KONJEVIĆ: Zakon o Vladi veliki izazov, ali i prilika - Volim Podgoricu

KONJEVIĆ: Zakon o Vladi veliki izazov, ali i prilika

Zakon o Vladi treba da uredi na adekvatan način brojna pitanja koja su do sada izazivala
nedoumice, davale mogućnost za djelovanje suprotno demokratskim standardima i principima,
ocijenio je potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku Raško Konjević na
konstitutivnoj sjednici Radnog tijela za pripremu predloga ovog akta kojoj je prisustvovao i
ministar javne uprave Marash Dukaj.
„Pred vama je veliki izazov ali i prilika da, po prvi put, predložite na koji način Vlada treba da
funkicioniše, da bi pokazala suštinsku posvećenost vladavini prava i zrelost donosilaca odluka.
Važno je da poštujemo rokove prilikom izrade akta, odnosno plan da zakon bude na prvom
jesenjem zasijedanju Skupštine Crne Gore“, kazao je potpredsjednik Konjević članovima Radnog
tijela.
Osim što će se precizno urediti ovlašćenja i nadležnosti Vlade, ovim Zakonom biće definisan
odnos između Skupštine i Vlade, kao i odnos u pogledu nadležnosti i ovlašćenja između Vlade i
Predsjednika Crne Gore. Takođe, biće definisana ovlašćenja Vlade u tzv. tehničkom mandatu.
Ministar Dukaj je kazao da je priprema ovog propisa prioritet Ministarstva javne uprave:
“Preuzimajući resor javne uprave prva tačka agende bila je što prije formirati Radni tim za
pripremu Predloga zakona o Vladi i uložiti sve napore da se u crnogorskom zakonodavstvu po prvi
put urede sva pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje Vlade kao izvršne vlasti”.
“Pripremom Predloga zakona o Vladi, Ministarstvo javne uprave, kao i 43. Vlada Crne Gore
pokazuje zrelost i ozbiljnost svog djelovanja, što će u krajnjem rezultirati da ova i svaka buduća
Vlada u skladu sa najboljim praksama i principima dobrog upravljanja vrši svoju funkciju otvoreno
i usmjereno prema građankama i građanima Crne Gore”, zaključio je Dukaj.
Na sastanku je konstatovano da bi bilo dobro da se paralelno sa izradom Zakona o Vladi radi i na
Zakonu o Skupštini i apelovali na parlament da što prije krene sa ovom aktivnošću.
Nakon što Vlada da saglasnost na nacrt Zakona o Vladi, shodno proceduri, on će biti stavljen na
javnu raspravu, kako bi se dobio dodatan kvalitet i zainteresovanoj javnosti dala prilika da
učestvuje u kreiranju ovako važnog akta.

Članovi Radnog tijela su generalni sekretar Vlade, predstavnici Kabineta predsjednika Vlade,
Skupštine i Predsjednika Crne Gore, zajedno sa zaposlenima u ministarstvima javne uprave i
finansija. U cilju veće inkluzivnosti i transparentnosti u radu na ovom izuzetno važnom aktu, u
Radnom tijelu su i predstavnici akademske zajednice, pravnici, advokati te predstavnici NVO
sektora koji su godinama bili posvećeni ovoj temi.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com