HRA: Objaviti biografije i programe rada svih kandidata za predsjednika Vrhovnog suda

Akcija za ljudska prava je zatražila danas od Sudskog savjeta da objavi biografije i programe rada svih kandidatkinja i kandidata koji su se prijavili na treći oglas za predsjednika/cu Vrhovnog suda, a od Vrhovnog suda da i Opšta sjednica tog suda otvori za javnost razgovore koje će obaviti sa četvoro prijavljenih kandidatkinja i kandidata.

Kako navode iz Agencije, prema Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, kandidati za predsjednika suda su dužni da uz prijavu na javni oglas podnesu i program rada, koji sadrži predlog organizacije posla u sudu sa indikatorima za unaprijeđenje rada za vrijeme od pet godina. Program rada kandidata jedan je od tri kriterijuma na osnovu kojih se vrši izbor, pored ocjene rada i intervjua

Kao primjer dobre prakse iz regiona, oni ističu Hrvatsku u kojoj je, kako kažu, trenutno u toku postupak izbora predsjednika/cu Vrhovnog suda. Tamo je nadležno Državno sudbeno vijeće odmah na svom sajtu objavilo biografije i programe rada svih prijavljenih kandidata:http://www.dsv.pravosudje.hr.

“S druge strane, u Crnoj Gori, programi rada kandidata za predsjednike sudova ne samo što se unaprijed ne objavljuju, nego se i ne dostavljaju ni nakon okončanog postupka izbora. Akcija za ljudska prava se još 2019. godine obratila Sudskom savjetu zahtjevom za slobodan pristup informacijama, kojim smo tražili na uvid programe rada kandidata za izbor predsjednika Privrednog suda Crne Gore, kao i predsjednika osnovnih sudova u Kotoru, Baru, Plavu, Rožajama i Podgorici, koji su se prijavili na javni oglas broj 01-8180/18-3 od 11.01.2019. godine. Sudski savjet je odbio taj naš zahtjev u cjelosti, zato što bi “objavljivanje tražene informacije ugrozilo sudijsku nezavisnost, diskreditovalo sudiju u očima javnosti i učinilo ga ranjivim na pokušaje uticaja, te bi izložili sudiju verbalnim i drugim napadima”. Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama već dvije godine nije odlučila o žalbi HRA protiv tog rješenja Sudskog savjeta”, ističu u saopštenju.

Iz te nevaldine organizacije, podsjećaju da se na javnim intervjuima sa kandidatima komentarišu i programi rada koje su dostavili, tako da nema razloga da se oni ne objave i prije donošenja odluke o izboru.

“Postupak izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda izgleda tako što, na osnovu Zakona o sudskom savjetu i sudijama, prijavljeni kandidati koji ispunjavaju propisane uslove prvo obavljaju razgovor sa Opštom sjednicom Vrhovnog suda, a onda se tajnim glasanjem i dvotrećinskom većinom ukupnog broja sudija Vrhovnog suda utvrđuje predlog samo jednog kandidata sa kojim Sudski savjet sprovodi javni intervju i donosi odluku o izboru. Kako javnost može da prisustvuje samo intervjuu Sudskog savjeta sa tim jednim kandidatom, smatramo da bi Opšta sjednica trebalo da otvori za javnost razgovore koje obavlja sa svim prijavljenim kandidatkinjama i kandidatima i tako unaprijedi transparentnost izbornog postupka, posebno jer je on propisan tako da ključnu odluku donosi Vrhovni sud”, zaključuje se u saopštenju.

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Slične Objave

Back to top button