Maske i Dubost u posjeti Ministarstvu pravde CG: Reforma pravosuđa je konkretna i efikasna, čekamo IBAR - Volim Podgoricu

Maske i Dubost u posjeti Ministarstvu pravde CG: Reforma pravosuđa je konkretna i efikasna, čekamo IBAR

Ministar pravde Crne Gore, Andrej Milović, susreo se sa ambasadorkom Francuske, An Mari Maske i Frederikom Dubost, sudijom za vezu koje je upoznao sa brojnim reformama pravosuđa koje se trenutno odvijaju u Crnoj Gori, istakavši ozbiljne infrastrukturne projekte koji su planirani za naredne decenije, uključujući izgradnju pravosudnog kvarta koji će predstavljati temelj modernizacijepravosudnog sistema.

Kako se ističe ui saopštenju Ministarstva pravde govorilo se i o sveobuhvatnim reformama crnogorske legislative, a posebna pažnja posvećena je Zakonu o drzavnom tuzilastvu, Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stecene kriminalnom djelatnoscu, Zakonu o sprecavanju korupcije i Zakonu o Specijalnom drzavnom tuzilastvu, koji su ključni za poglavlje 23 i dobijanje pozitivnog Izvještaja o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Istaknuta je i potreba za digitalizacijom pravosudnih institucija uz primjenu naprednih IT tehnologija i alata, što će doprinijeti efikasnijem i transparentnijem pravosuđu. Ministar je naglasio važnost unapređenja sajber bezbjednosti informacionih sistema pravosuđa i informisao da je Strategija digitalizacije pravosuđa u posljenjoj fazi izrade. Ministar je takođe podsjetio da je Regionalni centar za sajber bezbjednost formiran uz podršku Ambasade Francuske i predstavlja značajan korak u zaštiti pravosudnog sistema od sajber prijetnji”, saopšteno je iz MP.

Ministar Milović je zaključio da, nakon visedecenijske zapustenosti, pravosudje u Crnoj Gori uveliko radi na promjenama na svim nivoima.

Taj rad je vidljiv, saglasne su Maske i Dubost, koje su uputile cestitke Ministarstvu pravde na višemjesečnom aktivnom djelovanju u cilju dobijanja Izvještaja o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i realizacije neophodnih reformi na putu evropskih integracija.

Milović je poručio da očekuje se da će, u skorijoj budućnosti, napori i rezultati postignuti u adresiranju jednog od najzahtjevnijih poglavlja – Poglavlja 23, biti prepoznati kroz pozitivan Izvještaj o ocjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), unatoč ograničenjima u vremenu i dostupnim ekspertskim resursima.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com