holding” iz Ukrajine i “Soho Group”. Ukrajinski investitor je Igor Lisov. S crnogorske strane, kao suvlasnik pominje se Rade Vujačić iz Bara, koji je, prema tvrdnjama iz Demokrata, funkcioner DPS-a a bio je i odbornički kandidat.

Kako se ističe, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, rješavajući po žalbi izjavljenoj od kompanije LSG iz Bara, na rješenje urbanističko-građevinske inspekcije, donijelo je odluku kojom se ta žalba prihvata. Rješenje kojim poništava nalaz inspekcije 19. oktobra ove godine donijelo je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Odlukom ministarstva, poništava se rješenje urbanističko-građevinske inspektorke Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje – Direkcije za urbanističko-građevinski nadzor, Odsjeka za južnu regiju, broj: UPI 12140-042/22-810/1 od 30. avgusta 2022. godine.

“Utvrđuje se da je prijava građenja, broj 12-3049/1 od 9. septembra 2021. godine, urađena u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata”, navodi se u rješenju koje je potpisala Dubravka Pešić.

Pritom je Novaković posebnim ovlašćenjem angažovala Dubravku Pešić da u ime drugostepenog organa donese ovakvo rješenje. Pešić u trenutku kada je odlučlila nije bila u drugostepenom organu.

Osporenim rješenjem inspekcije zabranjuje se braskoj firmi građenje objekta hotela 5 zvjezdica na UP1, zona A, blok 1, u zahvatu DUP-a “Topolica tri” izmjene i dopune, jer se gradi bez prijave građenja i dokumentacije iz člana 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji. Inspektor je uz to naredio investitoru da obezbijedi izvršeni iskop površine 10.000 kvadrata i dubine 1.5-4.5 m, na predmetnoj lokaciji, kao i da obezbijedi sigurnost lica, susjednih objekata i okoline.

Foto Demokrate

Na inspekcijsko rješenje firma iz Bara je izjavila žalbu, ukazujući da je investitor podnio prijavu građenja (zavedenu kod Ministarstva pod brojem 12-3046/1 od 9.avgusta 2021.godine), koja saglasno zapisniku broj 121/1-BR-617/4 nije prihvaćena.

Nadalje se navodi da prostepeni organ nije nijednom riječju objasnio u kom dijelu konkretno se ogledaju nepravilnosti po pitanju dokumentacije koja je predmet nadzora, što predstavlja povredu pravila postupka. Navodi da je 20. septembra 2021. godine sačinjen prvi Zapisnik o inspekcijskom pregledu pod brojem 121-1-BR-617, što znači nakon 42 dana od dana prijave građenja, zbog čega tvrde da po Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata stekli pravo građenja, a na osnovu kojeg su i otpočeli sa pripremnim radovima.

Barska firma ukazuje da u dijelu primjedbe koja se odnosi na preporuku (ne i obavezu) obrađivača plana da se obzirom na atraktivnost zemljišta raspiše javni konkurs za idejno rješenje a ukoliko bi se radio javni konkurs dozvoljeno je 12 nadzemnih etaža, a ukoliko se ne radi deset nadzemnin etaza. Investitor tvrdi da o “potrebi javnog konkursa odlučuje stručna služba a opština nije donijela odluku o raspisivanju javnog konkursa jer je ocijenila da ne postoji potreba i da je Glavni gradski arhitekta dao saglasnost na idejno rješenje”.

Na osnovu planskog dokumenta koji se odnosi na mjesto gdje je planiranja gradnja zaključuje se da je na parceli predviđena gradnja ekskluzivnog hotela kategorije pet zvezdica, u skladu sa značajem lokacije. Omogućena je uz to i gradnja objekta maksimalne spratnosti 12 nadzemnih garaža, ukoliko to uslovi i karakteristike terena dozvoljavaju.

“U okviru ove namjene, spratnost objekata, indeks zauzetosti i indeks izgrađenosti mogu biti veći od propisanih, na osnovu uslova utvrđenih urbanističko-arhitektonskim idejnim rješenjem pribavljenim putem Javnog konkursa, ali ne veći od iz=0,25 i=4,2 maksimalne spratnosti 12 nadzemnih etaža”, piše u planskom dokumentu.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma navodi da je prostepeni organ, to jest inspekcija, nije pravilno i u potpunosti utvrdio činjenično stanje.

Upravo na jesen prošle godine, barske Demokrate ukazale su da se 41. Vlada, na čijem je čelu bio Duško Marković, bavila prodajom zemljišta na najatraktivnijem barskom DUP-u “Topolica tri” nekoliko puta. Izjavili su da je prvo 2018. godine pokušavala da proda urbanističku parcelu po nevjerovatnoj cijeni od samo 92 eura po kvadratu, da bi se prebacila na susjedne nepokretnosti sa pravom raspolaganja Opštine Bar. Pritom je, po njihovim navodima, Vlada zaobišla Opštinu Bar i uspjela da 2019. godine proda skoro 30 hiljada metara kvadratnih državnog zemljišta na UP1 zoni A, bloku 1, DUP “Topolica tri” po cijeni od samo 132 eura po kvadratu konzorcijumu LSG.

Funkcioner Demokratske Crne Gore Momčilo Leković rekao je da je rješenje koje je donijelo Ministarstvo krajnje zabrinjavajuće, te da je u pitanju projekat gdje se investitor 2019. godine domogao vrijedne parcele za samo 132 eura po kvadratu, iako se radi o ekskluzivnoj zoni blizu obale mora, kod barskog stadiona.

Leković je pitao tada kako je moguće da je čak najatraktivnije barsko zemljište prodato po ovako niskoj cijeni, ali i još nešto – kako je moguće da je pandan za procjenu vrijednosti ovog zemljišta uzeta vrijednost imovine u Lučicama, Opština Budva.

Leković je u izjavi za Portal RTCG rekao da rješenje Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma kojim se usvaja žalba investitora a poništava rješenje urbanističko-građevinskog inspektora istog ministarstva, koji zabranjuje gradu, predstavlja nastavak sage započete 2019. godine kada je DPS Vlada odlučila da ovo vrijedno državno zemljište na samoj pjeni od mora proda za samo 132 eura po kvadratu. On je rekao da se radi o parceli koja se nalazi u okviru čuvenog DUP-a “Topolica tri”.

“Više puta sam kao odbornik upozoravao i ukazivao na štetnost ovakvog aranžmana, koji je, kako vidimo ovih dana, usmjeren ne na izgradnju hotela od pet zvezdica, nego prodaju stanova i apartmana. Pitam šta je sa onih 1.000 radnih mjesta koja su obećana 2019. godine i da li se i od njih odustalo kao što se odustalo od kondo modela poslovanja. Jako čudno i u najmanju ruku zabrinjavajuće rješenje drugostepenog organa, ovo je rješenje koje definitivno poziva na oprez”, kazao je Leković.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com