KURTI: Milović je potvrdio da je u zoni krivične odgovornosti - Volim Podgoricu

KURTI: Milović je potvrdio da je u zoni krivične odgovornosti

Bivši generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Artan Kurti reagovao je na nedavno reagovanje ministarsta pravde.

Njegovo reagovanje prenosimo integralno:

“Andrej Milović potvrdio je navode, da je u zoni krivičnog djela, samim tim što se sad sjetio da dostavi Vladi Crne Gore zahtjev za izuzeće. Naime, dana 27.03.2024. god je traženo izuzeće ministra pravde, iz razloga što je protiv istog podnijeta krivična prijava i tužba radi naknade nematerijalne štete, kao i zbog negativno iznešenih stavova u javnosti.

Dakle, u zahtjevu su taksativno navedeni zahtjevi za izuzeće, pa samim tim potvrđuje se i moje stanovište – da je intencija poništaja rješenja o rehabilitaciji, kako bi u ponovnom postupku nezakonito obrazložili da sam nezakonito smijenjen. Postavlja se pitanje, zašto Andrej Milović ne dostavlja Vladi odmah da odluči o zahtjevu za izuzeće, nego aktom od 26.03.2024., nakon što je dnevni list Vijesti objavio tekst da nije ovlašćeno lice da postupi po sistematizaciji, ispravlja i navodi da se radi o omašci, odnosno aktom od 28.03.2024., navodi, da se radi o omašci.

Dakle, ne dostavlja odmah Vladi, zahtjev za izuzeće, tim prije što ispravku ne vrši rješenjem, shodno članu 26.st.2 ZUP-a, a da li se radi o omašci, o imenu, faksimilu, pečatu i adresi, neka sami građani procjene. Uz to svaki podnesak, pod faksimilom načelnice Direkcije za kaznenu evidenciju ide pod zavodnim brojem 01, što predstavlja zavodni broj ministra, a ne Direkcije, pa pametnome dosta da shvati o čemu se radi. Taksativne nepravilnosti koje je počinio – različite adrese sjedišta, brojevi pečata, upisni brojevi”…”, naveo je Kurti u reagovanju.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com