Home / PG INFO (page 1614)

PG INFO

Najnovije informacije iz ekonomije, politike, društva, kulture, sporta

Djelovi više gradova bez struje zbog ugradnje brojila

Nova elektronska brojila, od ponedjeljka 29. februara do petka 04.marta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama: Podgorica 29.02-01.03 –     Dj. Jovanova –     Dj. Orahovca –     Dr Nika Miljanića –     Durmitorska –     M. Miljanova –     N. Djurkovića –     N. Kopernika –     Sarajevska –     V. Bogešića –     Z. Zrenjanina   Podgorica 01.03-04.03 –     Dj. Jovanova –     Dj. Orahovca –     M. Perunicica –     N. Djurkovića –     Ohridska –     Orijenska –     P. …

Read More »

ČABARKAPA: Peroviću, daj dokaze da se utakmice namještaju!

Sportski direktor košarkaške ABA lige Žarko Čabarkapa zatražio je od predsjednika Sutjeske Darka Perovića da dokazima potkrijepi tvrdnje o “namještenim utakmicama”, dok će u suprotnom rukovodstvo lige preduzeti mjere kako bi se sankcionisao njegov ispad i zaštitio ugled ABA lige. Perović je u intervjuu podgoričkim “Vijestima” optužio Mega Leks za …

Read More »

PODGORICA: Prošle godine sklopljeno 1.299 brakova

U Podgorici je prošle godine zaključeno 1. 299 brakova, a u matični registar vjenčanih naknadno su upisana 154 braka sklopljena van teritorije grada, navodi se u izvještaju gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića o njegovom i radu organa i službi za 2015. godinu. Sekretarijat za lokalnu samoupravu je u istom periodu izdao 5.047 izvoda …

Read More »

Vandali oštetili zelenilo za hiljde eura

Zbog uni­šta­va­nja ze­le­nih po­vr­ši­na, igra­li­šta i par­ko­va u pro­šloj go­di­ni pred­u­ze­ću Ze­le­ni­lo pri­či­nje­na je šte­ta od 11.700 eura. Taj po­da­tak do­bi­jen je po­pi­som za ko­ji je Ze­le­ni­lo ofor­mi­lo po­seb­nu rad­nu gru­pu, ko­ji su obi­la­ze­ći te­ren utvr­di­li šta je sve uni­šte­no. – Šte­ta se u naj­ve­ćoj mje­ri od­no­si na par­kov­ski mo­bi­li­jar, …

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com