DAMJANOVIĆ: Uvođenje jedinstvenog šaltera pojednostaviće usluge u prekograničnoj trgovini - Volim Podgoricu

DAMJANOVIĆ: Uvođenje jedinstvenog šaltera pojednostaviće usluge u prekograničnoj trgovini

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, govorio je danas na Završnoj radionici povodom izrade Mape puta za uspostavljanje jedinstvenog šaltera u prekograničnoj trgovini, koja je organizovana uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Mapa puta je pripremni dokument koji sadrži set izvještaja o sprovedenim analizima važećeg pravnog i regulatornog okvira Crne Gore i postojećih poslovnih procesa u institucijama, kao preporuke za pojednostavljenja procedura koje je potrebno sprovesti kako bi se omogućio potpuno elektronski jedinstveni šalter.

“Kada se implemetira, pomenuta veb aplikacija omogućiće elektronsko podnošenje zahtjeva i sve dokumentacije potrebne za uvoz, izvoz i tranzit robe preko jedne ulazne tačke, nakon čega će biti stavljeni na raspolaganje svim nadležnim organima”, naveli su u saopštenju.

Kako je Damjanović poručio, uspješna implementacija ovog projekta “dovešće do percipiranja Crne Gore kao integrisanog dijela regiona, odnosno EU, koji će na evropskoj mapi biti prepoznat kao destinacija koja je carinsko poslovanje uskladila sa modernizovanim procesima rada razvijenih zemalja”.

Namjera ovakvog projekta, kako je ministar dodao, je da se pojednostavljivanjem usluga u prekograničnoj trgovini obezbijedi lakoća poslovanja i promovišu novi vidovi međuresorne saradnje i koordinacije, te da se “smanjenjem vremena i troškova, poveća efikasnost, predvidljivost i transparentnost trgovinskih transakcija, koje će usloviti i dodatno snaženje kredibiliteta i povjerenja u regulatorne aktivnosti”.

Projekat uvođenja nacionalnog jedinstvenog šaltera biće finansiran kroz kreditni aranžman sa Svjetskom bankom, koji je potpisan u februaru ove godine, a za potpunu pripremu i implementaciju će biti potrebno oko tri i po godine.

Iz Ministarstva finansija podsjećaju da uspostavljanje nacionalnog jedinstvenog šaltera u prekograničnoj trgovini je obaveza koja je proistekla iz Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o olakšicama u trgovini, a koji je Crna Gora ratifikovala 2016. godine.

Slične Objave

Back to top button
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com